Feedback Form

  

Oprettet: 30-08-2019

Resultater fra registreringsnettet 2019 i rug og triticale

I rug var brunrust mest udbredt, og i triticale var gulrust og meldug mest udbredt.

Resumé
I rug var brunrust mest udbredt. Brunrust sås tidligt, men udviklede sig især sidst i sæsonen. Angrebene af skoldplet var svage til moderate, og meldugangrebene var svage.

I triticale var gulrust og meldug mest udbredt. Gulrustangrebene var moderate til kraftige, og mest blev fundet i Neogen. Meldugangrebene var moderate til kraftige, og Cappricia og Travoris blev mest angrebet. Angrebene af Septoria var svage til moderate, og angrebene af brunrust var svage.

Både rug og triticale udviklede sig meget hurtig efter den milde vinter, men udviklingen blev senere lidt bremset af den meget nattefrost i foråret.

Baggrund

Angrebsudviklingen af skadegørere i rug og triticale er fulgt igen i 2019 i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Detaljerede data er i vækstsæsonen løbende vist på LandbrugsInfo og Landmand.dk. Nedenfor gives et kort sammendrag af resultaterne. Der er bedømt i ubehandlede parceller i forsøg og i enkelte marker.

I rug er der bedømt i sorterne KWS Binntto, KWS Livado, KWS Serafino, KWS Vinetto og SU Performer.

I triticale er der bedømt i sorterne Brehat, Cappricia, Neogen og Travoris.

Der er i rug og triticale kun registreret på 18 hhv. 12 lokaliteter (ca. 90 hhv. 35 observationer i rug hhv. triticale).

Der er hovedsageligt bedømt i sorter, der er udbredt i dyrkningen. Forskelle i angrebsniveau for svampesygdomme fra år til år er derfor også påvirket af de valgte sorter i registreringsnettet.

De fundne angreb er blevet sammenholdt med de vejledende bekæmpelsestærskler i Planteværn Online, således at der ugentligt kunne angives et bekæmpelsesbehov i de forskellige sorter.

Angreb af svampesygdomme er bedømt som procent angrebne planter. Før vækst­stadium 32 bedømmes på hele planten, og fra vækststadium 32 bedømmes på plan­ternes tre øverste fuldt udviklede blade. Bedømmelsesmetoden kan medføre, at angrebsstyrken tilsyneladende "falder" omkring vækststadium 32. Fra og med vækststadium 45 bedømmes yderligere procent dækning på hvert af de to øverste blade. Disse bedømmelser er ikke vist i figurerne. I starten af vækstsæsonen er der kun bedømt angreb af meldug og rust, og fra omkring vækststadium 32 er angreb af øvrige svampesygdomme også bedømt.

Resultater i rug

I figur 1 ses angrebsudviklingen i rug. Det fremgår, at brunrust var mest udbredt.


Figur 1. Udviklingen af sygdomme i rug i registrerings­nettet 2019.
Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.

I figur 2 ses udviklingen af skoldplet i 2019 i forhold til tidligere år. Angrebene var svage til moderate.


Figur 2. Udviklingen af skoldplet i de seneste seks år i registreringsnettet.
Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.

Brunrust sås tidligt, men udviklede sig især sidst i sæsonen. Se figur 3. Angrebene af meldug var svage.


Figur 3. Udviklingen af brunrust i de seneste seks år i registreringsnettet.
Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.

I figur 4 er rugens udvikling i 2019 sammenlignet med tidligere år. Det fremgår, at rugen udviklede sig meget hurtig efter den milde vinter, men udviklingen blev senere lidt bremset af den meget nattefrost i foråret.

Figur 4. Udviklingen i vækststadier i rug i de seneste seks år i registreringsnettet.

Resultater i triticale

I triticale var gulrust og meldug mest udbredt. Se figur 5.


Figur 5. Udviklingen af sygdomme i triticale i registrerings­nettet 2019.
Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.

Meldugangrebene var moderate til kraftige, og der var mest meldug i Cappricia og Travoris. Se figur 6-7.


Figur 6. Udviklingen af meldug i de seneste seks år i registreringsnettet.
Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.


Figur 7. Udviklingen af meldug i forskellige triticalesorter i registreringsnettet. Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.

Gulrustangrebene var moderate til kraftige, og mest blev fundet i Neogen. Se figur 8-9.


Figur 8. Udviklingen af gulrust i de seneste seks år i registreringsnettet.
Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.


Figur 9. Udviklingen af gulrust i forskellige sorter i registreringsnettet 2019.
Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.

Angrebene af Septoria var svage til moderat, og angrebene af brunrust var svage.


Figur 10. Udviklingen af Septoria i de seneste seks år i registreringsnettet.
Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.

I figur 11 er triticalens udvikling i 2019 sammenlignet med tidligere år. Det fremgår, at triticalen udviklede sig meget hurtig efter den milde vinter, men udviklingen blev senere lidt bremset af den meget nattefrost i foråret.


Figur 11. Udviklingen i vækststadier i triticale i de seneste seks år i registreringsnettet.

Det er muligt at downloade alle baggrundstal og figurer i et Excel regneark.

Sidst bekræftet: 30-08-2019 Oprettet: 30-08-2019 Revideret: 30-08-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

PlanteInnovation


Konsulent

Stine Styrup Bang

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Hold øje med angreb af majshalvmøllarver
Kig efter angreb nu. Meldinger om evt. angreb modtages gerne. Majshalvmøl er et nyt skadedyr, der er ved at brede sig i Dan...
11.09.19
Registrering af rapsjordlopper 9.-10. september 2019
3. registrering er foretaget. Bekæmpelse rettet mod larver er endnu for tidligt. Hold dog øje med evt. bladgnav. Såning er ...
10.09.19
Kålbladhvepselarver i olieræddike og raps
I enkelte marker ses mere udbredte angreb. Vær opmærksom på reglerne for de forskellige typer af efterafgrøder.
09.09.19
Kålskimmel i vinterraps
I marker i god vækst tillægges angreb mindre betydning, men i sentsåede marker kan væksten hæmmes. Ingen af de godkendte sv...
09.09.19
Hvad er biostimulanter og øger de udbytterne?
Biostimulanter anbefales, hvis forsøg og undersøgelser med det pågældende produkt viser et økonomisk merudbytte for landman...
06.09.19

Læs også