Oprettet: 30-08-2019

Resultater fra registreringsnettet 2019 i vinterhvede

Gulrustangrebene har ikke været så udbredte i de sidste ca. 30 år. De kraftigste angreb optrådte i Benchmark efterfulgt af Kalmar, KWS Zyatt og Sheriff.

Resumé
Gulrustangrebene var meget kraftige i modtagelige sorter og har ikke været så udbredte i de sidste ca. 30 år. De kraftigste angreb optrådte i Benchmark efterfulgt af Kalmar, KWS Zyatt og Sheriff. Angrebene af Septoria var moderate til kraftige. Meldugangrebene var først moderate, men bredte sig en del i sidste del af vækstsæsonen. Mest meldug sås i Torp og Elixer. Brunrust var ret udbredt sidst i sæsonen.  

Der var relativ få bladlus.

Hveden udviklede sig meget hurtig efter den milde vinter, men udviklingen blev senere lidt bremset af den meget nattefrost i foråret.

Baggrund

Angrebsudviklingen af skadegørere i vinterhvede er fulgt igen i 2019 i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Detaljerede data er i vækstsæsonen løbende vist på LandbrugsInfo og Landmand.dk. Nedenfor gives et kort sammendrag af resultaterne. Bedømmelserne er både foretaget i ubehandlede forsøgsparceller og i marker (både svampebehandlede og ikke svampebehandlede), hvor planteavlskonsulenterne alligevel kom i forbindelse med markbesøg. I forsøgene er der således bedømt på de samme lokaliteter uge efter uge, mens der er bedømt i forskellige marker fra uge til uge.

I det følgende er kun vist data fra ubehandlede forsøg for at kunne sammenligne angrebsgraderne med tidligere år. I forsøgene er der bedømt i ubehandlede parceller på ca. 25 lokaliteter i 4-9 sorter pr. forsøg (i alt ca. 230 observationer). Der er bedømt i følgende sorter: Benchmark, Elixer, Graham, informer, Kalmar, KWS Lili, KWS Zyatt, Sheriff og Torp. Der er hovedsageligt bedømt i sorter, som er udbredt i dyrkningen. Forskelle i angrebsniveau for svampesygdomme fra år til år er derfor også påvirket af de valgte sorter i registreringsnettet.

De fundne angreb er blevet sammenholdt med de vejledende bekæmpelsestærskler i Planteværn Online, således at der ugentligt kunne angives et bekæmpelsesbehov i de forskellige sorter.

Nedenfor ses et sammendrag af resultaterne. Angreb af svampesygdomme er bedømt som procent angrebne planter. Før vækststadium 32 bedømmes på hele planten, og derefter bedømmes på de tre øverste fuldt udviklede blade. Bedømmelsesmetoden kan medføre, at angrebsstyrken tilsyneladende "falder" omkring vækststadium 32. Fra og med vækststadium 45 bedømmes yderligere procent dækning på hvert af de to øverste blade. Sidstnævnte bedømmelser er kun undtagelsesvis vist i figurerne. Angreb af bladlus og kornbladbiller er bedømt som procent strå med bladlus/larver. Bedømmelse af Septoria er først begyndt omkring vækststadium 32. Skadedyr er kun registreret i én sort pr. lokalitet. Ved kraftigere angreb på lokaliteten bliver bladlusene bekæmpet, og der foretages herefter ikke længere bedømmelser af angreb. Dette kan føre til en undervurdering af bladlusangrebene.

Resultater

I figur 1 ses angrebsudviklingen af skadegørere i vinterhvede i 2019. Det fremgår, at Septoria var den mest udbredte skadegører. I mange marker med modtagelige sorter var der også meget gulrust.


Figur 1. Udviklingen af skadegørere i vinterhvede i registreringsnettet 2019.
Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.

I figur 2-3 er angrebene af Septoria (hvedegråplet) sammenlignet med tidligere år. Det fremgår, at angrebene i 2019 var moderate til kraftige.


Figur 2. Udviklingen af Septoria i de seneste seks år i registreringsnettet.
Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.


Figur 3. Udviklingen af Septoria i de seneste seks år i registreringsnettet.
Pct. observationer med over 25 pct. dækning på 2. øverste blad er angivet.

Siden 2012 er der også foretaget bedømmelser af angreb af hvedebladplet i pløjede marker. Angreb af hvedebladplet ses først og fremmest ved reduceret jordbearbejdning og samtidig forfrugt hvede, fordi svampen overlever på planterester af hvede. Det fremgår af figur 1, at angrebene af hvedebladplet i pløjede marker i 2019 var overvejende svage.

Af figur 4 fremgår, at angrebene af meldug først var moderate, men bredte sig en del i sidste del af vækstsæsonen. Mest meldug sås i Torp og Elixer. Se figur 5.


Figur 4. Udviklingen af meldug i de seneste seks år i registreringsnettet.
Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.


Figur 5. Udviklingen af meldug i forskellige hvedesorter i registreringsnettet 2019.
Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.

Angrebene af gulrust var meget kraftige i modtagelige sorter og har ikke været så udbredt i de sidste ca. 30 år. Se figur 6-7. De kraftigste angreb optrådte i Benchmark efterfulgt af Kalmar, KWS Zyatt og Sheriff. I Kalmar optrådte en ny smitterace af gulrust i 2018, og i 2019 optrådte også en ny smitterace i Benchmark.


Figur 6. Udviklingen af gulrust i de seneste seks år i registreringsnettet.
Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.


Figur 7. Udviklingen af gulrust i forskellige hvedesorter i registreringsnettet 2019.
Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.

Brunrust var ret udbredt sidst i sæsonen. Se figur 8.


Figur 8. Udviklingen af brunrust i de seneste seks år i registreringsnettet.
Pct. observationer med over 25 pct. angrebne strå er angivet.

Der var relativ få bladlus. Se figur 9. Der optrådte usædvanlig mange mariehøns og svirrefluer i 2019, så det kan måske have spillet en rolle for bladlusbestanden.


Figur 9. Udviklingen af bladlus i hvede i de seneste seks år i registreringsnettet.
Pct. observationer med over 25 pct. angrebne strå er angivet.

I figur 10 er hvedens udvikling i 2019 sammenlignet med tidligere år. Det fremgår, at hveden udviklede sig meget hurtig efter den milde vinter, men udviklingen blev senere lidt bremset af den meget nattefrost i foråret.


Figur 10. Udviklingen i vækststadier i hvede i de seneste seks år i registreringsnettet.

Det er muligt at downloade alle baggrundstal og figurer i et Excel regneark.

Sidst bekræftet: 30-08-2019 Oprettet: 30-08-2019 Revideret: 30-08-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

Planteværn


Konsulent

Stine Styrup Bang

Planteværn


Af samme forfatter

Registrering af skadegørere i korn, frøgræs, roer og kartofler i uge 22
I mange hvede-, rug- og vårbygmarker er der pt. et lavt smittetryk af svampesygdomme.
26.05.20
Nye bejdsemidler i enkelte rapssorter
Ny skadedyrs- og/eller svampebejdse i DK Exclaim og DK Expansion.
20.05.20
Registrering af skadegørere i korn, frøgræs og roer i uge 21
Nedbør/fugt har nu flere steder udløst Septoriabekæmpelse i modtagelige hvedesorter. I mange marker er der et lavt smittetr...
19.05.20
Forebyg skadedyr i kornlageret
Rengør kornlageret grundigt nu hvor beholdningerne er små, og før den nye høst tages ind.
19.05.20
Forekomsten af hvedegalmyg kan følges fra nu af
Hveden er modtagelig i perioden vækststadium 43 (svulmning af fanebladets bladskede) til 61 (begyndende blomstring).
15.05.20

Læs også