Feedback Form

  

Oprettet: 12-03-2019

2. registrering af lys bladplet og bladribbesnudebiller i vinterraps

Der er fundet lys bladplet i 2 ud af 35 marker.

Lys bladplet

Der er bedømt i 35 marker, og der er fundet svage angreb af lys bladplet i 2 af markerne (1 procent angrebne planter). Evt. bekæmpelse anbefales fra begyndende strækning og ved min. 5 procent angrebne planter. Der skal også være vækst i afgrøden.

Fra praksis er der modtaget meldinger om svage angreb flere steder på Fyn, ved Juelsminde, Randers og Haderslev.

Lys bladplet fremmes af fugtige og kølige forhold. Infektion kan ved fugtige forhold og 5-15° C ske indenfor 5 dage.

Bladribbesnudebiller

Første aflæsning af bladribbesnudebiller i gule fangbakker er foretaget. Fangbakkerne har været udsat i rapsmarkerne i den forløbne uge, og indholdet er aflæst 11.-12. marts.

Der er pt. aflæst fangster på 36 lokaliteter. Der er kun fundet bladribbesnudebiller på 2 lokaliteter og kun små forekomster (0,5-1 bladribbesnudebille/fangbakke). Det har været køligt i den forløbne uge. Begyndende flyvning sker på solrige dage ved 11-12° C. Først ved 12 °C og mere end 7 timers solskin eller ved 15°C og mere end 3 timers solskin optræder bladribbesnudebillerne mere talrigt.

Se detaljerede data under varsling/registreringsnet.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.
Sidst bekræftet: 12-03-2019 Oprettet: 12-03-2019 Revideret: 12-03-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Anvend ikke for lav dosis mod gulrust i hvedemarker med kraftigere angreb
Er der kraftigere angreb på sprøjtetidspunktet, er det sværere at få god effekt, og dosis skal øges.
16.05.19
Vækstregulering samt forebyggelse af aks- og strånedknækning i vårsæd
Det anbefales kun at vækstregulere vårsæd, hvis der er en meget frodig vækst. Svampesprøjtning har også effekt mod aks- og ...
16.05.19
Der er gavnlige snyltehvepse i rapsen
Flere snyltehvepsearter er gavnlige, fordi de ligger æg i larver af skadedyr i raps, så larverne dør. Der bliver derfor fær...
15.05.19
Angreb af skadegørere i korn og rajgræs i registreringsnettet i uge 20
Gulrust har igen bredt sig, og mest ses i Benchmark, Kalmar og Sheriff. Anvend ikke for lav dosis mod gulrust i marker med ...
14.05.19
Forekomsten af bygfluer i vårhvede og vårbyg kan følges fra nu af
De første aflæsninger af fangster foretages nu. Hold også øje med evt. bygfluer ved besøg i vårhvede- og vårbygmarker i de ...
13.05.19

Læs også