Oprettet: 02-04-2019

5. registrering af lys bladplet og bladribbesnudebiller i vinterraps

Der er fundet lys bladplet over bekæmpelsestærsklen i 3 ud af 42 marker. Der er stor variation i angrebene, så undersøg markerne.

Lys bladplet

5. registrering af lys bladplet i vinterraps er foretaget. Der er bedømt i 42 marker, og der er fundet angreb af lys bladplet i 11 af markerne, men overvejende med svage angreb. Der er fundet angreb over bekæmpelsestærsklen i 3 marker (10, 10 hhv. 30 procent angrebne planter), dvs. i 7 procent af markerne. Evt. bekæmpelse anbefales under strækningen ved min. 5 procent angrebne planter. Senere stiger bekæmpelsestærsklen.

Fra praksis er der også modtaget meldinger om angreb i flere marker i flere landsdele og oftest svage angreb, men der er også meldinger om marker med udbredte angreb. Det er derfor nødvendigt at tjekke markerne for evt. angreb.

LMO har i den forløbne uge undersøgt 11 vinterrapsmarker for evt. angreb og fundet stor variation mellem markerne. De kraftigste angreb er fundet syd for Horsens.

Lys bladplet trives bedst under fugtige forhold (mindst 17 timers vedvarende bladfugt er nødvendig for infektion) og 5-15°C. Inkubationstiden (tiden fra smitte til nye angreb ses) er ca. 170 graddage, dvs. nye angreb vil ses efter 17 dage, hvis gennemsnitstemperaturen er 10 grader (170:10 = 17 dage).

Til bekæmpelse kan anvendes 0,4 l/ha Folicur Xpert. 0,4 l Prosaro kan også anvendes, såfremt der også er angreb af andre svampesygdomme (gråskimmel, skulpesvamp), da Prosaro ikke er godkendt mod lys bladplet.

Bladribbesnudebiller

4. aflæsning af bladribbesnudebiller i gule fangbakker er foretaget. Fangbakkerne har været udsat i rapsmarkerne i den forløbne uge, og indholdet er aflæst 1.-2. april.

Der er aflæst fangster på 34 lokaliteter, og der er fundet bladribbesnudebiller på 2 af lokaliteterne. Køligt vejr er ugunstigt for bladribbesnudebiller. Begyndende flyvning sker på solrige dage ved 11-12° C. Først ved 12 °C og mere end 7 timers solskin eller ved 15°C og mere end 3 timers solskin optræder bladribbesnudebillerne mere talrigt.

Se detaljerede data under varsling/registreringsnet.


Billede 1. Angreb af lys bladplet. Fotograferet 28. marts 2019 af Søren Lykkegaard Hansen, Bayer.


Billede 2. Angreb af lys bladplet på stænglen. Fotograferet 28. marts 2019 af Søren Lykkegaard Hansen, Bayer.

 


Billede 3. Angreb af lys bladplet i blomsterstanden. Fotograferet 28. marts 2019 af Søren Lykkegaard Hansen, Bayer.

Sidst bekræftet: 02-04-2019 Oprettet: 02-04-2019 Revideret: 02-04-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Konsulent

Stine Styrup Bang

Planteværnsteam


Specialkonsulent, Planteværn

Marian Damsgaard Thorsted

Planteværnsteam


Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

Planteværnsteam


Af samme forfatter

Værnemidler ved håndtering af majsfrø bejdset med Korit
Der skal anvendes åndedrætsværn, handsker og beskyttelsestøj, ligesom kontakt med de bejdsede frø skal undgås.
10.01.20
Positiv status på brug af vækstreguleringsprognose kombineret med forsikring
Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha, og ved at undlade vækstregulering kunnet forsikre sig, så der ved forekomst af ...
19.12.19
Sortsblandinger i vårbyg og vinterhvede giver højere udbytte end de mest solgte sorter
I gennemsnit af 12 års landsforsøg er der sikre merudbytter ved at anvende sortsblandinger sammenlignet med de fire mest so...
17.12.19
Status og trusler for insektfaunaen
Med dette notat ønsker vi at skabe overblik over status for insekterne i Danmark - og resten af verden - og at samle den ny...
16.12.19
Undersøgelse af kilder til miljøbetinget resistens hos svampen Aspergillus fumigatus
I 2-3 procent af prøverne indsamlet fra marker blev der påvist miljøbetinget resistens mod triazoler hos Aspergillus fumiga...
12.12.19

Læs også