Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-04-2020

  

Oprettet: 02-04-2019

5. registrering af lys bladplet og bladribbesnudebiller i vinterraps

Der er fundet lys bladplet over bekæmpelsestærsklen i 3 ud af 42 marker. Der er stor variation i angrebene, så undersøg markerne.

Lys bladplet

5. registrering af lys bladplet i vinterraps er foretaget. Der er bedømt i 42 marker, og der er fundet angreb af lys bladplet i 11 af markerne, men overvejende med svage angreb. Der er fundet angreb over bekæmpelsestærsklen i 3 marker (10, 10 hhv. 30 procent angrebne planter), dvs. i 7 procent af markerne. Evt. bekæmpelse anbefales under strækningen ved min. 5 procent angrebne planter. Senere stiger bekæmpelsestærsklen.

Fra praksis er der også modtaget meldinger om angreb i flere marker i flere landsdele og oftest svage angreb, men der er også meldinger om marker med udbredte angreb. Det er derfor nødvendigt at tjekke markerne for evt. angreb.

LMO har i den forløbne uge undersøgt 11 vinterrapsmarker for evt. angreb og fundet stor variation mellem markerne. De kraftigste angreb er fundet syd for Horsens.

Lys bladplet trives bedst under fugtige forhold (mindst 17 timers vedvarende bladfugt er nødvendig for infektion) og 5-15°C. Inkubationstiden (tiden fra smitte til nye angreb ses) er ca. 170 graddage, dvs. nye angreb vil ses efter 17 dage, hvis gennemsnitstemperaturen er 10 grader (170:10 = 17 dage).

Til bekæmpelse kan anvendes 0,4 l/ha Folicur Xpert. 0,4 l Prosaro kan også anvendes, såfremt der også er angreb af andre svampesygdomme (gråskimmel, skulpesvamp), da Prosaro ikke er godkendt mod lys bladplet.

Bladribbesnudebiller

4. aflæsning af bladribbesnudebiller i gule fangbakker er foretaget. Fangbakkerne har været udsat i rapsmarkerne i den forløbne uge, og indholdet er aflæst 1.-2. april.

Der er aflæst fangster på 34 lokaliteter, og der er fundet bladribbesnudebiller på 2 af lokaliteterne. Køligt vejr er ugunstigt for bladribbesnudebiller. Begyndende flyvning sker på solrige dage ved 11-12° C. Først ved 12 °C og mere end 7 timers solskin eller ved 15°C og mere end 3 timers solskin optræder bladribbesnudebillerne mere talrigt.

Se detaljerede data under varsling/registreringsnet.


Billede 1. Angreb af lys bladplet. Fotograferet 28. marts 2019 af Søren Lykkegaard Hansen, Bayer.


Billede 2. Angreb af lys bladplet på stænglen. Fotograferet 28. marts 2019 af Søren Lykkegaard Hansen, Bayer.

 


Billede 3. Angreb af lys bladplet i blomsterstanden. Fotograferet 28. marts 2019 af Søren Lykkegaard Hansen, Bayer.

Sidst bekræftet: 02-04-2019 Oprettet: 02-04-2019 Revideret: 02-04-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Konsulent

Stine Styrup Bang

Planteværn


Specialkonsulent, Planteværn

Marian Damsgaard Thorsted

Planteværn


Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

Planteværn


Af samme forfatter

Svampebekæmpelse i vinterhvede
Løsninger til svampebekæmpelse i hvede vises. Hvis det nye middel Balaya når at blive godkendt, vil strategien blive ændret...
01.04.20
Registrering af lys bladplet og bladribbesnudebiller i uge 14
Lys bladplet er hæmmet af den senere tids tørre vejr. Der er stadig kun få bladribbesnudebiller.
31.03.20
Svampebekæmpelse i vinterhvede med forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning
Ved svampebekæmpelse i hvede med forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning skal der være tilstrækkelig effekt m...
31.03.20
Svampemidler med epoxiconazol må kun bruges til oktober 2021
Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse er fastsat til den 30. oktober 2021. Bell, Viverda, Opera og Rubric indehol...
27.03.20
Se lejesædsrisiko i dine vinterhvede- og vinterrugmarker
I CropManager.dk kan du få et overblik over den beregnede risiko for lejesæd i dine vinterhvede- og vinterrugmarker. Det sk...
27.03.20

Læs også