Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 24-07-2019

PlanteNyt 

Oprettet: 24-07-2018

Nyt om skadegørere i majs og roer i uge 30

Angrebene af svampesygdomme i majs er fortsat svage.

Bladsvampe i majs

Udviklingen af bladsvampe følges i planteavlskonsulenternes registreringsnet i 14 pløjede og 7 upløjede majshelsædsmarker i 2018. Alle marker har forfrugt majs. Risikoen for angreb af majsøjeplet og majsbladplet er størst i upløjede marker med forfrugt majs, fordi svampene overlever på planterester af majs.

På de tidlige vækststadier bedømmes kun procent angrebne planter. Når det kan anes, hvor kolben dannes, bedømmes yderligere procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben samt procent dækning på dette blad. Der bedømmes også procent dækning på de 2 blade over hhv. under kolben. Disse bedømmelser er nu foretaget i alle marker og tillægges udelukkende værdi på nuværende tidspunkt.

På bladene omkring kolben er der pt. ikke fundet rust. Der er ikke fundet majsbladplet i de pløjede marker, men der er fundet svage angreb af majsbladplet omkring kolben i nogle af de upløjede marker. Der er fundet majsøjeplet på bladene omkring kolben i nogle marker, men kun relativt svage angreb i både pløjede og upløjede marker.

I de pløjede marker anbefales bekæmpelse, hvis over 45 procent af planterne har angreb på bladet, der støtter kolben. Der er pt. ikke udløst bekæmpelse, hvilket heller ikke var forventet i det tørre vejr.

I de upløjede marker med forfrugt majs er risikoen for angreb større, og bekæmpelse anbefales under disse dyrkningsforhold i de år, hvor der er normale nedbørsforhold. I år er mange marker dog tørkestressede, og bekæmpelse anbefales ikke i tørkestressede marker, selv om de er upløjede.

I upløjede marker med forfrugt majs, hvor der forventes et fornuftigt udbytte, kan bekæmpelse dog være aktuel, da nedbørsforholdene fremover ikke kendes. 2/3 af udbyttet af foderenheder i majshelsæd produceres i løbet af 8 uger efter afsluttende blomstring. I de første 4 uger efter afsluttende blomstring produceres ca. 1/3 af udbyttet i foderenheder. I de sidste 4 uger produceres den sidste ca.1/3 af udbyttet af foderenheder.

Beslutning om evt. bekæmpelse skal senest træffes i vækststadium 69 (afsluttet blomstring) for Propulse og vækststadium 65 (fuld blomstring) for Comet Pro og Opera.

Det gennemsnitlige vækststadie er 63 (støvfang synligt på hunblomster), mens de længst udviklede marker er i vækststadium 71 (kernens indhold flydende).

Se registreringerne på nedenstående link:

Bladsvampe i majs

Majshalvmøl

Der er udstationeret feromonfælder på 20 lokaliteter i planteavlskonsulenternes registreringsnet for at følge forekomsten af majshalvmøl. Der er denne uge fanget majshalvmøl på 4 af 14 lokaliteter med 1-19 majshalvmøl. Der er udstationeret i alt 6 fælder pr. mark. Der er 2 fælder med hver af 3 typer feromon. Næsten alle fangster er ved feromontype E, som er den mest almindelige type feromon hos majshalvmøl i Danmark.

Sammenhængen mellem fangster i fælderne og angreb i marken er desværre ikke kendt. Fælderne er sat op, fordi majshalvmøl er et nyt skadedyr i Danmark, og udbredelsen ønskes derfor fulgt.

Fra Tyskland angives, at bekæmpelse skal udføres, når flyvningen topper, og de første larver borer sig ind i stænglerne, men det angives, at tidspunktet ikke er så let at fastlægge. Æggene klækker ca. 10 dage efter, at de er lagt. Kun Steward er godkendt til bekæmpelse, og bekæmpelse er ikke hidtil skønnet nødvendig i Danmark.

Hold øje med evt. æg på undersiden af de midterste blade. De hvide æg lægges i hobe à 40 stk. og kittes sammen af et hvidt sekret. Æglægningen kan ske over en lang periode.

Forekomsten af majshalvmøl følges 1 uge endnu.

Se registreringerne på nedenstående link:

Majshalvmøl

Roer

Se registreringerne på nedenstående link:

Bladsvampe i sukkerroer

 

Sidst bekræftet: 24-07-2018 Oprettet: 24-07-2018 Revideret: 24-07-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Specialkonsulent, Planteværn

Marian Damsgaard Thorsted

PlanteInnovation


Konsulent

Stine Styrup Bang

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Opgørelse af bygfluer i vårhvede og vårbyg i registreringsnettet 2019
Der er fanget flest bygfluer i vårhvede og på limplader. Der er svage angreb i vårbyg, men kraftige angreb i flere vårhvede...
09.08.19
Reminder: Har du lejesæd i dine kornmarker? Så vil SEGES gerne bede dig om at registrere det i Farmtracking
Oplysningerne skal bruges til at efterprøve lejesædsprognosen i CropManager og finde ud af, om lejesæd kan ses fra satellit...
08.08.19
Vækstregulering og svampebekæmpelse i vinterraps om efteråret
Vækstregulering anbefales kun i kraftigt udviklede marker. Der er sjældent behov for svampebekæmpelse om efteråret. Caryx o...
07.08.19
Angreb af skadegørere i majs, kartofler og sukkerroer i registreringsnettet i uge 31
Der er fundet angreb af bladsvampe på få lokaliteter i pløjede majsmarker. Der er stigende angrebsgrad af majsøjeplet i upl...
30.07.19
Angreb af skadegørere i majs, kartofler og sukkerroer i registreringsnettet i uge 30
Der er ingen til svage angreb af bladsvampe i pløjede majsmarker. Der er stigende angrebsgrad af majsøjeplet i upløjede maj...
23.07.19

Læs også