Feedback Form

PlanteNyt 

Oprettet: 16-05-2018

Angreb af skadegørere i vintersæd, vårsæd og alm. rajgræs i registreringsnettet i uge 20

Der er pt. et lavt smittetryk i mange hvede-, vinterbyg- og rugmarker.

5. registrering i vintersæd 15.-16. maj 2018

Vi beklager, at der stadig er en række tekniske fejl og mangler i præsentationen af data fra registreringsnettet. Derudover er det pt. ikke muligt at indberette tal under 1,0. Teknikerne arbejder fortsat på at rette fejlene.

Indtil vækststadie 32 (2 knæ udviklet) bedømmes angrebene i registreringsnettet i korn på hele planten. Fra og med vækststadium 32 bedømmes ikke på hele planten, men kun på de 3 øverste fuldt udviklede blade.

Vinterhvede

Der er fundet gulrust i 3 tilfælde i registreringsnettet i den forløbne uge nemlig 0,1 procent angrebne planter i Kalmar ved Sejet hhv. i Sheriff ved Gørløse på Sjælland samt 0,01 procent angrebne planter i Torp ved Tystofte. Idag er også meldt om gulrust i Benchmark i en mark ved Juelsminde, hvor der var få spredte angreb.

I den forløbne uge er fra praksis meldt om gulrust i Benchmark på Als, i Kalmar på Østfalster, Maribo, Søllested og Dannemare. Ved Nakskov er også fundet meget gulrust i en mark med Torp. Ved Tystofte er fundet rust i den meget modtagelige sort Substance (ca. 1 procent angrebne planter), som kun dyrkes på få hektar.

Inkubationstiden (tiden fra smitte til symptomer ses) for gulrust er ca. 170 graddage, dvs. hvis døgnets middeltemperatur er 12 grader, så er inkubationstiden ca. 14 dage (170 :12 = 14). Gulrust trives bedst ved dug om natten og en nattemperatur på 5-10° C samt 15-25 °C om dagen.

I modtagelige sorter dvs. Benchmark, men også Sheriff, Kalmar, KWS Lili, Elixer og Creator anbefales gulrustbekæmpelse ved konstateret forekomst eller ved gulrust i området. Torp har såkaldt voksenplanteresistens, men bekæmpelse anbefales alligevel ved fund af gulrust i marken. Virkningstiden af en behandling på nuværende tidspunkt er omkring 10-14 dage afhængig af væksthastighed.

Der er fundet meldug i 8 procent af observationerne og mest i Torp, hvor der er udløst bekæmpelse i 2 procent af observationerne. Fra praksis er tidligere modtaget meldinger om meget meldug i Torp ved Jyderup og Eskebjerg på Sjælland og i en mark på Østfyn hhv. ved Agerskov i Sønderjylland. Ved Holstebro er også fundet meget meldug i en mark med Sheriff.

Meldug bekæmpes i modtagelige sorter i vækststadium 32-40 (2 knæ udviklet til fanebladets bladskede begynder at strække sig) ved over 25 procent angrebne planter.

Optælling af dage med nedbør med henblik på bekæmpelse af Septoria starter i modtagelige sorter i vækststadium (31)-32, hvor 4 dage med nedbør udløser en bekæmpelse. I mindre modtagelige sorter (Sheriff, Creator) starter optællingen af dage med nedbør først fra vækststadium 37 (fanebladet synligt), og 5 dage med nedbør udløser en bekæmpelse.

Der er stor spredning på markernes udviklingstrin. I marker, der er længst fremme i udviklingen, anbefales bekæmpelse ved bekæmpelsesbehov med SDHI-holdige løsninger, dvs. løsninger med Bell, Propulse eller Viverda, hvor Propulse skal suppleres med Orius eller Comet Pro i rustmodtagelige sorter. I marker, som ikke er så langt fremme i udviklingen (vækststadium 32-33), kan ved bekæmpelsesbehov anvendes f.eks. Prosaro, hvor der evt. kan tilsættes Talius, såfremt det er nødvendig med ekstra effekt mod meldug og tilsættes Orius ved behov for ekstra effekt mod gulrust.

Det er efterhånden ved at være tørt mange steder, hvilket hæmmer Septoria. Se figur 1 nedenfor.

Hvor de 4 dage med nedbør bliver overskredet i modtagelige sorter anbefales omkring 0,45-0,6 l Bell, 0,4-0,5 l Propulse +/÷ 0,3 Comet Pro/0,25 Orius eller 0,45-0,6 l Viverda + 0,5 - 0,6 l Ultimate S.

I Sheriff og Creator kan ved bekæmpelsesbehov anvendes omkring 0,4 l Bell, 0,4 l Propulse +/÷ 0,3 Comet Pro/0,25 Orius eller 0,4 l Viverda + 0,5 l Ultimate S.

Der er meldt om meget hvedebladplet i nogle pløjede marker i Østjylland i områder af markerne med planterester af hvede. Bekæmpelse anbefales ved over 25 procent angrebne planter.

Det gennemsnitlige vækststadie er 33 (3 knæ udviklet), mens de længst udviklede marker er i vækststadium 39 (fanebladet udviklet).


Billede 1.
Angreb af hvedebladplet i hvede i pløjet mark med planterester af hvede fotograferet 15. maj 2018 af Gitte Skovgaard Jensen, LMO.

Vinterbyg

Der er angreb af bygrust i ca. 15 procent af observationerne (1-100 pct. angrebne planter) og i flere sorter, og der er udløst bekæmpelse i 1 procent af observationerne.

Bygrust bekæmpes i modtagelige sorter indtil vækststadium 65 (blomstring) ved over 10 procent angrebne planter.

Meldug er fundet i ca. 20 procent af observationerne (1-100 procent angrebne planter), og der er udløst bekæmpelse i ca. 5 procent af observationerne. Meldug anbefales i modtagelige sorter bekæmpet frem til gennemskridning ved 50-75 procent angrebne planter.

Skoldplet er fortsat mest udbredt. I modtagelige sorter (Frigg, KWS Infinity, KWS Meridian, KWS Kosmos) udløser 3 dage med nedbør indenfor 14 dage en bekæmpelse, hvis der er skoldplet på mindst 10 procent af planterne.

Angrebene af bygbladplet er overvejende svage. Der er udløst bekæmpelse i en enkelt mark.

Til svampebekæmpelse omkring skridning anbefales SDHI-holdige løsninger f.eks. 0,3 - 0,4 l Propulse tilsat et middel med rusteffekt, dvs. 0,25 l Comet Pro eller 0,25 l Orius.

Det gennemsnitlige vækststadie er 45 (fanebladets bladskede opsvulmet), mens de længst udviklede marker er under skridning.

Triticale

I registreringsnettet bedømmes kun i sorterne Neogen, Travoris og Cappricia. Der er denne uge fundet gulrust i ca. 30 procent af observationerne (0,1-5 procent angrebne planter) mod 15 procent af observationerne i ugen før. Der er fundet angreb i alle tre sorter.

Fra Flakkebjerg er også tidligere meldt om fund af gulrust i sorten Jura og fra Skanderborg om gulrust i Neogen.

Gulrust bekæmpes ved konstateret forekomst i modtagelige sorter. Til bekæmpelse kan f.eks. anvendes 0,25-0,3 l Orius. Vær opmærksom på triazolreglerne, hvor der må anvendes op til 1,25 l Orius, såfremt der ikke anvendes andre triazoler, som er omfattet af reglerne. Virkningstiden af en behandling på nuværende tidspunkt er omkring 10-14 dage afhængig af væksthastighed.

Der er fundet meldug i 15 procent af observationerne, men med svage angreb (1-5 procent angrebne planter). Fra praksis er tidligere fundet meget meldug i sorten Jura i en mark ved Holstebro.

Meldug bekæmpes i vækststadium 41-60 (fanebladets bladskede begynder at strække sig til gennemskridning) ved over 50 procent angrebne planter.

Det gennemsnitlige vækststadie er 41 (fanebladets bladskede begynder at strække sig), mens de længst udviklede marker er i vækststadium 53 (begyndende skridning).

I triticale foretages kun et begrænset antal registreringer.


Billede 2. Bekæmpet gulrust i triticale fotograferet 14. majs 2018. Hvis svampen er tæt på udbrud
på sprøjtetidspunktet opstår nogle gule områder uden eller med få sporer.


Billede 3. Bekæmpet gulrust i triticale fotograferet 14. majs 2018. Hvis svampen er tæt på udbrud
på sprøjtetidspunktet opstår nogle gule områder uden eller med få sporer.

Rug

Der er overvejende svage angreb. Brunrust er kun fundet i en enkelt mark på Bornholm med 5 procent angrebne planter.

Det gennemsnitlige vækststadie er 51 (begyndende skridning), mens de længst udviklede marker er gennemskredne. Der skal efter gennemskridning kun holdes øje med evt. angreb af brunrust. Evt. bekæmpelse er aktuel ved over 10 procent angrebne planter.

Vårbyg

De første få registreringer er foretaget, og der er ikke fundet angreb af svampesygdomme. Det gennemsnitlige vækststadium er 24 (buskning).

Se yderligere data på linkene herunder:

Alm. rajgræs

Der er fundet angreb af kronrust i 5 ud af 45 marker (ca. 10 procent af observationerne) med 1-2 procent dækning. Angrebene af øvrige svampesygdomme er svage.

Kronrust anbefales bekæmpet ved 0,1 procent dækning (få pustler pr. plante). Anvend til bekæmpelse på nuværende tidspunkt f.eks. 0,375 l Orius, 0,45 l Bell, 0,45 Viverda + 0,5 Ultimate S eller 0,3 Bell + 0,15 Comet Pro. Evt. kan der anvendes Orius i blanding med et af de 3 sidstnævnte midler i nedsat dosis.

Se yderligere data på linket nedenfor.

Grundet pinse registreres der tirsdag og onsdag i den kommende uge.


Figur 1. Tørkeindeks pr. 14. maj 2018. Kilde: DMI.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.
Sidst bekræftet: 16-05-2018 Oprettet: 16-05-2018 Revideret: 16-05-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Ny virussygdom igen fundet i hvede
Der er i en ny hvedemark fundet angreb af de jordbårne virussygdomme Soilborne cereal mosaic virus og Soilborne wheat mosai...
19.03.19
3. registrering af lys bladplet og bladribbesnudebiller i vinterraps
Der er fundet lys bladplet i 6 ud af 28 marker.
19.03.19
Svampebekæmpelse i vinterhvede
Løsninger til svampebekæmpelse i hvede vises.
19.03.19
Vækstregulering i vintersæd
Tidlig såning og mildt vejr har øget behovet for vækstregulering i mange marker. Tilpas kvælstofstrategien, så risikoen for...
15.03.19
Svampebekæmpelse i vinterhvede med forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning
Ved svampebekæmpelse i hvede med forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning skal der være tilstrækkelig effekt m...
15.03.19

Læs også