Oprettet: 24-03-2020

Registrering af lys bladplet og bladribbesnudebiller i uge 13

Marker med bekæmpelsesbehov mod lys bladplet vurderes nu at være behandlet.

4. registrering af lys bladplet

Forekomsten af lys bladplet følges i ca. 30 vinterrapsmarker. Der er fortsat stor variation i angrebene. Der er marker uden angreb eller med ubetydelige angreb, mens marker med mest angreb har op til 10-25 procent dækning på bladene. Her ses også angreb på nyere blade, ligesom der er mange krøllede og deforme blade, som også er typisk ved angreb. Der er fortsat mest angreb i visse områder af Jylland og på Fyn.

Det tørre vejr hæmmer ny smitte.

Markerne er nu så fremskredne i udviklingen, at bekæmpelsestærsklen er høj. Marker med bekæmpelsesbehov vurderes nu at være behandlet.

I marker med meget lys bladplet vælges senere løsninger i vækststadium 65, som ikke kun har god effekt mod knoldbægersvamp mv., men også effekt mod lys bladplet. Der kan f.eks. anvendes 0,35 l Propulse blandet med 0,45 l Orius Max, 0,35 l Folicur Xpert eller 0,35 l Prosaro. En ”mellemsprøjtning” før stadie 65 vurderes kun undtagelsesvis at være aktuel og da i marker med kraftigere angreb.

3. registrering af bladribbesnudebiller

Gule fangbakker er sat ud i ca. 30 vinterrapsmarker for at følge forekomsten af bladribbesnudebiller. Tredie aflæsning af fangster fra den forløbne uge er nu foretaget. Der er ikke fundet bladribbesnudebiller på nogen af lokaliteterne.

Tidspunktet for bladribbesnudebillernes fremkomst er meget styret af temperaturen. Begyndende flyvning sker på solrige dage ved 11-12 °C. Ved 12 °C og mere end 7 timers solskin eller ved 15 °C og mere end 3 timers solskin optræder de mere talrigt. Det er således stadig for koldt for bladribbesnudebillerne.

Bekæmpelse anbefales ved 10-15 bladribbesnudebiller pr. fangbakke. Bekæmpelse skal ske, før de voksne lægger æg. Æglægningen begynder hurtigst i varmt og solrigt vejr, og det hurtigste er 2-3 dage efter indflyvning.

Det er vigtigt at bemærke, at bekæmpelsestærsklen ikke er sikker. Der er både set tilfælde af små fangster og efterfølgende kraftige angreb og tilfælde af meget store fangster og efterfølgende svage angreb. Årsagen hertil er, at æglægningsintensiteten er meget afhængig af temperaturforholdene. Ved høje temperaturer lægger hver hun flere æg. Fangsterne skal derfor sammenholdes med temperaturdata.

Se detaljerede data for lys bladplet og bladribbesnudebiller under varsling/registreringsnet.

Sidst bekræftet: 24-03-2020 Oprettet: 24-03-2020 Revideret: 24-03-2020

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

Planteværn


Af samme forfatter

Forsøgsarbejde: Svampesprøjtning i sortsforsøg og observationsparceller
Anvisninger på strategier for svampebehandling i årets sorts- og dyrkningsforsøg i korn. Strategierne vurderes lokalt ud fr...
03.04.20
Undgå sprøjteskader
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egne...
02.04.20
Svampebekæmpelse i vinterhvede
Løsninger til svampebekæmpelse i hvede vises. Hvis det nye middel Balaya når at blive godkendt, vil strategien blive ændret...
01.04.20
Registrering af lys bladplet og bladribbesnudebiller i uge 14
Lys bladplet er hæmmet af den senere tids tørre vejr. Der er stadig kun få bladribbesnudebiller.
31.03.20
Svampebekæmpelse i vinterhvede med forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning
Ved svampebekæmpelse i hvede med forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning skal der være tilstrækkelig effekt m...
31.03.20