Oprettet: 10-03-2020

Registrering af lys bladplet og bladribbesnudebiller i uge 11

Bekæmpelse af lys bladplet er nu aktuel i flere marker.

2. registrering af lys bladplet

Forekomsten af lys bladplet følges igen i år i ca. 30 vinterrapsmarker.

Der er fundet angreb af lys bladplet i 19 af 30 undersøgte marker og med op til 40-100 procent angrebne planter. De højeste dækningsprocenter er op til 10-20 procent dækning. Der er mere angreb i visse områder af Jylland og på Fyn end på Sjælland.

Bekæmpelse anbefales fra vækststadie 31 (begyndende strækning) ved mindst 5 procent angrebne planter. Der kan anvendes 0,4 - 0,5 l Folicur Xpert eller 0,4 - 0,5 l Prosaro.

Bekæmpelse er således aktuel nu i flere marker. En god effekt kræver, at bekæmpelsen ikke iværksættes for sent. I marker, der er svagt udviklede og vokser langsomt, kan bekæmpelsen dog trækkes lidt, da formålet er at beskytte de nye blade.

Er man i tvivl om symptomerne på lys bladplet, kan blade indsendes til Seges.

Se også Hold øje med lys bladplet i vinterraps.

1. registrering af bladribbesnudebiller

Gule fangbakker er i den forløbne uge sat ud i ca. 30 vinterrapsmarker for at følge forekomsten af bladribbesnudebiller. Første aflæsning af fangster er nu foretaget. Der er kun fundet bladribbesnudebiller i 2 (1-2 bladribbesnudebiller) ud af 24 marker.

Tidspunktet for bladribbesnudebillernes fremkomst er meget styret af temperaturen. Begyndende flyvning sker på solrige dage ved 11-12 °C. Ved 12 °C og mere end 7 timers solskin eller ved 15 °C og mere end 3 timers solskin optræder de mere talrigt. Det er således endnu for koldt for bladribbesnudebillerne.

Bekæmpelse anbefales ved 10-15 bladribbesnudebiller pr. fangbakke. Bekæmpelse skal ske, før de voksne lægger æg. Æglægningen begynder hurtigst i varmt og solrigt vejr, og det hurtigste er 2-3 dage efter indflyvning.

Det er vigtigt at bemærke, at bekæmpelsestærsklen ikke er sikker. Der er både set tilfælde af små fangster og efterfølgende kraftige angreb og tilfælde af meget store fangster og efterfølgende svage angreb. Årsagen hertil er, at æglægningsintensiteten er meget afhængig af temperaturforholdene. Ved høje temperaturer lægger hver hun flere æg. Fangsterne skal derfor sammenholdes med temperaturdata.

Se detaljerede data under varsling/registreringsnet.

Sidst bekræftet: 10-03-2020 Oprettet: 10-03-2020 Revideret: 10-03-2020

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

Planteværn


Af samme forfatter

Forsøgsarbejde: Svampesprøjtning i sortsforsøg og observationsparceller
Anvisninger på strategier for svampebehandling i årets sorts- og dyrkningsforsøg i korn. Strategierne vurderes lokalt ud fr...
03.04.20
Undgå sprøjteskader
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egne...
02.04.20
Svampebekæmpelse i vinterhvede
Løsninger til svampebekæmpelse i hvede vises. Hvis det nye middel Balaya når at blive godkendt, vil strategien blive ændret...
01.04.20
Registrering af lys bladplet og bladribbesnudebiller i uge 14
Lys bladplet er hæmmet af den senere tids tørre vejr. Der er stadig kun få bladribbesnudebiller.
31.03.20
Svampebekæmpelse i vinterhvede med forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning
Ved svampebekæmpelse i hvede med forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning skal der være tilstrækkelig effekt m...
31.03.20