Plantenyt 

Oprettet: 31-03-2020

Registrering af lys bladplet og bladribbesnudebiller i uge 14

Lys bladplet er hæmmet af den senere tids tørre vejr. Der er stadig kun få bladribbesnudebiller.

5. registrering af lys bladplet

Forekomsten af lys bladplet følges i ca. 30 vinterrapsmarker.

Angrebene er svage i mange marker. De højeste angreb er fortsat 5-15 procent dækning. Den senere tids tørre vejr har hæmmet udbredelsen.

I marker med meget lys bladplet vælges senere løsninger i vækststadium 65, som ikke kun har god effekt mod knoldbægersvamp mv., men også effekt mod lys bladplet. Der kan f.eks. anvendes 0,35 l Propulse blandet med 0,45 l Orius Max, 0,35 l Folicur Xpert eller 0,35 l Prosaro.

4. registrering af bladribbesnudebiller

Gule fangbakker er sat ud i ca. 30 vinterrapsmarker for at følge forekomsten af bladribbesnudebiller. Fjerde aflæsning af fangster fra den forløbne uge er nu foretaget. Der er fundet 1-2 bladribbesnudebiller på enkelte lokaliteter.

Tidspunktet for bladribbesnudebillernes fremkomst er meget styret af temperaturen. Begyndende flyvning sker på solrige dage ved 11-12 °C. Ved 12 °C og mere end 7 timers solskin eller ved 15 °C og mere end 3 timers solskin optræder de mere talrigt. Det er således stadig for koldt for bladribbesnudebillerne.

Bekæmpelse anbefales ved 10-15 bladribbesnudebiller pr. fangbakke. Bekæmpelse skal ske, før de voksne lægger æg. Æglægningen begynder hurtigst i varmt og solrigt vejr, og det hurtigste er 2-3 dage efter indflyvning.

Det er vigtigt at bemærke, at bekæmpelsestærsklen ikke er sikker. Der er både set tilfælde af små fangster og efterfølgende kraftige angreb og tilfælde af meget store fangster og efterfølgende svage angreb. Årsagen hertil er, at æglægningsintensiteten er meget afhængig af temperaturforholdene. Ved høje temperaturer lægger hver hun flere æg. Fangsterne skal derfor sammenholdes med temperaturdata.

Billede 1. Fangbakke fra rapsmark fotograferet 31. marts 2020 af Irene Skovby Rasmussen, VKST. Det oplyses, at der var en masse glimmerbøsser i fangbakken. Der var ingen glimmerbøsser på planterne, så de gemmer sig tilsyneladende et andet sted. Der var også enkelte skulpesnudebiller i blandt.

Se detaljerede data under varsling/registreringsnet.

Sidst bekræftet: 31-03-2020 Oprettet: 31-03-2020 Revideret: 31-03-2020

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

Planteværn


Konsulent

Stine Styrup Bang

Planteværn


Af samme forfatter

Registrering af skadegørere i korn, frøgræs, roer og kartofler i uge 22
I mange hvede-, rug- og vårbygmarker er der pt. et lavt smittetryk af svampesygdomme.
26.05.20
Nye bejdsemidler i enkelte rapssorter
Ny skadedyrs- og/eller svampebejdse i DK Exclaim og DK Expansion.
20.05.20
Registrering af skadegørere i korn, frøgræs og roer i uge 21
Nedbør/fugt har nu flere steder udløst Septoriabekæmpelse i modtagelige hvedesorter. I mange marker er der et lavt smittetr...
19.05.20
Forebyg skadedyr i kornlageret
Rengør kornlageret grundigt nu hvor beholdningerne er små, og før den nye høst tages ind.
19.05.20
Forekomsten af hvedegalmyg kan følges fra nu af
Hveden er modtagelig i perioden vækststadium 43 (svulmning af fanebladets bladskede) til 61 (begyndende blomstring).
15.05.20