Oprettet: 10-03-2020
Revideret: 18-03-2020

Reminder: Tilmelding til registreringsnet for hvedegalmyg 2020

Tilmeldingen til registreringsnet for hvedegalmyg skal ske senest 24. marts 2020.

Der ønskes opsat feromonfælder i cirka 70 hvedemarker igen i 2020.

Fælderne skal sættes op i hvedemarker med forfrugt hvede og i nogle tilfælde også i marker uden forfrugt hvede. Efter tilmelding giver vi besked om krav til forfrugt. Sorten må ikke være resistent mod hvedegalmyg. Af de dyrkede sorter er Sheriff, Kalmar, Heerup, KWS Scimitar, LG Skyscraper og KWS Firefly resistente.

I lighed med tidligere år er det tanken, at landmanden to gange ugentlig aflæser indholdet i fælderne og indtelefonerer resultatet til rådgivningsvirksomheden, som indtaster data elektronisk til SEGES. Vi udarbejder en vejledning til udlevering til landmanden.

Hvor der fanges mange hvedegalmyg (omkring bekæmpelsestærsklen), ønskes der omkring medio juli indsendt aksprøver fra et ubehandlet område (ingen skadedyrssprøjtning) til SEGES. Der ønskes udtaget 15 aks fra hovedskud og 15 aks fra sideskud. Der indsendes således to prøver pr. mark. Påmindelse og nærmere information udsendes ultimo juni. Pct. kerner angrebet af hvedegalmyg vil efterfølgende blive bedømt. Der efterlades i alle tilfælde et usprøjtet område på 10 til 20 meter omkring fælderne i marken.

Der vil i lighed med tidligere år ikke være aflønning for deltagelse i moniteringen for hvedegalmyg i 2020.

Tilmelding til registreringsnettet for hvedegalmyg i 2020 sker ved at udfylde denne SurveyXact. Besvar venligst senest 24. marts 2020.

Efter tilmelding følger en nærmere vejledning.
Sidst bekræftet: 18-03-2020 Oprettet: 10-03-2020 Revideret: 18-03-2020

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

Planteværn


Konsulent

Stine Styrup Bang

Planteværn


Af samme forfatter

Forsøgsarbejde: Svampesprøjtning i sortsforsøg og observationsparceller
Anvisninger på strategier for svampebehandling i årets sorts- og dyrkningsforsøg i korn. Strategierne vurderes lokalt ud fr...
03.04.20
Undgå sprøjteskader
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egne...
02.04.20
Svampebekæmpelse i vinterhvede
Løsninger til svampebekæmpelse i hvede vises. Hvis det nye middel Balaya når at blive godkendt, vil strategien blive ændret...
01.04.20
Registrering af lys bladplet og bladribbesnudebiller i uge 14
Lys bladplet er hæmmet af den senere tids tørre vejr. Der er stadig kun få bladribbesnudebiller.
31.03.20
Svampebekæmpelse i vinterhvede med forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning
Ved svampebekæmpelse i hvede med forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning skal der være tilstrækkelig effekt m...
31.03.20