Oprettet: 07-04-2020

Registrering af skadegørere i vintersæd og raps i uge 15

1. registrering i vintersæd er foretaget. Der er bygrust i en del vinterbygmarker. Bekæmpelse er først aktuel ved lidt mere nyvækst. De første få meldinger om gulrust i hvede og triticale i modtagelige sorter er modtaget fra praksis.

1. registrering af svampesygdomme i vintersæd er foretaget 6.-7. april.

Der er meget stor spredning i vintersædsmarkernes udviklingstrin. Den megen nattefrost for nylig har også bremset væksten i mange marker.

De nedennævnte bekæmpelsestærskler er fastsat ud fra, at der i de tidlige vækststadier medtælles angreb på hele planten og fra og med vækststadie 32 (2 knæ udviklet) medtælles kun angreb på de 3 øverste fuldt udviklede blade af hovedstrå.

Vinterhvede

Der er ikke fundet angreb af rust eller meldug.

Fra praksis er der tidligere meldt om angreb af gulrust i Drachmann ved Kegnæs på Sydals, i Sheriff på Stevns og i Benchmark ved Randers og Otterup på Nordfyn.

Det gennemsnitlige vækststadie er 30 (begyndende strækning), mens de længst udviklede marker er i st. 31 (1 knæ udviklet).

Gulrust bekæmpes i modtagelige sorter ved konstateret fund i marken eller i området fra vækststadium 30 (begyndende strækning af hovedskud). Af de dyrkede sorter er Benchmark og LG Mocca mest modtagelig.

Foto 1. Gulrust i Drachmann hvede fotograferet 17. marts 2020 ved Kegnæs på Sydals af Jens-Richardt Thyssen, Landbosyd.

Vinterbyg

Bygrust er mest udbredt, og angreb er fundet i alle sorter. Mest er fundet i KWS Kosmos og KWS Meridian, hvor der er op til 100 procent angrebne planter.

Fra praksis er der også i en del tilfælde meldt om angreb af bygrust i flere sorter.

Skoldplet er næstmest udbredt. Mest er fundet i Neptun.

Der er kun fundet meget lidt bygbladplet og kun fundet meldug i en enkelt mark (10 procent angrebne planter i KWS Infinity).

Det gennemsnitlige vækststadie er 29 (buskning), mens de længst udviklede marker er i st. 31 (1 knæ udviklet).

Bygrust anbefales i modtagelige sorter bekæmpet fra vækststadie 32 (2 knæ udviklet) ved over 10 procent angrebne planter. Her er mere nyvækst at beskytte end i stadie 29-30.

I KWS Kosmos (ca. 5 procent af vinterbygarealet) er bekæmpelse af bygrust aktuel fra vækststadie 30-31. Sorten har som den eneste af de dyrkede sorter karakteren 4 i modtagelighed for bygrust, hvilket betyder ekstrem modtagelig. De øvrige sorter har karakteren 2 eller 3 (modtagelig eller meget modtagelig).

Foto 2. Bygrust i KWS Kosmos fotograferet 2. april 2020. Sorten har som den eneste af de dyrkede sorter karakteren 4 i modtagelighed for bygrust, hvilket betyder ekstrem modtagelig. De øvrige sorter har karakteren 2 eller 3 (modtagelig eller meget modtagelig).

Triticale

Der er ikke fundet gulrust i registreringsnettet, men der er pt. kun foretaget meget få registreringer. Fra praksis er meldt om gulrust i Neogen ved Slagelse og i Gringo på Midtfyn.

Gulrust bekæmpes i modtagelige sorter ved konstateret forekomst eller såfremt der findes gulrust i triticale i området. Bekæmpelse iværksættes fra omkring vækststadie 30 (begyndende strækning af hovedskud), hvor der er nyvækst, som ønskes beskyttet.

Der er kun fundet meldug i en enkelt mark (1 procent angrebne planter).

Det gennemsnitlige vækststadie er 30 (begyndende strækning), mens de længst udviklede marker er i st. 31 (1 knæ udviklet).

Rug

Der er ikke fundet angreb af brunrust eller meldug.

Det gennemsnitlige vækststadie er 30 (begyndende strækning), mens de længst udviklede marker er i st. 31 (1 knæ udviklet).

Foto 3. Rug i vækststadie 30 (-31) fotograferet 6. april 2020 af Irene Skovby Rasmussen, VKST.

Se detaljerede data under Varsling/registreringsnet.

Grundet påske registreres der tirsdag og onsdag i den kommende uge.

6. registrering af lys bladplet i vinterraps

Forekomsten af lys bladplet følges i ca. 30 vinterrapsmarker.

De højeste angreb er fortsat 5-10 procent dækning. Den senere tids tørre vejr hæmmer udbredelsen.

I marker med meget lys bladplet vælges løsninger i vækststadium 65, som ikke kun har god effekt mod knoldbægersvamp mv., men også effekt mod lys bladplet. Der kan f.eks. anvendes 0,35 l Propulse blandet med 0,45 l Orius Max, 0,35 l Folicur Xpert eller 0,35 l Prosaro.

5. registrering bladribbesnudebiller

Gule fangbakker er sat ud i ca. 30 vinterrapsmarker for at følge forekomsten af bladribbesnudebiller. De højere temperaturer i den forløbne uge har øget aktiviteten af bladribbesnudebiller. Der er fundet bladribbesnudebiller på 5 af 24 lokaliteter med 1-14 biller pr. fangbakke.

Tidspunktet for bladribbesnudebillernes fremkomst er meget styret af temperaturen. Begyndende flyvning sker på solrige dage ved 11-12 °C. Ved 12 °C og mere end 7 timers solskin eller ved 15 °C og mere end 3 timers solskin optræder de mere talrigt.

Bekæmpelse anbefales ved 10-15 bladribbesnudebiller pr. fangbakke. Bekæmpelse skal ske, før de voksne lægger æg. Æglægningen begynder hurtigst i varmt og solrigt vejr, og det hurtigste er 2-3 dage efter indflyvning.

Fra Tyskland angives, at tærsklen er lidt højere på det nuværende sene vækststadie.

Det er vigtigt at bemærke, at bekæmpelsestærsklen ikke er sikker. Der er både set tilfælde af små fangster og efterfølgende kraftige angreb og tilfælde af meget store fangster og efterfølgende svage angreb. Årsagen hertil er, at æglægningsintensiteten er meget afhængig af temperaturforholdene. Ved høje temperaturer lægger hver hun flere æg. Fangsterne skal derfor sammenholdes med temperaturdata.

Foto 4. Bladribbesnudebille på rapsplante fotograferet 7. marts 2020 af Irene Skovby Rasmussen, VKST.

Se detaljerede data under Varsling/registreringsnet.

Grundet påske registreres der tirsdag og onsdag i den kommende uge.

Sidst bekræftet: 07-04-2020 Oprettet: 07-04-2020 Revideret: 07-04-2020

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

Planteværn


Af samme forfatter

Registrering af skadegørere i korn, frøgræs, roer og kartofler i uge 22
I mange hvede-, rug- og vårbygmarker er der pt. et lavt smittetryk af svampesygdomme.
26.05.20
Nye bejdsemidler i enkelte rapssorter
Ny skadedyrs- og/eller svampebejdse i DK Exclaim og DK Expansion.
20.05.20
Registrering af skadegørere i korn, frøgræs og roer i uge 21
Nedbør/fugt har nu flere steder udløst Septoriabekæmpelse i modtagelige hvedesorter. I mange marker er der et lavt smittetr...
19.05.20
Forebyg skadedyr i kornlageret
Rengør kornlageret grundigt nu hvor beholdningerne er små, og før den nye høst tages ind.
19.05.20
Forekomsten af hvedegalmyg kan følges fra nu af
Hveden er modtagelig i perioden vækststadium 43 (svulmning af fanebladets bladskede) til 61 (begyndende blomstring).
15.05.20