Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Præcisionsjordbrug og GIS

Præcisionsjordbrug og GIS

Brug GPS til at optimere dyrkningen efter de varierende betingelser i marken.
GPS kan også hjælpe dig med at køre præcist. Du kan enten blive vist på rette spor, eller traktoren kan styre selv.

GIS (geografisk informationssystem) kan hjælpe dig til at behandle data indsamlet positionsbestemt eller til præsentation af geografiske data og temaer.
  

 Artikler

 Læs om Farm Tracking

Nye artikler

SEGES laver N-tildelingskort til 7.000 marker med vinterraps
Ud fra satellitmålinger af afgrødemasse i efteråret 2016 har SEGES udarbejdet forslag til graduerede tildelingskort for kvæ...
23.02.17

Ansvarlig

Planter & Miljø
Specialkonsulent, GIS
Rita Hørfarter
PlanteInnovation