Øvrige artikler - 424

Oprettet: 07-02-2011

Svensk rapport om The Mole - en jordsensor

Sammenligning af traditionel udtagning af jordprøver med The Mole, der måler jordens emission af gammastråler.

 
Det Svenske Landbrugsuniversitet (SLU) i Skara, Sverige har i 2008 færdiggjort en rapport, hvor de tester jordsensoren The Mole, der måler den naturlige emission af gammastråler fra jorden. Den er udviklet fra University of Groningen i Holland og videreudviklet af det hollandske firma The Soil Company. Denne artikel medtager konklusionerne fra rapporten.
Læs rapporten i sin helhed på svensk.

Se også en tidligere kort artikel om afprøvning af The Mole.

Formål med undersøgelsen

Sammenligning af en traditionel jordprøve (1 jordprøve pr. ha) med målinger med The Mole + nogle kalibreringsjordprøver. Data fra begge metoder er derefter interpoleret inden for marken (IWD). Metoden er undersøgt på syv marker i Sverige.

 

   
Billede 1+2. The Mole kan monteres i liftophæng foran eller bag på ATV, bil eller traktor. Foto til højre viser den samlede pakke.

Hvad er the Mole?

The Mole (som oversat betyder Muldvarpen) er en jordsensor, som måler den naturlige emission af gammastråler fra overjorden (30 cm’s dybde). Der måles på mængden og fordelingen af tre radioaktive isotoper, der har en lang henfaldstid – k40 (kalium-40), U238 (uran) og TH232 (thorium).

Det betyder, at målingen med the Mole er indirekte, og at oplysninger om jordens tekstur, næringsstoffer og metaller er fundet ud fra viden om korrelationer mellem disse. Fordi målingerne er indirekte, er der behov for et antal fysiske kalibreringsjordprøver, der sendes til et laboratorium.

Metode

På markerne er udtaget 1 jordprøve pr. ha, som anvendes ved den traditionelle jordbundskortlægning. Derefter er interpoleret ved Inverse Distance (IWD), så alle måleværdier kan beregnes for enhver position i marken.

Marken er overkørt med The Mole med 12 meter mellem sporene, og måleresultaterne registreres og logges for hver fjerde meter. Beregningen af de enkelte parametre foretages ud fra målingerne og kalibreringsprøver i marken. Resultaterne interpoleres.

Nøjagtigheden af kortlægningen sammenlignes ved at udtage en række valideringsprøver tilfældige steder i marken. De interpolerede resultater af kortlægningen med den traditionelle metode og kortlægning med The Mole sammenholdes derefter med de målte værdier i valideringsprøverne.

Resultater og konklusion

Undersøgelsen af the Mole er foretaget på i alt ca. 150 ha på forskellige lokaliteter i Sverige.

I tabel 1 ses sammenstillingen af data for henholdsvis traditionel udtagning af jordprøver (1 jordprøve ha) og måling med the Mole. Som det fremgår, er the Mole bedst til at bestemme ler og sand. Til gengæld er the Mole ikke helt så god til at bestemme pH og fosfor i jord.

Tabel 1. Opgørelse af forsøgsresultater for bestemmelse af forskellige næringsstoffer og jordtype med henholdsvis the Mole og traditionel udtagning af jordprøver. Som det fremgår, er the Mole bedst til at bestemme ler og sand. Til gengæld er the Mole ikke helt så god til at bestemme pH og fosfor i jord.

RMSEP udtrykker spredningen i målingerne.

Konklusion fra SLU rapporten

Måling af jordtype (ler og sand)

1 Kalibreringsprøve pr. 2-3 ha er tilstrækkelig til at opnå et bedre resultat med anvendelse af the Mole end at udtage 1 prøve pr. ha på traditionel vis.

Måling af humus og kalium, magnesium samt kobber

Der er opnået ligeså gode eller bedre resultater med the Mole end ved traditionel jordprøveudtagning (Cu-HCL, K-HCL, Mg-AL).

Måling af kalium (K-AL) i organisk jord

Lige så god måling af kalium i humusjord fra de to metoder.

Ph og fosfor (P-AL)

Traditionel metode med udtagning af 1 jordprøve pr. ha er bedre end måling med the Mole

Litteraturhenvisning

Söderholm, Mats et al, 2008, Precisionsodling Sverige, Teknisk Rapport nr. 11, Skare 2008, ISSN 1652-2826

Til top

Sidst bekræftet: 25-01-2018 Oprettet: 07-02-2011 Revideret: 07-02-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, GIS

Rita Hørfarter

Gødningsteam


Af samme forfatter

Positiv status på brug af vækstreguleringsprognose kombineret med forsikring
Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha, og ved at undlade vækstregulering kunnet forsikre sig, så der ved forekomst af ...
19.12.19
Se behov for målrettede efterafgrøder 2020 på Landmand.dk
SEGES har udviklet en applikation på Landmand.dk, der viser procent målrettede efterafgrøder 2020 for det eller de kystvand...
12.12.19
Indtegn dræn fra drænkort i AgroGIS og upload til CropManager
Video viser trin for trin, hvordan et drænkort digitaliseres i AgroGIS. Derudover vises, hvordan drænfilerne uploades til v...
24.10.19
7. og sidste opdatering af visning af satellitkontrol i landmand.dk
Se om du har røde marker i Landmand.dk efter opdateringen 15. oktober. Der er i alt 900 røde marker, der vil få fysisk kont...
24.10.19
Landbrugsstyrelsens satellitkontrol i 2019: Se grønne og gule marker på landmand.dk
SEGES har lavet en service på landmand.dk, hvor du kan se visningen af satellitkontrollen for dine marker. Visningen vil bl...
03.09.19