Feedback Form

  

Oprettet: 13-07-2018
Revideret: 06-08-2018

På Landmand.dk kan du se placeringen af dine frivillige målrettede efterafgrøder

SEGES har lavet en service på Landmand.dk, hvor du kan se placeringen af de marker, hvor der i Fællesskema 2018 er tilmeldt frivillige målrettede efterafgrøder. Se også krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder.

Bemærk opdateret link til landmand.dk i teksten

Se placering af dine frivillige målrettede efterafgrøder 2018 og om du har marker i ID15områder med obligatorisk krav om efterafgrøder på Landmand.dk.

Frivillige målrettede efterafgrøder

De frivillige målrettede efterafgrøder skal som udgangspunkt udlægges i de anmeldte marker, men de kan flyttes til en anden mark inden for samme ID15-område, som du har haft med i dit Fællesskema 2018, hvis denne mark er mindst lige så stor som den anmeldte. Hvis de frivillige målrettede efterafgrøder flyttes til en mindre mark, skal du indsende et opdateret Fællesskema i Tast Selv-service.

Hvis du ikke etablerer de tilmeldte efterafgrøder, reduceres din kvælstofkvote med 150 eller 93 kg kvælstof pr. ha manglende efterafgrøde (150 kg N, hvis du har udbragt over 0,8 DE pr. ha i 2016/2017 - ellers 93 kg N) i planperioden 2018/19.

Obligatoriske, målrettede efterafgrøder

Landbrugsstyrelsen har lavet et regneark, hvor du kan beregne et eventuelt obligatorisk krav på din bedrift. Du finder regnearket på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, hvor der også findes en miniguide til beregning af kravet.

Din bedrift er undtaget fra kravet hvis:

  • bedriftens samlede efterafgrødegrundareal i 2018/2019 er mindre end 10 hektar
  • du var autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion 1. februar 2018
  • du 1. februar 2018 har ansøgt om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Hvis hovedparten af en eller flere af dine marker ligger inden for et ID15-område, hvor der fortsat er behov for målrettede efterafgrøder, vil du være omfattet af et krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder.

Hvis du har tilmeldt frivillige målrettede efterafgrøder i Fællesskemaet 2018, så skal disse modregnes i et evt. obligatorisk krav for det pågældende ID15-område.

Læs mere:

Krav om 2.760 ha obligatoriske efterafgrøder i efteråret 2018

Landbrugsstyrelsens hjemmeside

Sidst bekræftet: 06-08-2018 Oprettet: 13-07-2018 Revideret: 06-08-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Specialkonsulent, GIS

Rita Hørfarter

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Se behov for målrettede efterafgrøder 2019 på Landmand.dk
Der er nu åbnet op for, at du som landmand kan se behov for "Målrettede efterafgrøder 2019" på din egen bedrift på Landmand...
20.12.18
Kombination af to tildelingskort sikrer at sprøjten lukker helt
Sprøjter kan kun graduere +/- 25 procent og derfor aldrig lukke helt. Ved både at indlæse et almindeligt tildelingskort og ...
04.12.18
CropSAT viser nu marker fra Grundbetaling 2018
De viste marker i CropSAT er nu fra 2018. Indtast dit CVR nummer og se biomassen på dine marker gennem sæsonen.
20.11.18
Indtryk fra konference ICPA 2018
Læs om de mange forskellige indlæg på præcisionsjordbrugskonferencen i Montreal, Canada 2018.
13.07.18
Følg vinterhvedens udvikling fra satellit
Vinterhvedens udvikling følges fra satellit. Hvedens biomassen var lavere i foråret 2018 end i 2017
09.07.18
Promilleafgiftsfonden

Læs også