Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 02-07-2019

  

Oprettet: 02-07-2018

Halvlegsresultatet på pilotprojektordningen om præcisionslandbrug

Forskningscentret AU Flakkebjerg var i juni ramme om et statusmøde i pilotprojektet om præcisionslandbrug, hvor målet er at afprøve præcisionsjordbrug som virkemiddel i den målrettede regulering.

Målet med pilotprojektordningen er at udvikle viden om, hvordan præcisionslandbrug bliver nøglen til både en bedre bundlinje og en reduceret miljøbelastning. Status på mødet var, at ordningen er med til at øge fagligheden i gødningsplanlægningen, sætte fokus på teknikken og på behovet for automatisering af data flow. Lysten til at arbejde med nye teknologier er stor blandt danske landmænd, og de 20 deltagere er ingen undtagelse.

”Målet med præcisionslandbrug er – på den lange bane – at vi giver landmanden kendskab til markens varierende behov helt ned på den enkelte plante. Det er ambitiøst, men det er det, vi går efter.”

Sådan sagde Troels Toft, sektordirektør i Planter, SEGES, da han fredag 15. juni bød velkommen til møde om præcisionslandbrug på Forskningscenter AU i Flakkebjerg ved Slagelse. Præcisionslandbrug giver mulighed for at genvinde detaljeret viden om hver enkelt mark – også på meget store bedrifter.

”Ideen er, at en bedre fastsættelse af kvælstofbehovet og efterfølgende en mere præcis kvælstoftildeling, har potentiale til at forbedre økonomien og på samme tid gavne miljøet i form af reduceret udvaskning,” fortæller Anna Marie Thierry, konsulent i PlanteInnovation hos SEGES, som blandt andet arbejder med at afdække behov, udfordringer og erfaringer fra de 20 deltagende landmænd i projektet.

Pilotprojektet er søsat af Landbrugsstyrelsen og SEGES bistår med den agronomiske rådgivning i tæt samarbejde med lokale planteavlsrådgivere. Foruden agronomisk rådgivning er deltageren blevet tildelt tekniskrådgivning, som ydes af GeoTeam.

De lavthængende frugter

Lektor ved AU i Flakkebjerg, Rene Gislum, påpegede, at selv om målet på længere sigt er at kunne udføre præcisionslandbrug helt ned på enkeltplante niveau, så er der lige nu mere lavthængende frugter at plukke.

”Selv om vi i klart vejr kan få nogle rigtigt detaljerede billeder fra satellitterne, så ved vi endnu ikke, hvordan vi på den mest effektive måde oversætter denne viden til markdrift. Derfor er det vores anbefaling, at vi begynder med at tildele ud fra ekstremerne i billederne i stedet for at tildele ud fra detaljerne, fordi vi endnu ikke kan tilpasse sprøjten til de meget høje detaljeringsgrader. Derfor bør præcisionslandbrug fokusere på pletter i marken, hvor eksempelvis biomassen er meget høj eller meget lav,” forklarede Réne Gislum.

Tørken en stor udfordring

På mødet i Flakkebjerg blev det klart, at mange ikke har noget gødningsbehov at graduere efter det meget tørre forår. Derfor blev det også diskuteret, hvordan tildelingskortene kan anvendes i år med ekstrem tørke, som vi ser det her i 2018. Her påpegede Leif Knudsen, chefkonsulent i SEGES, at man enten kan undlade den tredje tildeling i år eller vælge at gå efter en meget sen proteingødskning.

Leif Knudsen forklarede også, at satellitbillederne taget efter en lang periode med tørke kan afsløre, hvor man har sandpletterne. Dem kan man med fordel tegne ind i sit kortmateriale og derefter tage højde for dem, når man kører i marken.

Pilotprojektet løber frem til oktober 2019, hvor de 20 deltagere har gennemført de fire tiltag i to hele vækstsæsoner. Vil du læse mere om pilotprojekt ordningen om præcisionsland-brug, har Landbrugsstyrelsen udgivet en Vejledning til ordningen.


Billede: Pilotprojektordningen om præcisionsjordbrug holdt statusmøde hos AU i Flakkebjerg i juni. Efter erfaringsudveksling og faglige oplæg var der tid til besøg i frøgræsforsøgene v. Seniorforsker Birte Boelt, AU. Foto: Anna Marie Thierry

Faktaboks: Pilotprojektordning om præcisionslandbrug

I pilotprojektet skal de 20 deltagerne gennemføre fire tiltag på deres marker med vintersæd. Tiltagene gennemføres med henblik på at forbedre kvælstofudnyttelsen som alternativ til efterafgrøder.

  1. Fastsættelse af kvælstofbehov for hver enkelt mark efter anerkendt metode. Behovet beregnes ud fra forfrugt, jordtype, dyrkningshistorie, forventet udbytte og værdi af afgrøden.
  2. Bestemmelse af indhold af kvælstof i husdyrgødningen og anden organisk gødning for hver lagertank inden udspredning om foråret.
  3. Spredning af handelsgødning med udstyr, der har sektionskontrol.
  4. Positionsbestemt tildeling af handelsgødning inden for markerne med korn og raps på baggrund af variationen i markens vegetationsindeks.

Til gengæld for gennemførsel af de fire tiltag får deltageren en reduktion i deres efterafgrødekrav.

Sidst bekræftet: 02-07-2018 Oprettet: 02-07-2018 Revideret: 02-07-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Kommunikationskonsulent

Martin Stoltenberg Hansen

Marketing & Fagkommunikation, Fagkommunikation


Konsulent

Anna Marie Thierry

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Generationsskiftet på Lille Harresøgård
Nikolaj Madsen og faren Jens Madsen er i gang med at generationsskifte på Lille Harresøgård ved Give, hvor de driver et lan...
09.07.19
09.10.19: Nye teknologier til marken
Se nye teknologier og løsninger til dansk landbrug på Future Croppings demonstrationsareal på Vindumovergaard ved Bjerringb...
03.05.19
Sådan tager du jordprøver til N-min-måling
N-min-prøver kan give en god vurdering af din marks kvælstofindhold, så du kan beregne næste afgrødes kvælstofbehov.
05.04.19
Podcast: Svært at være bi i Danmark
40 % af verdens insektarter er i fare for at blive udryddet inden for få årtier, hvis ikke udviklingen vendes. I denne podc...
29.03.19
Generationsskiftet på Søndermarksgården
Henriks ro og erfaring kombineret med Thomas’ positive utålmodig skaber en god balance i virksomheden hos Brdr. Madsen.
28.03.19