Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 20-12-2019

  

Oprettet: 20-12-2018

Indtryk fra nylig workshop om præcisionsjordbrug og digitalisering: "Jeg er meget mere landmand, når jeg anvender data"

Mulighederne inden for præcisionsjordbrug blev i Horsens debatteret af ca. 120 landmænd, konsulenter, forskere og repræsentanter fra maskin- og softwareudviklerne.

”Jeg er meget mere landmand, når jeg anvender data”


Mulighederne inden for præcisionsjordbrug blev i Horsens debatteret af ca. 120 landmænd, konsulenter, forskere og repræsentanter fra maskin- og softwareudviklerne.

Andelen af danske landbrug, der anvender præcisionsstyring, steg fra 16 pct. i 2017 til 19 pct. i 2018, og den trend blev understreget med et flot besøgstal, da SEGES sammen med flere samarbejdspartnere indbød til workshop om præcisionsjordbrug og digitalisering”.

Den første del af programmet bestod af en række indlæg fra forskellige repræsentanter i og omkring dansk landbrug, som delte deres erfaringer. Der var endda også ny viden til inspiration fra udlandet, da den belgiske forsker Isabelle Piccard fra VITO Remote Sensing, fortalte om deres udviklingsarbejde.

Præcisionsjordbrug skal være brugervenligt 

Blandt deltagerne på dagen var der stor enighed om, at brugervenlighed er et nøgleord, hvis præcisionsjordbrug fortsat skal udbredes i det danske landbrug. Her kunne de fremmødte landmænd finde motivation i deres kollega Jens Leis historie:

”Jeg har været i gang med præcisionsjordbrug siden 2012. Jeg har – alt i alt – kun brugt cirka 250.000 kr. på maskiner og teknik, og vi er faktisk rigtig godt kørende nu. Jeg synes, at de teknologiske udfordringer har været til at overskue, og jeg er sikker på, at investeringen er tjent hjem igen.” 

Sådan fortalte Jens Lei, Sønderjylland, som samtidig erklærer sig uenig i påstanden om, at præcisionslandbrug ikke er i tråd med det gode, traditionsrige landmandskab.

”Jeg synes, at en dygtig landmand er en, som indhenter den viden, der til rådighed, og kombinerer den med sine egne kompetencer. Jeg er meget mere landmand, når jeg eksempelvis har skabt mine tildelingskort ud fra både satellitbilleder og mine egne erfaringer – end hvis jeg blot kørte på mavefornemmelsen.”

Eksisterende udstyr kan opdateres

Efter alle indlægsholdere havde været på scenen, kunne deltagerne møde maskinudviklere og software-producenter. Der er masser af mulighed for at købe nyt udstyr til præcisionsjordbrug, men det er også muligt at opdatere og anvende eksisterende systemer, fortalte den tekniske samarbejdspartner Geoteam.

De, som endnu ikke er i gang med præcisionsjordbrug kunne høre om, hvordan man eksempelvis laver tildelingskort i CropSat og CropManager, hvorefter kortet kan indlæses i traktorens terminal.

Faktaboks

For SEGES er præcisionsjordbrug et stort fokusområde. I 2018 har SEGES gennemført et tværskandinavisk samarbejde, som handler om at identificere ’best practise’ inden for præcisionsjordbrug. I den danske del af projektet har 20 danske landmænd deltaget, og resultater af deres markarbejde evalueres netop nu.

Hvis du vil vide mere om præcisionsjordbrug, kan du læse mere på https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Praecisionsjordbrug-og-GIS/Sider/Startside.aspx

Sidst bekræftet: 20-12-2018 Oprettet: 20-12-2018 Revideret: 20-12-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Kommunikationskonsulent

Martin Stoltenberg Hansen

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Generationsskiftet på Lille Harresøgård
Nikolaj Madsen og faren Jens Madsen er i gang med at generationsskifte på Lille Harresøgård ved Give, hvor de driver et lan...
09.07.19
Sådan tager du jordprøver til N-min-måling
N-min-prøver kan give en god vurdering af din marks kvælstofindhold, så du kan beregne næste afgrødes kvælstofbehov.
05.04.19
Podcast: Svært at være bi i Danmark
40 % af verdens insektarter er i fare for at blive udryddet inden for få årtier, hvis ikke udviklingen vendes. I denne podc...
29.03.19
Generationsskiftet på Søndermarksgården
Henriks ro og erfaring kombineret med Thomas’ positive utålmodig skaber en god balance i virksomheden hos Brdr. Madsen.
28.03.19
VIDEO: KVÆLSTOFPROGNOSEN 2019
Chefkonsulent i SEGES Leif Knudsen fortæller om kvælstofprognosen, som blev offentliggjort denne uge. Hør blandt andet, hvo...
21.03.19