Feedback Form

  

Oprettet: 08-02-2019

Kortlægning af jordens tørkefølsomhed

(vandholdende evne) på baggrund af biomasse-målinger fra satellitter i tørkeåret 2018

Projektet ’Innovationer för hållbar växtodling’ er støttet af Øresund-Kattegat-Skagerrak-programmet og Promilleafgiftsfonden for landbrug

Sidst bekræftet: 08-02-2019 Oprettet: 08-02-2019 Revideret: 08-02-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Kathrine Hauge Madsen

Af samme forfatter

Workshop om præcisionsjordbrug og digitalisering den 11. december
Bliv klogere på den faglige baggrund bag gradueret tildeling af udsæd, gødning og planteværn.
28.11.18
Overvejelser før du går i gang med præcisionslandbrug
Læs mere om hvad præcisionslandbrug er og hvordan du kommer i gang.
20.11.18
Kortlægning af markens udbyttepotentiale - en gennemgang af litteraturen
I forbindelse med et projekt om brug af udbyttedata, er litteraturen screenet for metoder til at beregne afgrøders og marke...
28.09.18
Mere effektiv ukrudtsbekæmpelse i økologisk planteavl inden for få år
Danske undersøgelser af ukrudt i økologiske marker tyder på, at der er meget ukrudt, og det koster udbytte. Der er desuden ...
23.04.14