Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 28-04-2020

  

Oprettet: 29-04-2019

Nyheder CropSAT 2019

I den nye version af CropSAT er der lagt vægt på brugervenligheden og layout. CropSat er et gratis program på internettet, hvor du kan udarbejde graduerede tildelingskort til kvælstof og planteværn på baggrund af satellit målinger.

Danske landmænd har siden 2016 haft adgang til det gratis internet program CropSAT.dk, der viser biomassen på alle danske marker, hver gang satellitten Sentinel-2 passerer Danmark. På baggrund af satellitmålinger beregnes et vegetionsindeks (NDVI), der på en skala fra 0-1 viser, hvor kraftig afgrøden er på et givent tidspunkt. Dette sker for hver 10x10 meter overalt i marken.

Sentinel-2 passerer ækvator hver 5. dag, men da Danmark ligger nordligere passerer Sentinel-2 Danmark hver 4. dag. Sentinel-2 kan dog ikke se gennem skyer, så hvis der er skyer, den dag Sentinel-2 passerer Danmark er der ingen biomasse kort fra den dag.

I den nye version af CropSAT 2019 er der fokuseret på bedre layout og bruger venlighed. Du vil blive bedt om at oprette dig som bruger – men alt er stadig gratis.

Der er udarbejdet en vejledning til brugen af CropSAT her.

Nyt opstartsbillede

Nedefor ses den nye version af CropSAT, hvor brugeren allerede fra starten kan vælge strategi – se nederst venstre side.

 

Opdeling af mark – lige ved hånden

Som noget nyt findes opdeling af mark i selve billedet. De optegnede marker, der ligger i CropSAT er fra Grundbetaling 2018. Du kan finde dine marker ved at indtaste dit CVR nr. Hvis du har nye marker, der ikke er med i Grundbetaling 2018, zoomer du ind på det område marken ligger i og vælger ”Vis Marker” og derefter vælger den aktuelle mark.

Udarbejdelse af tildelingsfil til traktor terminal

Det sidste skærmbillede har også fået et nyt udseende, hvilket gør det mere overskueligt.

Her ses den gennemsnitlige kvælstofmængde i kg pr. ha som enten kvælstofmodellen eller din manuelle indtastning har medført. Hvis denne er for høj eller for lav overskriver du blot mængden med den rette værdi, hvorved alle værdier hæves eller sænkes, så det passer med den indtastede mængde.

Husk at indtaste procent kvælstof i den gødning, du planlægger at anvende. Nu kan du i sidste kolonne se den samlede mængde gødning der skal tildeles.

Hvis du ikke er enig i fordeling af kvælstofmængderne i bestemte områder på det blå kort kan du tilrette kortet manuelt ved at trykke på ”Juster dosis på kortet” og indtaste de nye værdier. Efter indtastning holders højre musetast nede og du peger på området i kortet og mængden ændres.

 

Sidst bekræftet: 29-04-2019 Oprettet: 29-04-2019 Revideret: 29-04-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Specialkonsulent, GIS

Rita Hørfarter

Gødning/Miljø


Af samme forfatter

NYT - Se hvor der ud fra satellitmålinger kan være behov for omsåning på dine vintersædsmarker
På Landmand.dk kan du nu se, om der kan være behov for omsåning/isåning i dine vintersædsmarker med korn. Beregningerne er ...
01.04.20
Kvælstofprognosen 2020
Kvælstofprognosen for 2020 viser et større kvælstofbehov end normalt. På landsplan er behovet ca. 10.000 tons eller omkring...
19.03.20
Se status for ansøgninger af målrettede efterafgrøder 2020 på Landmand.dk
SEGES har udviklet en applikation på Landmand.dk, der viser det manglende areal af målrettede efterafgrøder 2020 for det el...
16.03.20
Mangler du gyllekapacitet - se gylletanke indenfor 10 km af din ejendom
Nu med video. På grund af store nedbørsmængder kan der være behov for at finde ledige gylletanke i nærområdet. På landmand....
26.02.20
Se dine marker sammen med tørvekortet fra Miljøministeriet
Gå ind på Landmand.dk og se tørvekortet sammen med dine marker. Her ser du, hvilke af dine marker der er klassificeret som ...
12.02.20