Oprettet: 21-02-2020

Vil du i gang med præcisionsjordbrug på din bedrift?

Så kunne et kursus i præcisionsjordbrug være noget for dig. Efter to dages kursus er de bornholmske landmænd klar at køre gradueret tildeling til den kommende vækstsæson. Kontakt din lokale planteavlskonsulent for at høre om mulighederne.

Den 6-7. februar samlede SEGES og Bornholm Landbrug og Fødevarer 18 driftige landmænd til et to-dags kursus i præcisionsjordbrug. Første dag blev landmænd og konsulenter klogere på den teoretiske baggrund for at graduere gødskning, udsæd og planteværn. De blev introduceret til markprogrammet CropManager, som er koblet til dyrkningsoplysninger og registreringer i Mark Online og FarmTracking. Der blev lavet tildelingskort med udgangspunkt i landmændenes egen bedrift, og de kom igennem prognoseværktøjer og andre bedriftsdata som jordbundsprøver, drændata og hotspots. På anden kursusdag samlede alle bedrifter maskinerne på én lokalitet ved landmand Lars-Ole Hjorth-Larsen fra Brogaard, Aarkirkeby, hvor de med kyndig hjælp fra Thorsen Teknik og den lokale maskinstation fik teknikken til at snakke sammen. Herefter fik landmændene mulighed for at teste maskinerne på marken, hvor der blev kørt gradueret tildeling.

Hvis du gerne vil i gang med præcisionsjordbrug på din bedrift, opfordre vi dig til, at tage fat i din lokale planteavlskonsulent, så kursuset kan tilpasses jeres behov. Vil i vide mere om mulighederne for et kursus, kontaktes Mette Kramer Langgaard (mlje@seges.dk).

Viden om præcisionsjordbrug er b.la. genereret i projektet Future Cropping. Et eksempel er gødningsforsøg anlagt i agerlængden i marker med variation, som har vist, hvordan kvælstofgødning skal omfordeles i marken ud fra biomassemålinger. Et andet eksempel på viden som er genereret i partnerskabet, er potentialet i On-off tildeling af herbicider i marker med tidsler eller græsukrudt ud fra drone- eller andre sensorer.     

 


Billeder fra kursusdagen i præcisionsjordbrug 6-7. februar på Bornholm, hvor 18 landmænd
blev klædt på til at udføre præcisionsjordbrug på deres bedrift. 

Sidst bekræftet: 21-02-2020 Oprettet: 21-02-2020 Revideret: 21-02-2020

Forfatter

PlanteInnovation
Konsulent

Mette Kramer Langgaard

Gødning/Produktion


Af samme forfatter

Bor til vinterraps
Vinterraps er følsom overfor bormangel, men er det bormangel, du ser i rapsmarken netop nu?
02.04.20
Oversigt over gødninger velegnede til udsprøjtning 2020
Se eksempler på gødninger, der er velegnede til udsprøjtning, bl.a. til dækning af behovet for mikronæringsstoffer.
26.03.20
Kontrol med ringanalyser af gylle i 2020
I 2020 er der gennemført kontrol med kvaliteten af gylleanalyser hos kommercielle laboratorier. Se ud fra resultaterne af r...
09.03.20
Drone og satellitbilleder - Udnyttes markens variation i præcisionslandbruget?
Bliv klogere på hvad maskiners arbejdsbredde har af betydning for at udnytte markens variation i biomasse målt fra satellit...
19.02.20
Væksten på markerne er i gang - tjek derfor vintersæden for manganmangel
Store nedbørsmængder i efteråret har resulteret i, at færre har haft mulighed for at behandle disponeret arealer i vintersæ...
28.01.20