Feedback Form

Af samme forfatter
Landbrugsstyrelsen har opdateret kort over grønne og gule marker i IMK onsdag 9. oktober. Landmand.dk er også opdateret. Nu er der ca. 18.000 gule marker, som har skiftet farve til grøn siden første visning 2. september.
SEGES har lavet en service på landmand.dk, hvor du kan se visningen af satellitkontrollen for dine marker. Visningen vil blive opdateret ugentligt frem til slåningsfristen 25. september for græs og brak.
Ny funktion i CropSAT viser en protein prognose i dine vinterhvede marker inddelt i tre grupper: høj, middel og lav. Se også kommentarer om filformatet ISOXMl.
SEGES har lavet en service på Landmand.dk, hvor du kan se placeringen af de marker, hvor du i Fællesskema 2019 har tilmeldt frivillige målrettede efterafgrøder. Der er ikke krav om obligatoriske efterafgrøder i 2019.
Se udviklingen i NDVI/biomasse for vinterraps- og vinterhvedemarker i gennemsnit for hele landet fra 1. marts i årene 2017-2019. Se også NDVI for seneste tilgængelige måling opdelt på "planteværnsregioner".
I den nye version af CropSAT er der lagt vægt på brugervenligheden og layout. CropSat er et gratis program på internettet, hvor du kan udarbejde graduerede tildelingskort til kvælstof og planteværn på baggrund af satellit målinger.
Brug vækstreguleringsprognosen til at vurdere behovet for vækstregulering i dine vinterrugmarker.
Kvælstofprognosen viser et kvælstofbehov på 15 kg pr. ha lavere end normalt på lerjord undtaget i Nordjylland. På JB 2+4 er kvælstofbehovet 5 kg lavere end normalt i en del af landet. Prognosen er offentliggjort af Landbrugsstyrelsen.
Brug vækstreguleringsprognosen til at vurdere behovet for vækstregulering i dine vinterhvedemarker.
Sentinel Hub Playground kan give dig et overblik over vand på dine marker ud fra et NDWI-indeks (Normalized Difference Water Index).
SEGES har opdateret modellerne til graduering af kvælstof ved første tildeling i vinterraps og vintersæd. Modellerne anvendes i CropManager. I CropSAT anvendes de samme modeller som i 2018.
Download GIS tema Husdyrefterafgrøder til AgroGIS og Næsgaard Markkort.
På Landmand.dk kan du se status på ansøgningen af frivillige målrettede efterafgrøder i de oplande du har marker i.
Der er nu åbnet op for, at du som landmand kan se behov for "Målrettede efterafgrøder 2019" på din egen bedrift på Landmand.dk.
Sprøjter kan kun graduere +/- 25 procent og derfor aldrig lukke helt. Ved både at indlæse et almindeligt tildelingskort og et tænd/sluk kort i terminalen kan en sprøjte lukke helt. Se mere i as-applied filen.
De viste marker i CropSAT er nu fra 2018. Indtast dit CVR nummer og se biomassen på dine marker gennem sæsonen.
De nye fosforregler betyder, at mange mælkeproducenter ikke har mulighed for at tilføre den normale mængde fosfor i startgødningen til majs.
Se hvor godt sprøjter kan ramme simulerede ukrudtspletter i marken. Se videoer med alle detaljerne fra testkørslen.
Fra Ansøgningsrunden 2015 gælder markernes indtegnede areal. Det er vigtigt, at markgrænserne ikke overlapper markblokgrænserne. Se hvordan du let kan slette de markgrænser, der overlapper markblokgrænserne.
AgroGIS 6.3.7 indeholder ændringer, der matcher den nye Husdyrgodkendelse.dk. Det er staldbygninger og gødningsanlæg, der skal uploades til Husdyrgodkendelse.dk.
Nu er alle vejledninger til AgroGIS opdateret og samlet på LandbrugsInfo, så det bliver lettere at holde sig opdateret med de forskellige funktioner i AgroGIS. Start med AgroGIS grundlæggende.
AgroGIS Manual 2
AgroGIS Manual 1
Vejledning til interpolation af data i AgroGIS. Pas på med tolkning!
Vejledning til hvordan markpolygoner/randzoner overføres fra AgroGIS til Mark Online via WFS-T. Få en oversigt over, hvad forskellen er på WFS og WFS-T
Læs om de mange forskellig artede indlæg på præcisionsjordbrug i Edinburgh 2017.
EU har i sommeren 2015 opsendt satellitten Sentinel2A, der måler refleksion fra afgrøden eller jordoverfladen. Satellit data er gratis at anvende.
Videncentret for Landbrug, PlanteInnovation har lavet en forundersøgelse, der skal belyse behovet for en central drændatabase, der kan lagre kort og digitale drændata.
Undersøgelser fra USDA viser, at 74 procent af dræn i jorden kan lokaliseres med GPR (ground penetrating radar). GPR-teknikken til lokalisering af dræn er endnu ikke kommet i kommercielt brug i USA. Se faktablad fra USDA.
Geodatastyrelsen har lagt de gamle kort fra Videnskabernes Selskab på nettet. Kortene er udgivet omkring år 1770 og er inden gravning af vandløb tog rigtig fat.
Gamle boringer kan have betydning for udvaskning af pesticider til dybere grundvandsmagasiner. Det gælder boringer, der i sin tid har været brugt til søgning efter drikkevand og olie samt til geologiske og seismiske undersøgelser i dybere jordlag.
Videncentret har analyseret data fra de 1.273 drikkevandsboringer med fund af pesticider, der blev taget ud af drift i perioden 1999 – 2008. Kun i 24 af dem var der fund over grænseværdien af midler, som i dag anvendes i landbruget.
Videncentret for Landbrug har i perioden 2008-2011 i samarbejde med LandboNord og Yara Danmark A/S undersøgt, om brug af Yara-N-Sensor kan forbedre gødningspraksis på større husdyrbrug. I planteavlsorienteringen vises sammendraget af rapporten.
Sammenligning af traditionel udtagning af jordprøver med The Mole, der måler jordens emission af gammastråler.
En afprøvning af en automatisk jordprøveudtager med on-line bestemmelse af pH viser, at man ved denne metode opnår en bedre beskrivelse af variationen i pH i marken end ved udtagning af jordprøver i grid.
For at få det maksimale ud af præcisionsjordbrug er det vigtigt, at afpasse forholdet mellem arbejdsbredden på maskinparken og markvariationen.
Bilag til Planteavlsorientering nr. 07-581.
Selen25.06.02
Der har været afholdt en workshop om selenproblematikken i forhold til human og animalsk ernæring. Der gives et resumé af workshoppens indlæg.
Forventningerne til Remote Sensing (telemåling) har været store især i forbindelse med præcisionsjordbrug. Teknologien kan bringes i anvendelse, men tolkningen af satellit- eller flybaserede plantevækstkort er ikke entydig.