Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 25-10-2019

  

Oprettet: 25-10-2018

Regnearket ”Økonomi i lagring af korn” er opdateret

Beregn økonomien i forskellige lagertyper til kornopbevaring. Planlæg et nyt lager i forhold til fremtidige lagerbehov, bygningsmasse og adgang med lastvogne og lignende.

Beregningsarket er opdateret med de seneste aktuelle data, og der kan tilrettes med værdier til den aktuelle situation. Der er mulighed for at sammenligne tre lagerstørrelser eller tre lagertyper (planlager, stålsilo, gastæt silo) i hver beregning. Beregningen returnerer værdier for omkostninger til:

  • Forrentning og afskrivning af lager
  • Variable lageromkostninger
  • Forrentning og afskrivning af tørringsanlæg
  • Drift af tørringsanlæg

Læs artiklen: Økonomi ved lagring af korn

Program til:
Økonomi i lagring af korn

Version 1.6 Download regneark

 

Indlæs makroer
Regnearket indeholder makroer. Da makroer kan indeholde virus, bør
man normalt indstille Excel således, at makroer ikke indlæses under
indlæsning af filen i Excel.
For at sikre, at makroerne indlæses i dette regneark, skal det såkaldte sikkerhedsniveau i Excel stilles korrekt på følgende måde:

Excel 2003:
'Funktioner' → 'Makro' → 'Sikkerhed...'. Flyt ”dotten” til Mellem eller Lavt sikkerhedsniveau. Hvis Excel spørger, om man vil indlæse makroer, skal
man svare 'Ja'.

Excel 2007:
Tryk på ’Office-knappen’ i øverste venstre hjørne
Tryk på ’Excel-indstillinger’ i nederste højre hjørne
Vælg ’Sikkerhedscenter’
Vælg ’Indstillinger for Sikkerhedscenter’
Flyt ”dotten” til ’Aktiver alle makroer’

Excel 2010:
Tryk på ’Filer’ → ’Indstillinger’ → ’Sikkerhedscenter’ → ’Indstillinger for sikkerhedscenter’ → ’Indstillinger for makro’ → ’Aktiver alle makroer’.
Derefter skal den gemmes og åbnes igen.

 

Sidst bekræftet: 25-10-2018 Oprettet: 25-10-2018 Revideret: 25-10-2018

Forfatter

Erhvervsøkonomi
Seniorkonsulent

Ove Lund

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Business Check Kvæg, Svin og Planteproduktion 2018 er på gaden
Få overblik over resultaterne i de forskellige driftsgrene og brug Fraktilanalysen og Business Check-regnearket til at udpe...
16.08.19
Grovfoderudbytter fra Business Check 2018
Hvordan var grovfoderudbytterne i regnskabsopgørelser 2018 sammenlignet med gennemsnittet i perioden 2015-2017?
25.06.19
Udbytter og afgrøder
Hvordan var udbytterne og afgrødefordelingen i 2018 sammenlignet med 2017?
18.06.19
Maskinomkostninger
Maskinomkostningerne fordelt på driftsform, driftsgrene og jordbonitet, og sammenlignet med 2017
14.06.19
Rest til jordleje
Hvor meget indtjening er der i 2018 til betaling af jordlejen ved produktion af korn, frø og raps, også set ift. 2017?
12.06.19