Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 18-04-2010

Nyheder - Planteavl 

Oprettet: 18-04-2002

Comet forventes godkendt

18. april 2002

Comet forventes godkendt

BASF meddeler, at de forventer, at Comet indenfor få dage får en provisorisk godkendelse til svampesprøjtning i korn. Comet indeholder det nye strobilurin pyraclostrobin. Normaldoseringen er 1,0 l pr. ha og listeprisen bliver 648 kr pr. l incl. afgift og excl. moms altså 100 kr mere pr. liter end Amistar. Sprøjtefristen forventes at blive 35 dage i hvede og 42 dage i andre kornarter og afstandskravet til vandløb 2 meter.

Landskontoret for Planteavl har den seneste uge afventet en endelig afklaring omkring godkendelsen, så konsulenterne kunne informeres. Da der dog allerede nu er henvendelser fra grovvarebranchen til landmænd om køb af Comet, følger orienteringen allerede nu.

Godkendelsen er i givet fald kommet hurtigere end firmaet har forventet, og der kommer derfor kun begrænsede mængder på markedet i denne sæson. Midlet er stærkest i hvede og til den sene svampesprøjtning, hvorfor de begrænsede mængder først og fremmest bør bruges her.

Pyraclostrobin er det hidtil stærkeste svampemiddel i korn, men har især klaret sig godt i hvede. Midlet har god effekt mod alle kornsygdomme, dog ikke mod hvedemeldug pga resistens hos hvedemeldug mod strobiluriner. Er der behov for meldugeffekt skal midlet derfor suppleres med et egnet middel. Effekten mod skoldplet er moderat og ligger på niveau med Tilt 250 EC og Folicur.

Til indeværende vækstsæson anbefales pyraclostrobin til aksbeskyttelsen i hvede. For at forebygge udvikling af resistens mod Septoria anbefales Comet blandet med Folicur. Herved opnås også ekstra effekt mod meldug og aksfusarium samt en bedre kurativ effekt mod gulrust. Det vurderes at blandingen af 0,25 l/ha Amistar+ 0,25 l/ha Folicur kan erstattes af blandingen 0,25 l/ha Comet + 0,15 l/ha Folicur.

Pyraclostrobin (også kaldet F-500) er herhjemme kun afprøvet i blanding med andre midler, da firmaet har satset på kun at markedsføre pyraclostrobin i blanding med andre midler. I landsforsøgene er pyraclostrobin i 2001 afprøvet i form af Opera ( BAS 512), hvor pyraclostrobin er blandet med Opus (epoxiconazol). Normaldoseringen for Opera er 1,5 l pr. ha. Ved Danmarks JordbrugsForskning er pyraclostrobin afprøvet i blanding med Opus hhv. Corbel.

I figur 1-2 ses effekten af Opera, pyraclostrobin + Corbel og Amistar + Corbel mod gulrust og mod Septoria

Figur 1. Bekæmpelse af gulrust efter sprøjtning på vs. 31 og 45-51 (Pesticidafprøvning 2001, DJF)
Figur 2. Bekæmpelse af Septoria efter sprøjtning på vs. 31 og 45-51 (Pesticidafprøvning 2001, DJF)

I figur 3-5 ses effekten af de to blandinger mod bygsygdommene. Mod bygmeldug er der endnu ikke så meget resistens, så effekten vurderes at være på niveau med Corbel.

Figur 3. Effekt mod bygrust i vinterbyg efter 2 sprøjtninger på vs. 30-32 og 45-55 (Pesticidafprøvning 2001, DJF)
Figur 4. Effekt mod bygbladplet i vinterbyg efter 2 sprøjtninger på vs. 30-32 og 45-55 (Pesticidafprøvning 2001, DJF)
Figur 5. Effekt mod skoldplet i vinterbyg efter 2 sprøjtninger på vs. 30-32 og 45-55 (Pesticidafprøvning 2001, DJF)

I tabel 1 ses de opnåede brutto- og nettomerudbytter i 6 hvedeforsøg ved Danmarks JordbrugsForskning i 2000 og 2001. De kraftigste angreb af Septoria forekom i 2000. Der var også moderate angreb af meldug og gulrust i forsøgene. Nettomerudbytterne er også beregnet. Det fremgår, at kvart dosis af pyraclostrobin har klaret sig bedst, og at lavere dosering ikke er testet. Der er ikke regnet med omkostninger til Corbel, da formålet er at sammenligne effekten af Amistar og pyraclostrobin. Den dominerende svampesygdom i forsøgene var endvidere Septoria, som Corbel næsten ingen effekt har på.

Tabel 1. Svampebekæmpelse i hvede, 6 forsøg 2000-2001. Behandlet i vækststadium 30-32 og 45-55 (Pesticidafprøvning 2001, DJF)

Behandling

Dosis (l/ha)

Udbytte og merudbytte
hkg/ha

Nettomerudbytte hkg/ha

Udbytte og merudbytte
hkg/ha

Nettomerudbytte hkg/ha

2000

2001

Ubehandlet

84,2

-

82,5

-

Amistar + Corbel

1,0 + 0,5

16,9

1,7

14,0

-1,2

Amistar + Corbel

0,5 + 0,25

14,4

6,1

12,5

4,2

Amistar + Corbel

0,25 +0,125

11,7

6,8

10,2

5,3

Pyraclostrobin + Corbel

1,0 + 0,5

22,0

4,3

15,4

-2,3

Pyraclostrobin + Corbel

0,5 + 0,25

20,5

10,9

14,5

4,9

Pyraclostrobin + Corbel

0,25 + 0,125

18,8

13,3

13,0

7,5

OPERA

1,5

20,9

-

17,7

-

OPERA

0,75

20,1

-

14,7

-

OPERA

0,375

17,7

-

12,5

-

Antal forsøg

2

4

LSD

3,3

3,1

I tabel 2 ses resultater fra 5 forsøg i vinterbyg. Her er heller ikke regnet med omkostninger til Corbel.

Tabel 2. Svampebekæmpelse i vinterbyg, 5 forsøg 2000-2001 Behandlet i vækststadium 30-32 og 45-55. (Pesticidafprøvning 2001, DJF)

Behandling

Dosis (l/ha)

Udbytte og merudbytte hkg/ha

Nettomerudbytte hkg/ha

Udbytte og merudbytte hkg/ha

Nettomerudbytte hkg/ha

2000

2001

Ubehandlet

68,4

-

69,2

-

Amistar + Corbel

1,0 + 0,5

11,6

-3,6

9,6

-5,6

Amistar + Corbel

0,5 + 0,25

10,9

2,6

9,3

1,0

Amistar + Corbel

0,25 +0,125

10,2

5,3

8,2

3,3

Pyraclostrobin + Corbel

1,0 + 0,5

13,2

-4,5

9,5*

-8,2

Pyraclostrobin + Corbel

0,5 + 0,25

11,5

1,9

9,2

-0,4

Pyraclostrobin + Corbel

0,25 + 0,125

10,2

4,7

9,0

3,5

OPERA

1,5

-

-

11,2

-

OPERA

0,75

-

-

9,2

-

OPERA

0,375

-

-

9,6

-

Antal forsøg

2

3

LSD

2,9

3,3

Det fremgår at forskellene mellem Amistar og pyraclostrobin i vinterbyg har været mindre end i hvede.

Pyraclostrobin har god kurativ effekt mod de fleste sygdomme, hvilket fremgår af forsøgene i figur 6-7. Det er derfor ikke nødvendigt at blande pyraclostrobin med andre midler for at få god kurativ effekt. Firmaet anbefaler dog blandinger med andre midler for at forhindre/udsætte resistens. Der tænkes her ikke på resistensen mod hvedemeldug, som allerede er tabt, men derimod på risikoen for evt. resistens mod andre sygdomme.

Figur 6. Resultater fra semi-field forsøg med præventiv og kurativ bekæmpelse af hvedegråplet med 6 fungicider. Latensperioden var 3 uger, og der blev sprøjtet henholdsvis 2 dage før samt 6, 12 og 18 dage efter inokulering. (Pesticidafprøvning 2001, DJF)
Figur 7. Resultater fra semi-field forsøg med præventiv og kurativ bekæmpelse af bygbladplet med 6 fungicider. Latensperioden var 1 uge, og der blev sprøjtet henholdsvis 1 dag før samt 2 og 5 dage efter inokulering. (Pesticidafprøvning 2001, DJF)

Ghita Cordsen Nielsen

Emneord: Comat; pyraclostrobin; Septoria; strobilurin

Sidst bekræftet: 18-04-2002 Oprettet: 18-04-2002 Revideret: 18-04-2002

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

Planteværnsteam


Af samme forfatter

Værnemidler ved håndtering af majsfrø bejdset med Korit
Der skal anvendes åndedrætsværn, handsker og beskyttelsestøj, ligesom kontakt med de bejdsede frø skal undgås.
10.01.20
Undersøgelse af kilder til miljøbetinget resistens hos svampen Aspergillus fumigatus
I 2-3 procent af prøverne indsamlet fra marker blev der påvist miljøbetinget resistens mod triazoler hos Aspergillus fumiga...
12.12.19
Flere skadedyrsmidler på vej til forbud
Især i raps og andre korsblomstrede bliver der færre virkemekanismer til rådighed. Få opbrugt Biscaya i sæson 2020.
06.12.19
Skadedyrsmidlerne Lamdex og Axiendo er godkendt
Midlerne er identiske med Karate 2,5 WG, som er afmeldt. I land- og havebrug (spiselige afgrøder/foder) er Lamdex godkendt ...
05.12.19
Monitering af fusariumtoksiner i hvede i 2019
Ud af 24 prøver kunne der påvises DON i 8 prøver og i alle prøver under grænseværdien. En enkelt prøve indeholdt ZEA over g...
04.12.19