Nyhed - 229

Oprettet: 02-04-2004

Det gamle guld er nu på nettet!

Nyhed nr.: 229

Dato: 02-04-2004

Planteavl

!

En komplet fortegnelse over alle beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985 er nu lagt på nettet.

Landscentret, Planteavl har efter aftale med Danmarks JordbrugsForskning gjort det gamle guld fra mere end 100 års planteavlsforsøg tilgængeligt på nettet. Vi har taget alle de publicerede fortegnelser og sorteret op på de enkelte områder som f.eks. I. Landbrug - Gødskning. Dermed er alt publiceret indenfor det enkelte område i perioden 1895 - 1985 samlet i ét søgbart dokument.

Fortegnelsen omfatter flere hundrede beretninger mv., men det er vigtigt at understrege, at de enkelte beretninger ligger ikke på nettet, det er kun en henvisning dertil. Eksempelvis:

Beretning
1807. Sortsblandinger af vårbyg 1983. Meldugangreb og udbytteforhold. Ved Boldt Welling, Mogens S. Houmøller og Carl Chr. Olsen. 89. bd. 1985, s. 385-392.

Dokumenterne vil dukke op ved søgninger på LandbrugsInfo, hvor der normalt altid anvendes fuldtekstsøgning. Hvis et dokument som f.eks. "Område: I. Landbrug - 10. Gødskning" dukker op som et hit ved en søgning, kan du efterfølgende søge direkte i dokumentet ved hjælp af Ctrl+B for at finde referencen til den enkelte beretning, afhandling eller meddelelse.

Den samlede fortegnelse ligger på Planteavls forside (som udvalgt artikel) og alle de enkelte områder ligger fordelt ud på de relevante temasider.

Forfatter: Henrik Buus Frederiksen

Planteavl

 

Sidst bekræftet: 19-03-2015 Oprettet: 02-04-2004 Revideret: 02-04-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16