Feedback Form

Pressemeddelelse 

Oprettet: 21-05-2004

Kvælstofnormerne koster landmændene 685 millioner kroner om året

21. maj 2004

Ny pjece dokumenterer:

Det koster landmændene 685 millioner kroner om året, at de ikke må opfylde afgrødernes behov for kvælstofgødning


Igennem længere tid har der været en heftig diskussion om, hvor meget det koster landmændene, at politikerne har tvunget dem til at underforsyne afgrøderne med gødning.

Dansk Landbrugsrådgivning | Landscentret har bl.a. ud fra oplysninger hentet hos DLG, der er landets største grovvarevirksomhed, udgivet en pjece (2 MB), som punkt for punkt redegør for det tab, dette politiske krav har påført landbruget.

Tabet skyldes ikke alene, at udbyttet bliver for lille, når man tilfører for lidt gødning, men også at kvaliteten af afgrøderne forringes bl.a. med det resultat, at det er vanskeligere at sælge afgrøder som maltbyg og brødhvede på verdensmarkedet.

"De nye beregninger bekræfter de tabsstørrelser, vi i januar meldte ud på Landsplanteavlsmødet i Herning", siger formanden for Landsudvalget for Planteavl og næstformand i Dansk Landbrug, gdr. Henrik Høegh, og han tilføjer:

"Den officielle opgørelse af tabet er hidtil af FødevareØkonomisk Institut gjort op til et noget lavere beløb end det, vi nu dokumenterer i den nye pjece. Vi håber, at vi med pjecen og på et seminar i juni vil være i stand til at overbevise instituttet om det, som enhver landmand véd, nemlig at det giver os alvorlige problemer, at vi ikke må give vore afgrøder den næring, de har behov for".

Det omtalte seminar afholdes i juni, og deltagerne er jordbundsforskere fra en række lande, herunder Tyskland og Sverige, der landbrugs- og klimamæssigt ligner Danmark. Der deltagere naturligvis også jordbrugsforskere fra Danmark, ligesom FødevareØkonomisk Institut vil være repræsenteret.

Henrik Høegh håber, at der med konferencen kan opnås konsensus om konsekvenserne af den tvungne undergødskning.

Pjecen er gratis og distribueres gennem de lokale landbrugscentre og grovvarehandelen.

Yderligere oplysninger hos pjecens forfatter:
Landskonsulent Leif Knudsen Mobil 4055 6972
Gdr. Henrik Høegh Mobil 2028 2583
Eller
Chefkonsulent Carl Åge Pedersen Mobil 4017 3767
Sidst bekræftet: 21-05-2004 Oprettet: 21-05-2004 Revideret: 21-05-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Carl Åge Pedersen

Af samme forfatter

Lidt mere om den tyske regulering af gødningsanvendelsen
De tyske landmænd skal som hovedregel udarbejde en gødningsplan og en markbalance. De største og mest husdyrtætte bedrifter...
25.04.18
Nitrat i drikkevand og kræftrisiko
En Ph.d.-afhandling fra Aarhus Universitet stiller spørgsmålet, om grænseværdien på 50 mg nitrat pr l i drikkevand er for h...
16.03.18
Grundvand - status og udvikling 1989-2016
GEUS har til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg fremsendt den årlige rapport over grundvandsovervågningen. Den bekræfter...
09.03.18
Slutrapport - maksimale niveauer for kvælstofoverskud og/eller grønne marker.
SEGES har - med bistand fra eksperter fra universiteterne i Aarhus, København og Kiel - gennemført et projekt, som giver fa...
21.12.17
Kvælstofudledning større i år 1900 end angivet af DCE
Kvælstofudledningen i år 1900, som danner udgangspunkt for den danske fastsættelse af referencetilstanden i Vandrammedirekt...
13.10.17