NYT FRA TROELS TOFT 

Oprettet: 04-05-2018

Plantesektorens nye strategi skal nu ud at skabe værdi…

Siden sidste nyhedsbrev er Sektorbestyrelsen for Planters nye strategi kommet på gaden, og kan nu studeres af de samarbejdspartnere der står rundt om, og af de medarbejdere der arbejder i Plantesektoren.

Tanken er selvfølgelig, at strategien skal være med til at skabe klarhed og udstikke en pejling for, i hvilken retning både Sektorbestyrelsen og jeg selv tænker, at Plantesektoren skal arbejde i de kommende år. Når en sådan pejling ligger, er det langt enklere at målrette de innovationsaktiviteter, der skal igangsættes og gennemføres på SEGES fremadrettet. 

Overordnet skal de innovationsaktiviteter der igangsættes, og det daglige arbejde der udføres i SEGES afdelingerne PlanteInnovation, Miljø & Land samt Plante Digital balanceres imellem 3 ting, hvoraf ingen af delene kan undværes:

  1. De skal opfylde de landmandsønsker, der ligger til produktionsudvikling indenfor Plantesektoren
  2. De skal fagligt understøtte landbruget overfor de offentligheds- og myndighedskrav der hele tiden stilles til moderne landbrugsdrift m.h.t. påvirkning af natur og miljø
  3. Der skal udstikkes nye pejlemærker for, hvordan vi på længere sigt kan flytte Dansk Planteproduktion væk fra bulkvare-produktion over til fokus på produktion af højkvalitetsfødevarer med størst mulig sporbarhed og lavest mulige miljø- og klimaaftryk. 

Den enkelte medarbejder arbejder ikke nødvendigvis i alle tre grupper samtidig, men det er vigtigt at vedkommende kan se sig selv placeret i en større sammenhæng, og så er det op til bl.a. sektorbestyrelse og Plantefagligt Forum at prioritere de 3 punkters vægt indbyrdes. 

Forsiden på strategien viser med fuldt overlæg ikke en mejetærsker, der tanker bulkvarehvede af i en kornvogn, men derimod at vi er en sektor der producerer højkvalitetsfødevarer til den kræsne forbruger. Forudsætningen for at det komme til at ske, vil jeg overlade til behageligt selvstudium. 

God læselyst, og jeg glæder mig til kampen i de kommende år.   

Læs hele strategien 

Se også en lille video, som sætter fokus på, at vi skal bevæge os fra produktion af bulkvarer til højværdiafgrøder.

 Video - Vi skal bevæge os fra produktion af bulkvarer til højværdiafgrøder

Sidst bekræftet: 23-04-2019 Oprettet: 04-05-2018 Revideret: 04-05-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Sektordirektør, Planter

Troels Toft

Sektordirektør, Planter


Specialkonsulent

Bodil Pedersen

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Landbruget udvikler koncepter for multifunktionel jordfordeling
SEGES og fem rådgivningsvirksomheder går nu i gang med at finde modeller for, hvordan den multfunktionelle jordfordeling be...
25.03.20
Skal du lave et minivådområde i 2020?
Du kan søge tilskud til minivådområder i perioden 28. februar - 11. august 2020. Få overblik over processen og økonomien.
15.03.20
Sådan takler du efterafgrødekravene på plante-, svine- og kvægbrug
Se de nye faktaark og bliv klogere på efterafgrødekravene på din bedrift. Få overblik over alternativerne til efterafgrøder...
22.01.20
Kend udbyttet i majsmarken et par måneder inden høst
Droneoptagelser med specialkamera i Landsforsøgene med majs viser lovende resultater. Perspektivet er, at landmanden ud fra...
26.09.19
Demodag om præcisionsjordbrug og ny teknologi til marken den 9. oktober
Vindumovergaard ved Bjerringbro slår portene op for alt den nyeste viden om præcisionsjordbrug. Se test af præcisionsjordbr...
26.09.19