Feedback Form

NYT FRA TROELS TOFT 

Oprettet: 04-05-2018

Plantesektorens nye strategi skal nu ud at skabe værdi…

Siden sidste nyhedsbrev er Sektorbestyrelsen for Planters nye strategi kommet på gaden, og kan nu studeres af de samarbejdspartnere der står rundt om, og af de medarbejdere der arbejder i Plantesektoren.

Tanken er selvfølgelig, at strategien skal være med til at skabe klarhed og udstikke en pejling for, i hvilken retning både Sektorbestyrelsen og jeg selv tænker, at Plantesektoren skal arbejde i de kommende år. Når en sådan pejling ligger, er det langt enklere at målrette de innovationsaktiviteter, der skal igangsættes og gennemføres på SEGES fremadrettet. 

Overordnet skal de innovationsaktiviteter der igangsættes, og det daglige arbejde der udføres i SEGES afdelingerne PlanteInnovation, Miljø & Land samt Plante Digital balanceres imellem 3 ting, hvoraf ingen af delene kan undværes:

  1. De skal opfylde de landmandsønsker, der ligger til produktionsudvikling indenfor Plantesektoren
  2. De skal fagligt understøtte landbruget overfor de offentligheds- og myndighedskrav der hele tiden stilles til moderne landbrugsdrift m.h.t. påvirkning af natur og miljø
  3. Der skal udstikkes nye pejlemærker for, hvordan vi på længere sigt kan flytte Dansk Planteproduktion væk fra bulkvare-produktion over til fokus på produktion af højkvalitetsfødevarer med størst mulig sporbarhed og lavest mulige miljø- og klimaaftryk. 

Den enkelte medarbejder arbejder ikke nødvendigvis i alle tre grupper samtidig, men det er vigtigt at vedkommende kan se sig selv placeret i en større sammenhæng, og så er det op til bl.a. sektorbestyrelse og Plantefagligt Forum at prioritere de 3 punkters vægt indbyrdes. 

Forsiden på strategien viser med fuldt overlæg ikke en mejetærsker, der tanker bulkvarehvede af i en kornvogn, men derimod at vi er en sektor der producerer højkvalitetsfødevarer til den kræsne forbruger. Forudsætningen for at det komme til at ske, vil jeg overlade til behageligt selvstudium. 

God læselyst, og jeg glæder mig til kampen i de kommende år.   

Læs hele strategien 

Se også en lille video, som sætter fokus på, at vi skal bevæge os fra produktion af bulkvarer til højværdiafgrøder.

 Video - Vi skal bevæge os fra produktion af bulkvarer til højværdiafgrøder

Sidst bekræftet: 04-05-2018 Oprettet: 04-05-2018 Revideret: 04-05-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Sektordirektør, Planter

Troels Toft

Sektordirektør, Planter


Specialkonsulent

Bodil Pedersen

Marketing & Fagkommunikation, Events og Fagkommunikation


Af samme forfatter

Video: Mål udbytter og benchmark dig mod andre
Jens Knudsen fra Lem måler omhyggeligt udbytter i alle marker. På CropManager sammenligner han med andre landmænds udbytter...
09.08.18
Tørke: Hvad gør vi med græsset?
For græsmarker, der ikke overlever tørken, kan man overveje anlæg af nye udlægsmarker i renbestand i det sene efterår.
06.08.18
Video: Hvad gør vi med efterafgrøderne i år?
Efterafgrøderne skal snart sås. Der ligger kvælstof i jorden, som skal samles op, men indtil videre er det for tørt at så.
31.07.18
Sådan får du digitale drænkort for din ejendom
Få dine drænkort gjort digitale, og gem dem i Dansk Markdatabase. Så har du alle markens data samlet et sted. Resultatet er...
12.07.18
Artikelserie: Bliv klar til den målrettede indsats
LandbrugsAvisen bringer i juni 2018 tre dobbeltsidede artikel skrevet af SEGES. Illustreret med store tegninger af landskab...
25.06.18