Feedback Form

NYT FRA TROELS TOFT 

Oprettet: 04-05-2018

Plantesektorens nye strategi skal nu ud at skabe værdi…

Siden sidste nyhedsbrev er Sektorbestyrelsen for Planters nye strategi kommet på gaden, og kan nu studeres af de samarbejdspartnere der står rundt om, og af de medarbejdere der arbejder i Plantesektoren.

Tanken er selvfølgelig, at strategien skal være med til at skabe klarhed og udstikke en pejling for, i hvilken retning både Sektorbestyrelsen og jeg selv tænker, at Plantesektoren skal arbejde i de kommende år. Når en sådan pejling ligger, er det langt enklere at målrette de innovationsaktiviteter, der skal igangsættes og gennemføres på SEGES fremadrettet. 

Overordnet skal de innovationsaktiviteter der igangsættes, og det daglige arbejde der udføres i SEGES afdelingerne PlanteInnovation, Miljø & Land samt Plante Digital balanceres imellem 3 ting, hvoraf ingen af delene kan undværes:

  1. De skal opfylde de landmandsønsker, der ligger til produktionsudvikling indenfor Plantesektoren
  2. De skal fagligt understøtte landbruget overfor de offentligheds- og myndighedskrav der hele tiden stilles til moderne landbrugsdrift m.h.t. påvirkning af natur og miljø
  3. Der skal udstikkes nye pejlemærker for, hvordan vi på længere sigt kan flytte Dansk Planteproduktion væk fra bulkvare-produktion over til fokus på produktion af højkvalitetsfødevarer med størst mulig sporbarhed og lavest mulige miljø- og klimaaftryk. 

Den enkelte medarbejder arbejder ikke nødvendigvis i alle tre grupper samtidig, men det er vigtigt at vedkommende kan se sig selv placeret i en større sammenhæng, og så er det op til bl.a. sektorbestyrelse og Plantefagligt Forum at prioritere de 3 punkters vægt indbyrdes. 

Forsiden på strategien viser med fuldt overlæg ikke en mejetærsker, der tanker bulkvarehvede af i en kornvogn, men derimod at vi er en sektor der producerer højkvalitetsfødevarer til den kræsne forbruger. Forudsætningen for at det komme til at ske, vil jeg overlade til behageligt selvstudium. 

God læselyst, og jeg glæder mig til kampen i de kommende år.   

Læs hele strategien 

Se også en lille video, som sætter fokus på, at vi skal bevæge os fra produktion af bulkvarer til højværdiafgrøder.

 Video - Vi skal bevæge os fra produktion af bulkvarer til højværdiafgrøder

Sidst bekræftet: 04-05-2018 Oprettet: 04-05-2018 Revideret: 04-05-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Sektordirektør, Planter

Troels Toft

Sektordirektør, Planter


Specialkonsulent

Bodil Pedersen

Marketing & Fagkommunikation, Events og Fagkommunikation


Af samme forfatter

Udsigt til større udbytter og mere robuste planter
For første gang er det vist, at der er forskel på kornsorternes roddybde. Kombineret med en ny effektiv forædlingsmetode, g...
17.01.19
Video: Målrettet regulering - hvordan løser vi udfordringerne?
Hør bud på nye løsninger til udfordringerne med den målrettede regulering og miljøtilstanden i de danske fjorde. SEGES invi...
14.12.18
Målrettet regulering – materiale og opgave til landbrugsskoler
Der er fuld fart på den målrettede regulering, og lærebøgerne kan næppe følge med. Vi har udarbejdet materialer, som kan br...
23.11.18
Video: Økologisk landmand bygger to minivådområder
Klaus Aage Bengtson, Hals ser de små rensningsanlæg som en stor fordel for hans muligheder for at drive landbrug fremover. ...
23.11.18
Podcast: Når krondyrene ser landmandens marker som tag-selv-bord
Vi er taget på besøg hos landmand Steffen Bjerre ved Brande. Han er en af de landmænd, der mister udbytter i marken, fordi ...
20.11.18