Feedback Form

NYT FRA TROELS TOFT 

Oprettet: 04-05-2018

Plantesektorens nye strategi skal nu ud at skabe værdi…

Siden sidste nyhedsbrev er Sektorbestyrelsen for Planters nye strategi kommet på gaden, og kan nu studeres af de samarbejdspartnere der står rundt om, og af de medarbejdere der arbejder i Plantesektoren.

Tanken er selvfølgelig, at strategien skal være med til at skabe klarhed og udstikke en pejling for, i hvilken retning både Sektorbestyrelsen og jeg selv tænker, at Plantesektoren skal arbejde i de kommende år. Når en sådan pejling ligger, er det langt enklere at målrette de innovationsaktiviteter, der skal igangsættes og gennemføres på SEGES fremadrettet. 

Overordnet skal de innovationsaktiviteter der igangsættes, og det daglige arbejde der udføres i SEGES afdelingerne PlanteInnovation, Miljø & Land samt Plante Digital balanceres imellem 3 ting, hvoraf ingen af delene kan undværes:

  1. De skal opfylde de landmandsønsker, der ligger til produktionsudvikling indenfor Plantesektoren
  2. De skal fagligt understøtte landbruget overfor de offentligheds- og myndighedskrav der hele tiden stilles til moderne landbrugsdrift m.h.t. påvirkning af natur og miljø
  3. Der skal udstikkes nye pejlemærker for, hvordan vi på længere sigt kan flytte Dansk Planteproduktion væk fra bulkvare-produktion over til fokus på produktion af højkvalitetsfødevarer med størst mulig sporbarhed og lavest mulige miljø- og klimaaftryk. 

Den enkelte medarbejder arbejder ikke nødvendigvis i alle tre grupper samtidig, men det er vigtigt at vedkommende kan se sig selv placeret i en større sammenhæng, og så er det op til bl.a. sektorbestyrelse og Plantefagligt Forum at prioritere de 3 punkters vægt indbyrdes. 

Forsiden på strategien viser med fuldt overlæg ikke en mejetærsker, der tanker bulkvarehvede af i en kornvogn, men derimod at vi er en sektor der producerer højkvalitetsfødevarer til den kræsne forbruger. Forudsætningen for at det komme til at ske, vil jeg overlade til behageligt selvstudium. 

God læselyst, og jeg glæder mig til kampen i de kommende år.   

Læs hele strategien 

Se også en lille video, som sætter fokus på, at vi skal bevæge os fra produktion af bulkvarer til højværdiafgrøder.

 Video - Vi skal bevæge os fra produktion af bulkvarer til højværdiafgrøder

Sidst bekræftet: 04-05-2018 Oprettet: 04-05-2018 Revideret: 04-05-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Sektordirektør, Planter

Troels Toft

Sektordirektør, Planter


Specialkonsulent

Bodil Pedersen

Marketing & Fagkommunikation, Events og Fagkommunikation


Af samme forfatter

Video: Graduererede udsædsmængder
Jens Lei, Sønderborg graduerer udsæden til vintersæd efter kort, han selv tegner. Landskonsulent Lans Bonde Eriksen støtte...
18.05.18
Ti tommelfingerregler om efterafgrøder
Efterafgrøder er kompliceret stof. Vi har kogt den vigtigst overordnede viden ned til ti korte punkter. Se planche med vigt...
09.05.18
Video: Ny strategi for plantesektoren
Den nye strategi fra Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion skal give en halv mia. kr. til planteproducenterne.
03.05.18
Video: Gør gyllen til guld
Et nyt gratis værktøj - gylleeffekt - giver dig et godt bud på nyttevirkningen af kvælstof på den dag, gyllen bringes ud. D...
03.05.18
Video: Smart isåning i hvedemarken
Jens Lei, Sønderborg bruger satellitfotos, når han skal så vårbyg i de pletter, hvor hvedeplanterne er gået ud.
16.04.18