Feedback Form

 543

Oprettet: 16-05-2011

PlanteInfo er nu en del af LandbrugsInfo

Indholdet på PlanteInfo er nu en integreret del af LandbrugsInfo - Danmarks mest omfattende videnbase om jordbrug. Fra denne side kommer du videre til det ønskede.

Ved sammenlægningen med LandbrugsInfo er der sket en ajourføring af det faglige indhold på det tidligere PlanteInfo. Enkelte dele er ikke overført, da de enten har været forældede eller ikke længere vurderet relevante. Desuden er brugerfladen for varslingsmodellerne gjort mere tidssvarende. Det faglige grundlag bag modellerne er dog grundlæggende uændret. Modellerne starter op med vejrdata for postnummer 8200 (Skejby), men du kan få vist varslingerne for dit lokalområde ved at vælge dit postnummer på hver model.

Find det nu på LandbrugsInfo

Det meste af indholdet fra PlanteInfo vil findes på de relevante faglige sider under fagområdet Planteavl på LandbrugsInfo, og der vil være linket til det i diverse faglige artikler. Nedenfor finder du genveje til den nye placering for de mest benyttede PlanteInfo-faciliteter.

Sidst bekræftet: 29-04-2012 Oprettet: 16-05-2011 Revideret: 16-05-2011

Forfatter

Specialkonsulent
Henrik Buus Frederiksen
Planter & Miljø

Af samme forfatter

Nyhedsbrev om forsøg med kompost og biokul i jordbruget
Se resultater i REFERTIL-projektet af forsøg med næringsstofoptagelse, hæmning af sygdomme, kunstig podning med patogenbekæ...
10.04.15
Nyhedsbrev om kompostpolitik i EU
I REFERTIL-projektet fokuseres på anvendelse af kompost og biokul i land- og havebrug. Forslag til kompostkvaliteter, som k...
10.04.15
27.05.15: Markdag - radrensning og såning af efterafgrøder
Markdag - radrensning og såning af efterafgrøder på Foulumgård i Tjele.
10.02.15
Oversigten 2014 - Forsøgsarbejdet og vækstvilkår
Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2014.
21.01.15
Monitoring, prediction, and control of stem rust in ryegrass – experiences from Oregon
A weather-based decision tool was created to manage stem rust, the worst disease for ryegrass seed production in the U.S. M...
14.01.15