Feedback Form

  

Oprettet: 23-05-2018

Landsdækkende undersøgelse om markskader fra kron- og dåvildt

Er du landmand, så vil SEGES gerne bede dig udfylde et elektronisk spørgeskema om afgrødeskader fra hjortevildt. Du får snart tilsendt et elektronisk spørgeskema på mail.

Baggrund for undersøgelsen

I disse uger gennemføres der en landsdækkende undersøgelse om skader på landbrugsarealer, forårsaget af hjortevildt. Bestande af både kron- og dåvildt breder sig i Danmark. Nogle steder er bestandene så store, at afgrødeskader fra dyrene er en alvorlig økonomisk belastning for de berørte landmænd. For at få fakta på bordet og kvalificere debatten, vil SEGES undersøge det anslåede omfang af skader for dyrkningsåret 2017.

Adgang til elektronisk spørgeskema

Du vil en af de nærmeste dage få spørgeskemaet tilsendt på mail fra sekretæren i din landbo- eller familielandbrugsforening. Er du landmand, så vil vi gerne bede dig besvare spørgeskemaet. Du kan enten besvare spørgeskemaet i den mail du får tilsendt fra sekretæren i din landbo- eller familielandbrugsforening, eller gå direkte ind på linket som du ser her på siden. Vi ønsker at så mange som muligt deltager i undersøgelsen. Selvom du ikke har oplevet skader fra hjortevildt, bedes du alligevel besvare spørgeskemaet.

Når du svarer, og hvis du udfylder med e-mailadresse, så deltager du i lodtrækningen om 3x2 flasker rødvin. Du bedes udfylde skemaet senest d. 31. maj 2018. Klik på linket herunder for at svare.

Link til spørgeskema

Resultater fra undersøgelsen

Undersøgelsen er den eneste af sin art i Danmark, og forventes brugt af beslutningstagere omkring den fremtidige forvaltning af hjortevildt. I november/december 2018 vil der blive afholdt møder, hvor resultaterne af undersøgelsen præsenteres.

Kontaktperson: specialkonsulent Marian D. Thorsted. mdt@seges.dk

 

Sidst bekræftet: 23-05-2018 Oprettet: 23-05-2018 Revideret: 23-05-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Specialkonsulent, Planteværn

Marian Damsgaard Thorsted

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Anvendelse af vækstreguleringsmidler med indhold af trinexapac ’moddusprodukter”
Se maksimale doseringer, og eksempler på anvendelse af trinexapacmidler til vækstregulering i landbrugsafgrøder. Ændringer ...
11.02.19
Resultater fra landsdækkende undersøgelse om markskader fra hjortevildt
2250 landmænd har besvaret spørgeskemaet om markskader forårsaget af hjortevildt. Af disse har 30 procent oplevet markskade...
21.12.18
Gradueret tildeling af vækstreguleringsmidler – et undervisningsmateriale
Skal du afholde kurser i gradueret tildeling af vækstreguleringsmidler? Her kan du finde alt, hvad du skal bruge til planlæ...
21.12.18
Hvordan kombinerer du plantebeskyttelse og markteknik til sprøjtning?
Vi vil gerne høre hvilke teknikker du anvender til planteværnsopgaver i din markdrift. Deltag i undersøgelsen på linket her...
17.12.18
Podcast: Når krondyrene ser landmandens marker som tag-selv-bord
Vi er taget på besøg hos landmand Steffen Bjerre ved Brande. Han er en af de landmænd, der mister udbytter i marken, fordi ...
20.11.18
Promilleafgiftsfonden