Feedback Form

  

Oprettet: 23-05-2018

Landsdækkende undersøgelse om markskader fra kron- og dåvildt

Er du landmand, så vil SEGES gerne bede dig udfylde et elektronisk spørgeskema om afgrødeskader fra hjortevildt. Du får snart tilsendt et elektronisk spørgeskema på mail.

Baggrund for undersøgelsen

I disse uger gennemføres der en landsdækkende undersøgelse om skader på landbrugsarealer, forårsaget af hjortevildt. Bestande af både kron- og dåvildt breder sig i Danmark. Nogle steder er bestandene så store, at afgrødeskader fra dyrene er en alvorlig økonomisk belastning for de berørte landmænd. For at få fakta på bordet og kvalificere debatten, vil SEGES undersøge det anslåede omfang af skader for dyrkningsåret 2017.

Adgang til elektronisk spørgeskema

Du vil en af de nærmeste dage få spørgeskemaet tilsendt på mail fra sekretæren i din landbo- eller familielandbrugsforening. Er du landmand, så vil vi gerne bede dig besvare spørgeskemaet. Du kan enten besvare spørgeskemaet i den mail du får tilsendt fra sekretæren i din landbo- eller familielandbrugsforening, eller gå direkte ind på linket som du ser her på siden. Vi ønsker at så mange som muligt deltager i undersøgelsen. Selvom du ikke har oplevet skader fra hjortevildt, bedes du alligevel besvare spørgeskemaet.

Når du svarer, og hvis du udfylder med e-mailadresse, så deltager du i lodtrækningen om 3x2 flasker rødvin. Du bedes udfylde skemaet senest d. 31. maj 2018. Klik på linket herunder for at svare.

Link til spørgeskema

Resultater fra undersøgelsen

Undersøgelsen er den eneste af sin art i Danmark, og forventes brugt af beslutningstagere omkring den fremtidige forvaltning af hjortevildt. I november/december 2018 vil der blive afholdt møder, hvor resultaterne af undersøgelsen præsenteres.

Kontaktperson: specialkonsulent Marian D. Thorsted. mdt@seges.dk

 

Sidst bekræftet: 23-05-2018 Oprettet: 23-05-2018 Revideret: 23-05-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Specialkonsulent, Planteværn

Marian Damsgaard Thorsted

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Podcast: Når krondyrene ser landmandens marker som tag-selv-bord
Vi er taget på besøg hos landmand Steffen Bjerre ved Brande. Han er en af de landmænd, der mister udbytter i marken, fordi ...
20.11.18
Eftervirkning af ukrudtsmidler i vinterraps
Sommerens tørke har betydet, at ukrudtsmidler anvendt i forfrugten ikke i alle tilfælde er nedbrudt. I nogle vinterrapsmark...
14.09.18
Fordele og ulemper ved tidlig såning af vinterrug
Tidlig såning af vinterrug er godkendt som alternativ til pligtige efterafgrøder ved såning senest 7. september. Overvej om...
27.08.18
Fordele og ulemper ved tidlig såning af vinterbyg
Såning af vinterbyg senest 7. september er et alternativ til pligtige efterafgrøder. Generelt anbefales tidlig såning af vi...
27.08.18
Fordele og ulemper ved tidlig såning af vinterhvede
Overvej, om det kan være en god idé for dig at så vinterhvede tidligt i efteråret 2018, og vær opmærksom på fordele og ulem...
27.08.18
Promilleafgiftsfonden