Oprettet: 30-03-2020

Gør biogasgødning til en succes på økologiske marker

Biogasgødning får større og større betydning for den økologiske produktion og kan være med til mindske klimaaftrykket.

Derfor skal samarbejdet med biogasanlægget fungere godt, og man skal være sikker på at økologireglerne er opfyldt. Få styr på det på kursus den 19. maj 2020.

SEGES Akademi tilbyder kurset: ”Øget samarbejde mellem biogasanlæg og økologer” den 19. maj hos velas i Søften.

Hvis corona-situationen fortsætter, så vi ikke kan afholde kurset den 19. maj, vil vi finde en ny dato for kurset. Fakturering vil først ske efter afholdelsen.

Tilmeld dig allerede nu på: www.tilmeld.dk/biogasoekologi2020

Kurset er henvendt til økologiske landmænd, der har eller ønsker samarbejde med biogasanlæg, til konsulenter, der rådgiver disse landmænd, og til biogasanlæggenes ejere og driftsledere.

Ved deltagelse i kurset sikrer du dig, at du har styr på, hvordan økologireglerne altid er overholdt, og man får det optimale samarbejde med biogasanlægget, så man kan høste fordelene ved at bruge biogasgødning.

Du kan se kursusprogrammet her.

Sidst bekræftet: 30-03-2020 Oprettet: 30-03-2020 Revideret: 30-03-2020

Forfatter

Økologi Innovation
Landskonsulent

Erik Fog

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Implementering af grøn bioraffinering til produktion af græsprotein
Før etablering af anlæg til produktion af græsprotein kan et økonomisk kalkuleprogram og vejledning om forretningsmodel gui...
23.01.20
Glycerin til biogas - dispensation til afsætning til øko-bedrifter også i 2020
Biogasanlæg der bruger glycerin, fik i 2017 godkendt, at de kunne afsætte den afgassede gødning til økologiske bedrifter, s...
03.12.19
Ensilage af halm og efterafgrøde er en økonomisk interessant biomasse til biogasproduktion
Efterårsensilering af rajgræs sammen med en høj halmstub af korn kan levere 4.000 kg tørstof pr. ha, der er meget velegnet ...
23.10.19
Demontration af kombi-høst af halm og efterafgrøde til biogas
Kom og se hvordan de høster halmstub og efterafgrøde på Viftrupgård ved Spjald. Ved at skårlægge en høj stub sammen med græ...
11.10.19
Omlægning til økologisk landbrug kan bidrage til at nå klima-reduktionsmålene
Omlægning til økologisk drift giver mere græs og større kulstofopbygning i jorden. Det kan tælle med som en del af den nati...
08.02.19