Planteavl 

Oprettet: 04-04-2003
Revideret: 05-04-2011

Plantetilgængeligt vand


Mængden af plantetilgængeligt vand afhænger af jordens indhold af ler, silt, humus og finsand. I oversigten nedenfor er vist hvilke plantetilgængelige vandmængder, de forskellig jordtyper kan stille til rådighed ved de viste effektive roddybder.

JB nr.

Maksimal effektiv
 roddybde (cm)

Plantetilgængelig
vand (mm
)

1

50

60

2

60

120

3

60

90

4

60

115

5

90

150

6

90

170

7

90

175

8

90

190

Ovennævnte værdier er standardtal, og der kan være en betydelig variation inden for de enkelte jordbundsklasser. Det kan derfor anbefales, at man fastlægger markernes mængde af plante­tilgængeligt vand individuelt. Mængden af tilgængeligt vand kan bestemmes på baggrund af texturanalyser:

1,79 x pct. org. stof + 0,07 x pct. ler + 0,29 x pct. silt + 0,18 x pct. finsand + 2,56

Resultatet angiver mængden af plantetilgængeligt vand i volumen procent.

Eksempel
En tekstur analyse viser følgende sammensætning 2,5 pct. humus, 5 pct. ler, 7 pct. silt og 20 pct. finsand. Dette giver en volumenprocent efter formlen på 13 pct. Det betyder, at der i en roddybde på 50 cm er 50 x 13 pct. = 6,5 cm vand svarende til 65 mm plantetilgængeligt vand.

Programmet Vandregnskab online kan selv beregne den tilgængelige vandmængde, hvis man indberetter tekstur analyser. Har man ikke aktuelle teksturanalyser, kan det anbefales at udtage disse eller forsøge at vurdere teksturen på den enkelte mark ud fra kendte teksturanalyser på tilsvarende jordtyper. De fleste konsulenter vil have en del erfaring med teksturanalyser på forskellige jordtyper.

Sidst bekræftet: 01-04-2014 Oprettet: 04-04-2003 Revideret: 05-04-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Gødskning

Søren Kolind Hvid

Gødning/Miljø


Af samme forfatter

Se vandunderskuddet i dine marker
I CropManager kan du nemt følge vandbalancen i dine marker, og du kan aflæse, om afgrøderne er i tørkestress. Det har f.eks...
30.04.20
Igen tidlig start på vandingssæson
Ringe nedbør den seneste måned udløser tidligt behov for markvanding i overvintrende afgrøder på grovsandet jord.
14.04.20
Tørken i april gør ondt nu
Der er udbredt tørke i afgrøderne i det meste af landet, også på lerjord. Det skyldes det tørre vejr i april. I begyndelsen...
09.07.19
Klima - det kan du gøre i marken
Her kan du finde viden om, hvad du kan gøre i marken for at mindske klimaaftrykket fra din produktion.
18.06.19
Præsentationer fra konference om kvælstofregulering på basis af lokale målinger
Mange nye måleresultater fra GUDP-projektet om emissionsbaseret kvælstofregulering blev præsenteret på konference 14. juni ...
21.08.18