Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 10-04-2011

Planteavl 

Oprettet: 04-04-2003

Vandingsregnskab på internet


Vandingsregnskab på internet

Der er mulighed for at føre vandingsregnskab med programmet Vandregnskab på internettet. For at anvende Vandregnskab kræves foruden adgang til internettet et abonnement på LandbrugsInfo/PlanteInfo. Dette fås gennem den lokale rådgivning.

Programmet Vandregnskab, som findes på PlanteInfo, henter automatisk vejrdata om fordampningen, og man skal kun indtaste oplysninger om vanding og nedbør. Programmet beregner underskuddet i de enkelte marker, og man kan få en samlet oversigt over alle marker, således at vandingen kan planlægges.

Eksempel på den oversigt man får med programmet Vandregnskab:

Der er mulighed for at indberette nedbør og vanding til Vandregnskab via SMS-beskeder på mobiltelefonen, ligesom man kan få en oversigt over de marker der først skal vandes via mobil­telefonen. Dette system gør at det ikke dagligt er nødvendigt at tænde for computeren.

Tilslutter man sig e-rådgivning på PlanteInfo, kan man få sin lokale konsulent til at oprette alle marker, ligesom konsulenten løbende kan følge vandbalancen på ejendommen. Dette giver god mulighed for løbende diskussioner om prioriteringen af vandingen i vækstsæsonen. Via Dansk Markdatabase er det muligt automatisk at overføre markplan med videre direkte fra Bedriftsløsning til Vandregnskab. Nærmere oplysninger hos din konsulent.

Vejledning for programmet Vandregnskab

I det følgende gennemgås kort, hvordan man kommer i gang med Vandregnskab. Under hver enkelt menupunkt i Vandregnskab er der supplerende vejledning.

1. På PlanteInfo's forside vælges ejendommes beliggenhed (Her bor jeg).

2. Under menupunktet Vanding på forsiden findes Vandregnskab.

3. Gå ind under menupunktet Overblik under Opsætning for at få et overblik over mulighederne. Under punktet Hurtig start kan ses, hvad der som minimum kræves for at komme i gang.

4. Du kan komme i gang med Vandregnskab ved at gå ind under punktet Hurtig start, men den mest nuancerede vandingsvejledning fås, hvis du opretter markerne under punktet Markplan og afgrøderne under punktet Afgrødeplan, da du herved får mulighed for at opdele de enkelte marker i vandingsspor.

5. For at Vandregnskab kan vurdere markernes vandholdende evne, skal der indberettes oplysninger om jordbundsforhold. Det kan gøres på to måder:

a) Under menupunktet Jordbund vælges jordbundstype i over- og underjord. Dette giver under de fleste forhold et rimeligt udtryk for jordens vandholdende evne.

b) Hvis man har kendskab til teksturanalyser, kan disse i stedet indberettes under menupunktet Textur. Herved beregnes den vandholdende evne automatisk, og jordbundsklassen angives automatisk under menupunktet Jordbund.

6. Du mangler nu kun at tilknytte en nedbørsmåler til dine registreringer. Det kan enten gøres ved at gå ind under menupunktet Egen nedbørsmåler, hvilket generelt anbefales, men som alternativ kan man tilknytte en anden nedbørsmåler under menupunktet Foretrukken nedbør.
Det er dog muligt for de enkelte marker at tilknytte specielle nedbør. Det gøres enten via vejr - vejrdata - vejrdata på mark, eller ved at indtaster nedbør pr. mark under menupunktet Indtast - nedbør pr. mark.

7. Når disse punkter er oprettet er du klar. Først skal afgrøderne dog "startes" det gøres under menupunktet Udviklingstrin. Under punktet Indtastning indtastet daglig nedbør samt vandinger. Under menupunktet Vandbehov kan du se de beregnede vandbehov.

8. Under menupunktet SMS kan du læse om, hvordan du kan anvende mobiltelefonen til indberetning af nedbør og vanding samt få tilbagemelding om vandunderskuddet på markniveau.


Sidst bekræftet: 31-03-2011 Oprettet: 04-04-2003 Revideret: 04-04-2003

Forfatter

Planter & Miljø
Janne Aalborg Nielsen

Af samme forfatter

Endnu ikke fundet indtrængning af sand i dræn på finsandet jord
Der er ikke fundet forskelle i dræneffektiviteten imellem dræn i landsforsøget med forskelligt filtermateriale på finsandet...
22.12.14
Valg af harvedybde ved pløjefri etablering
Valg af harvedybde bør foretages ud fra en vurdering af jorden i den enkelte mark. Artiklen beskriver metoder til vurdering...
25.08.14
Oversigt over drænmetoder og -materialer
Videncentret for Landbrug har bedt grundforbedringskonsulent Kjeld Morel udarbejde en oversigt om dræningsmetoder og materi...
04.02.14
Nordisk JordbrugsForsknings seminar om dræning
Se rapport og slides fra NJF-seminar om dræning.
21.01.14
Afgrødernes reaktion på vandoverskud
Artiklen gennemgår planternes reaktion på vandoverskud på baggrund af et litteraturstudie.
31.01.12