Feedback Form

Grovfodernyt 

Oprettet: 06-08-2018

Vanding af majs i kernefyldningsfasen

Det anbefales at holde majs velforsynet med vand indtil 2 uger før forventet høst.

Merudbyttet for markvanding af majs aftager i løbet af kernefyldningsfasen; men merudbyttet afhænger også af graden af tørke, dvs. vandunderskuddets størrelse og det daglige fordampningsniveau. I 2003 blev der på grundlag af et litteraturstudie udarbejdet følgende vejledning: Majs vandes i kernefyldningsfasen ved udsigt til en tørkeperiode på mere end 2-3 uger med et underskud på mere end 40 mm. Anbefalingen fremgår af artiklen Økonomi i vanding af majs.

I år er majsen længere fremme i udvikling end normalt, hvorfor kernefyldningen også sker i en periode med større daglig fordampning end normalt.

I 2016 var det meget varmt og tørt i kernefyldningsfasen. Erfaringen fra 2016 er, at der blev vandet for lidt og at det mange steder kostede udbytte.

I de kommende uger forventes fortsat en høj daglig fordampning. Det anbefales derfor at holde majs velforsynet med vand indtil ca. 2 uger før forventet høst.

Sidst bekræftet: 06-08-2018 Oprettet: 06-08-2018 Revideret: 06-08-2018

 Hurtig hjælp i tørken

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Gødskning

Søren Kolind Hvid

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Tørken i april gør ondt nu
Der er udbredt tørke i afgrøderne i det meste af landet, også på lerjord. Det skyldes det tørre vejr i april. I begyndelsen...
09.07.19
Klima - det kan du gøre i marken
Her kan du finde viden om, hvad du kan gøre i marken for at mindske klimaaftrykket fra din produktion.
18.06.19
Vandbalanceunderskud på forskellige jordtyper
I vintersæd er der 7. maj typisk et vandbalanceunderskud på 80-90 mm, hvor fordampningen endnu ikke har været begrænset af ...
07.05.19
Markvanding i Påsken
Sæsonen for markvanding starter helt usædvanligt tidligt i 2019. Der er allerede vandingsbehov i overvintrende afgrøder på ...
15.04.19
Præsentationer fra konference om kvælstofregulering på basis af lokale målinger
Mange nye måleresultater fra GUDP-projektet om emissionsbaseret kvælstofregulering blev præsenteret på konference 14. juni ...
21.08.18

Læs også