Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-06-2019

  

Oprettet: 01-06-2018

Historisk stort vandunderskud i maj 2018

Vandunderskuddet beregnet som potentiel fordampning minus nedbør har aldrig været større i en maj måned end i maj 2018.

Vandunderskuddet i maj 2018 beregnet som potentiel fordampning minus nedbør er foreløbig beregnet til 110 mm som gennemsnit for hele landet, hvilket er klart højere end i noget tidligere år. Den næstværste maj måned siden 1970 var i 2008. Tørkeåret 1992 havde et noget mindre vandunderskud i maj. Den potentielle fordampning har i gennemsnit været ca. 130 mm i maj 2018, hvilket er rekord. Den potentielle fordampning afhænger af solindstrålingen og temperaturen og begge disse vejrparametre har været rekordhøje i maj 2018.


Figur 1.Vandunderskud 1970-2018 (potentiel fordampning minus nedbør) i maj måned, mm.

I en etableret afgrøde, der er velforsynet med vand, er den aktuelle fordampning typisk 10 % højere end den beregnede potentielle fordampning. I de områder af landet, hvor der er kommet mindst nedbør, har det på grovsandet jord været nødvendigt at vande afgrøderne 4 gange med 30 mm. Det er ikke set tidligere, at vandingsbehovet har været så stort i maj måned.

Tilladelser til indvinding af vand til markvanding er typisk på 1.000 eller 1.200 m3 pr. ha svarende til 100 og 120 mm. Det er ikke tilstrækkeligt til at vande afgrøderne optimalt i 2018. Derfor bør man nu søge om en midlertidig tilladelse til indvinding af ekstra vand til markvanding hos kommunen (læs evt. mere her).

Sidst bekræftet: 01-06-2018 Oprettet: 01-06-2018 Revideret: 01-06-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Gødskning

Søren Kolind Hvid

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Tørken i april gør ondt nu
Der er udbredt tørke i afgrøderne i det meste af landet, også på lerjord. Det skyldes det tørre vejr i april. I begyndelsen...
09.07.19
Klima - det kan du gøre i marken
Her kan du finde viden om, hvad du kan gøre i marken for at mindske klimaaftrykket fra din produktion.
18.06.19
Vandbalanceunderskud på forskellige jordtyper
I vintersæd er der 7. maj typisk et vandbalanceunderskud på 80-90 mm, hvor fordampningen endnu ikke har været begrænset af ...
07.05.19
Markvanding i Påsken
Sæsonen for markvanding starter helt usædvanligt tidligt i 2019. Der er allerede vandingsbehov i overvintrende afgrøder på ...
15.04.19
Præsentationer fra konference om kvælstofregulering på basis af lokale målinger
Mange nye måleresultater fra GUDP-projektet om emissionsbaseret kvælstofregulering blev præsenteret på konference 14. juni ...
21.08.18

Læs også