Feedback Form

Af samme forfatter
Kom med til den største faglige begivenhed om planter, miljø og natur den 14. – 15. januar 2020.
Med shows fra kongressen
Oversigt over sponsorer.
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din session. Hvis titlen på dit indlæg evt. ønskes omformuleret, bedes du afklare det med kontaktpersonen snarest muligt.
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i forsøg med Triticale.
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i forsøg med Vinterrug.
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i forsøg med Vinterbyg.
Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning.
Kompost og biokul baseret på plantemateriale eller benmel har en række anvendelsesmuligheder i jordbruget som organisk fosforkilde, jordforbedring, kulstoflagring, vandholdende evne mv. En anvendelse indenfor havebrug synes mest aktuel i Danmark
Se resultater i REFERTIL-projektet af forsøg med næringsstofoptagelse, hæmning af sygdomme, kunstig podning med patogenbekæmpende bakterier samt med mycorrhiza.
I REFERTIL-projektet fokuseres på anvendelse af kompost og biokul i land- og havebrug. Forslag til kompostkvaliteter, som kan integreres i EUs bioaffaldspolitik. Resultater af BAF-forsøg med kompostering.
Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2014.
Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2014.
Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2014.
Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2014.
Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2014.
Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2014.
Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2014.
Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2014.
Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2014.
Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2014.
Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2014.
Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2014.
Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2014.
Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2014.
Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2014.
Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2014.
Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2014.
Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2014.
Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2014.
Afsnit fra Oversigten over Landsforsøgene 2014.
Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2014.
Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2014.
Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2014.
Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2014.
Læs bl.a. om de politiske målsætninger for anvendelse af biokul og om definitioner på de to grundlæggende typer: biokul af dyreknogler og plantebaseret biokul.
Udvalgte møder, seminarer, kurser, temadage, åbent hus, markvandringer, udstillinger mv. indenfor fagområdet planteproduktion
Husk at logge ind for at få vist alt, hvad du har adgang til.
Planteavlsorienteringer er de meget faglige artikler, som typisk gennemgår faglige problemstillinger og resultater fra ind- og udland.
En komplet fortegnelse over alle beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985 er nu lagt på nettet.
Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985
Komplet fortegnelse over udkomne beretning, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985
Figurer og tabeller til download
Oversigten 2001
De mest almindeligt forekommende afgrødearter.
De mest almindeligt forekommende ukrudtsarter
De mest almindeligt forekommende træer og buske
De mest almindeligt forekommende plantesygdomme.
Danske og latinske navne på skadedyr, plantesygdomme,ukrudtsarter, træer, buske og afgrøder
Oversigt over Landsforsøgene 2000