Feedback Form

Af samme forfatter
2018 var året hvor flere landsforsøg blev overfløjet med drone monteret med et multispektralt kamera. Denne rapport beskriver teorien bag målingerne og resultaterne af overflyvningerne i sortsforsøg samt forsøg i vinterhvede med stigende mængder kvælstof.
SEGES har i nogen tid arbejdet på et helt nyt SortInfo, og en beta-version er nu klar til test hos brugerne.
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egner sig godt til en snak om emnet i erfagrupper.
Tidlig såning af vinterrug er godkendt som alternativ til pligtige, husdyr og målrettede efterafgrøder ved såning senest 7. september. Overvej om du skal så rugen tidligt.
Såning af vinterbyg senest 7. september er et alternativ til pligtige, husdyr og målrettede efterafgrøder. Generelt anbefales tidlig såning af vinterbyg ikke, fordi risikoen er for stor. Læs mere om overvejelser ved tidlig såning af vinterbyg.
Overvej, om det kan være en god idé for dig at så vinterhvede tidligt i efteråret 2019, og vær opmærksom på fordele og ulemper.
Mød Jens Lei fra Ballegård, som nyder synet af ensartede marker. Her fortæller han, hvad han får ud af at graduere gødningen ved at tage fra de kraftige dele af marken og give til de mindre kraftige.
Brug vækstreguleringsprognosen til at vurdere behovet for vækstregulering i dine vinterrugmarker.
Anvisninger på strategier for svampebehandling i årets sorts- og dyrkningsforsøg i korn. Strategierne vurderes lokalt ud fra situationen i marken og oplysninger om smittetryk fra registreringsnettet.
Tidlig såning og mildt vejr har øget behovet for vækstregulering i mange marker. Tilpas kvælstofstrategien, så risikoen for lejesæd reduceres.
Brug vækstreguleringsprognosen til at vurdere behovet for vækstregulering i dine vinterhvedemarker.
Skal du afholde kurser i gradueret tildeling af udsæd? Her kan du finde alt, hvad du skal bruge til planlægningen af kurset og i undervisningen.
For første gang er det vist, at der er forskel på kornsorternes roddybde. Kombineret med en ny effektiv forædlingsmetode, giver det gode muligheder for at skabe planter, som både er robuste og giver højere udbytter.
SEGES har udviklet første generation af en model for graduering af udsædsmængden. Udgangspunktet er den foregående afgrødes udvikling lige efter såning. Der skal være en vis variation i marken, før der er fornuft i at justere udsædsmængden.
En analyse af registrerede udbytter i CropManager viser store forskelle i udbyttetab mellem landsdelene. I gennemsnit er udbyttetabet 27 procent i vårbyg, 25 procent i vinterbyg, 20 procent i vinterhvede og 13 procent i vinterraps.
Produktion af egen udsæd kræver omhyggelighed. Brug ikke ubejdset udsæd uden en forudgående rensning og analyse af udsæden. Du skal indbetale forædlerafgift, og du må kun bruge korn fra egen bedrift som udsæd.
Vinterhvedens udvikling følges fra satellit. Hvedens biomassen var lavere i foråret 2018 end i 2017
Hvem er vi?17.10.17
Bæredygtigt Landbrug, Landbrug & Fødevarer og en række danske forædlingsfirmaer nedsatte i 2013 Udvalget for Konkurrencedygtig Planteproduktion.
Formålet i alle tre projekter er at øge landbrugets konkurrenceevne ved at give et løft til udbytter og kvalitet. Men hvor høje udbytter kan man egentlig høste. Find inspiration i artiklerne her på siden.
Konkurrencedygtig Planteproduktion rummer tre projekter. Formålet i alle tre projekter, er at øge landbrugets konkurrenceevne ved at give et løft til udbytter og kvalitet.
Det er først og fremmest vejret under kernefyldning og modning, der bestemmer niveauet af afskalning, men sorten har også nogen betydning. Opgørelse af afskalning er behæftet med usikkerhed.
Udvalget for Konkurrencedygtig Planteproduktion har taget initiativ til projektet og fungerer som styregruppe i projektperioden. For at sikre en bred faglig opbakning er der desuden nedsat en arbejdsgruppe.
I nogle sorter skal yder- og inderavne åbnes for at afgøre, om småakset blomstrer. Blomstringstidspunktet har betydning for beslutning om bekæmpelse af hvedegalmyg og aksfusarium
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egner sig godt til en snak om emnet i erfagrupper.
Her finder du de foregående års udgave af Sortsforsøg - Korn, bælgsæd og olieplanter
Det er i de senere år blevet klart, at udbytterne i hvede stagnerer og ikke fortsætter den kraftige stigning, man så fra 1950-erne og 40 år frem. Det er ikke kun et dansk fænomen. Det ses også i andre lande med et højt udviklet landbrug og høje udbytter.
I 2013 er sorter af vinterbyg, rug, triticale, vinterhvede og vårbyg analyseret for foderværdi til svin.