Feedback Form

RegelInfoFri - 006

Oprettet: 11-11-2009

Oversigt over 'Top-10' krydsoverensstemmelseskrav i 2008

FødevareErhverv har frigivet en liste med de krydsoverensstemmelseskrav, der har givet flest sanktioner i 2008. Som i 2006 og 2007 er det krav 2.2, Indberetning af kvæg, samt flytning og førelse af besætningsregister, der har givet flest sanktioner.


Tabel 1.
”Top-10” over krav med manglende overholdelse i 2008 sammenlignet med 2006 og 2007. Afgjorte sager pr. 18. oktober 2009.

Krav

Tekst

2006
Antal sanktioner

2007
Antal sanktioner

2008
Antal sanktioner

2.2

Indberetning af kvæg, samt flytning og førelse af besætningsregister

138

97

165

1.16

2 m. bræmmer langs naturlige vandløb og søer

32

75

152

1.1

Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund

19

50

144

3.2

Alle landbrugsdyr, tilsyn

-

49

142

2.24

Journaler til dyr og fødevarer

-

59

102

2.1

Øremærkning

29

58

82

3.11

Kalve, arealkrav og enkeltbokse

-

47

78

1.9

Opbevaring af husdyrgødning

41

53

77

3.8

Alle landbrugsdyr, manglende tilsyn

-

22

71

2.14

Veterinære lægemidler

0

26

61

Antallet af krydsoverensstemmelseskrav er blevet udvidet fra 38 krav i 2005, 53 krav i 2006 og 113 krav i 2007 og 2008. Antallet af producenter udtaget til KO-kontrol er faldet lidt igennem årene, da det afhænger af antallet af ansøgere til enkeltbetalingsstøtte. Antallet af producenter kontrolleret ved anden kontrol (KO-krav konstateret ved kontrolmyndighedernes ordinære kontrol) er derimod øget.

Tabel 2.

 

2006

2007

2008 *)

Antal KO-krav

53

113

113

Antal producenter udtaget til KO-kontrol

2.693

2.530

2.406

Antal producenter kontrolleret ved anden kontrol

203

624

1.014

Antal producenter med nedsat støtte

513

937

1.110

*) Foreløbige tal. Mangler sagsbehandling af ca. 130 sager.

 

Sidst bekræftet: 16-09-2016 Oprettet: 11-11-2009 Revideret: 11-11-2009

Forfatter

Planter & Miljø
Konsulent, agronom

Marianne Haugaard-Christensen

PlanteInnovation


Konsulent

Susi Lyngholm

PlanteInnovation


Af samme forfatter

7. og sidste opdatering af visning af satellitkontrol i landmand.dk
Se om du har røde marker i Landmand.dk efter opdateringen 15. oktober. Der er i alt 900 røde marker, der vil få fysisk kont...
24.10.19
2. udgave af gødskningsvejledningen 2019
Landbrugsstyrelsen har opdateret Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2019/20.
11.10.19
Landbrugsstyrelsens breve om efterafgrødekrav skaber usikkerhed
Landmændene bliver i tvivl om, hvorvidt de har indberettet efterafgrøder til tiden. Men brevet er udelukkende information o...
13.09.19
Kontrol af efterafgrøder og konsekvenser
Pligtige- husdyr,- målrettede- og MFO-efterafgrøder forventes at blive kontrolleret fra 11. september 2019. Opdateret med t...
12.09.19
Landbrugsstyrelsens FAQ om efterafgrøder
Det er markplanen pr. 31/7, der bestemmer dit efterafgrødekrav, også hvis du får mere eller mindre jord efter denne dato og...
10.09.19