Feedback Form

RegelInfoFri - 006

Oprettet: 11-11-2009

Oversigt over 'Top-10' krydsoverensstemmelseskrav i 2008

FødevareErhverv har frigivet en liste med de krydsoverensstemmelseskrav, der har givet flest sanktioner i 2008. Som i 2006 og 2007 er det krav 2.2, Indberetning af kvæg, samt flytning og førelse af besætningsregister, der har givet flest sanktioner.


Tabel 1.
”Top-10” over krav med manglende overholdelse i 2008 sammenlignet med 2006 og 2007. Afgjorte sager pr. 18. oktober 2009.

Krav

Tekst

2006
Antal sanktioner

2007
Antal sanktioner

2008
Antal sanktioner

2.2

Indberetning af kvæg, samt flytning og førelse af besætningsregister

138

97

165

1.16

2 m. bræmmer langs naturlige vandløb og søer

32

75

152

1.1

Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund

19

50

144

3.2

Alle landbrugsdyr, tilsyn

-

49

142

2.24

Journaler til dyr og fødevarer

-

59

102

2.1

Øremærkning

29

58

82

3.11

Kalve, arealkrav og enkeltbokse

-

47

78

1.9

Opbevaring af husdyrgødning

41

53

77

3.8

Alle landbrugsdyr, manglende tilsyn

-

22

71

2.14

Veterinære lægemidler

0

26

61

Antallet af krydsoverensstemmelseskrav er blevet udvidet fra 38 krav i 2005, 53 krav i 2006 og 113 krav i 2007 og 2008. Antallet af producenter udtaget til KO-kontrol er faldet lidt igennem årene, da det afhænger af antallet af ansøgere til enkeltbetalingsstøtte. Antallet af producenter kontrolleret ved anden kontrol (KO-krav konstateret ved kontrolmyndighedernes ordinære kontrol) er derimod øget.

Tabel 2.

 

2006

2007

2008 *)

Antal KO-krav

53

113

113

Antal producenter udtaget til KO-kontrol

2.693

2.530

2.406

Antal producenter kontrolleret ved anden kontrol

203

624

1.014

Antal producenter med nedsat støtte

513

937

1.110

*) Foreløbige tal. Mangler sagsbehandling af ca. 130 sager.

 

Sidst bekræftet: 16-09-2016 Oprettet: 11-11-2009 Revideret: 11-11-2009

Forfatter

Planter & Miljø
Konsulent, agronom

Marianne Haugaard-Christensen

PlanteInnovation


Konsulent

Susi Lyngholm

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Regler for udbringning af husdyrgødning efter høst
Som hovedregel må der ikke udbringes husdyrgødning i perioden fra høst til 1. februar. Der er dog en række undtagelser, som...
20.08.19
Regler for omlægning af fodergræs
Fodergræsmarker må som hovedregel ikke omlægges i perioden fra 1. juni til 1. februar. Dog må de omlægges frem til 15. augu...
20.08.19
10. september 2019 er sidste frist for handel med pligtige- og husdyrefterafgrøder mellem bedrifter
Det vil fremadrettet fortsat være muligt at overdrage pligtige og husdyrefterafgrøder fra bedrifter, som ophører i Register...
15.08.19
Ændrede regler for pligtige- og husdyrefterafgrøder med virkning fra 1. august 2019
I den netop offentliggjorte plantedækkebekendtgørelse ændres der på beregning og indberetning af efterafgrøder.
18.07.19
Fordele og ulemper ved tidlig såning af vinterrug
Tidlig såning af vinterrug er godkendt som alternativ til pligtige, husdyr og målrettede efterafgrøder ved såning senest 7....
16.07.19