Feedback Form

Regelinfo
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-12-2008

Info om regler - 586

Oprettet: 05-06-2008

Se status for dit indsendte Fællesskema i EHA
Der er nu åbnet en funktion i EHA, hvor du som ansøger kan se status for dit Fællesskema. Du skal logge ind på eha.dffe.dk, så kommer du automatisk ind på siden med status.

For at logge ind skal du anvende dit ansøgningsnummer og EHA-adgangskode.
Når du er logget ind i EHA2008 ansøgning, skal du i boksen til højre under dit navn vælge "EHA2008 status". Når du er i status bliver boksen til højre gul.

I EHA2008 status kan du:

  • Se generel status for udbetaling på forsiden
  • Se aktuelle fejl i dit Fællesskema under "øvrige sider" og "aktuelle fejl"
  • Se hvilke breve, der er modtaget i og sendt fra DFFE under "øvrige sider" og "postlister"
  • Løbende følge eventuelle rettelser i eksempelvis din markplan på side 3
  • Følge status for dine betalingsrettigheder under "rettigheder" og "aktuelle (dags dato)".

Status på ansøgningen opdateres hver nat.

Kilde: Direktoratet for FødevareErhverv

Sidst bekræftet: 05-06-2008 Oprettet: 05-06-2008 Revideret: 05-06-2008

Forfatter

RegelInfo
Konsulent
Susi Lyngholm
Planter & Miljø

Af samme forfatter

Mange arealer med miljøtilsagn bliver omdriftsarealer i 2016
Ny EU-regel betyder, at mange tilsagnsarealer skal anmeldes med en afgrødekode for omdrift i 2016, selv om de blev anmeldt ...
12.02.16
Ny afklaring vedr. udtagning af jordprøver på 2,3 DE-kvægbrug
På 2,3 DE-kvægbrug skal der udtages jordprøver hvert 4. år på hele omdriftsarealet. Miljøstyrelsen har afklaret, at jordprø...
28.01.16
NaturErhvervstyrelsen genoptager sager med lufthavns-, rekreative og lysåbne arealer
Som følge af EU-domstolens afgørelse i Demmer-sagen, genoptager NaturErhvervstyrelsen en række sager. Der udsendes breve ti...
26.01.16
Fra 2016 kan brak, lavskov og randzoner ikke tælle som både MFO og alternativ til pligtige efterafgrøder
Nye regler betyder, at du fra 2016 ikke længere kan anvende brak, lavskov og randzoner som både miljøfokusarealer og altern...
15.01.16
Reglerne om forbud mod jordbearbejdning efter høst forud for forårssåede afgrøder
De dyrkningsrelaterede tiltag forbyder jordbearbejdning om efteråret forud for forårssåede afgrøder på visse arealer. Areal...
18.12.15