Af samme forfatter
Du kan tilmelde dig automatisk udtagning af supplerende test med nedenstående skemaer. Du kan også tilmelde dig ved at indtaste bestillingen i Dyreregistrering.
Årsopgørelser på lands-, race- og besætningsniveau. Bemærk links til historiske oplysninger i tekstboksen til højre.
This page is set up to provide information about the Danish system to readers from the international network of milk recording and herd improvement organisations.
Her kan du se, hvilke bakterier m.v. de forskellige PCR kits analyserer for.
During the last 12 months the milk yield increased by 298 kg per cow and year and the average herd size is now close to 168 cows. New annual statistics from milk recording also indicate that structural changes are now speeding up.
Results from milk recording shows the progress due to both breeding and feeding. In 100 years the average milk yield increased from 3.000 kilograms to almost 10.000 kilograms per cow and year.
Resultaterne fra ydelseskontrollen viser den fremgang som både avl og miljø har bidraget til. På godt 100 år er gennemsnitsydelsen steget fra 3.000 kg til næsten 10.000 kg mælk.
Det seneste år er ydelsen hos de danske malkekøer steget med 298 kg, og besætningsstørrelsen ligger nu på knap 168 køer. Det viser en frisk opgørelse fra ydelseskontrollen, som også antyder, at strukturudviklingen igen sætter fart på.
Ydelseskontrollens hovedresultater 2014-15
RYK's opgaver administreres RYK Skejby, samt fra 2 regionale afdelinger.
RYK har 2 regionale kontorer. På kortet er de ydelseskontrollerede besætninger pr. oktober 2015 markeret med signatur for den RYK-afdeling, de er knyttet til.
Resultater fra ydelseskontrollen
Resultater fra ydelseskontrollen.
BHB is a substance that in higher concentration is an indicator for ketosis. This abstract is about how the results are shown to the farmers on a report after each milk recording.
RYK lancerer nye og billigere PCR test kits. Snak med dyrlægen om, hvorvidt det er noget du kan bruge.
RYK tilbyder drægtighedstest via ydelseskontrollens mælkeprøver. Du kan tilmelde dig i Dyreregistrering og automatisk få udpeget køer til test efter forskellige metoder.
Drægtighedstest på mælkeprøver foretages ved at bestemme mængden af nogle særlige proteiner (kaldet PAG) i mælken.
Verdens første systematiske ydelseskontrol blev startet op i Danmark i 1895, nærmere bestemt i Vejen. Læs mere om historien i de artikler, som findes på denne side.
Dokumenterne ligger som PDF-filer, så de kan udskrives til brug i forbindelse med erstatningssager.
RYK's tasks16.01.14
The Foundation for Registration and Milk Recording, colloquially referred to as RYK, is responsible for delivery of service tasks in connection with the field services of milk recording.
Testing of the milk sample provides answers about the pregnancy a few days after the sample was taken.
Fonden til varetagelse af Registrering og Ydelseskontrol, i daglig tale kaldet RYK, står for levering af serviceopgaver i forbindelse med den udekørende del af ydelseskontrollen.
Ryk Videos - with English narration
Se videoer om: Ydelseskontrol og prøveudtagning, TruTest elektroniske mælkemålere, Prøveudtagning LELY og DH, Identifikation, Tru-Test EZi Scanner & MultiLink, Analyse på Eurofins LAB, Prøveudtagning DeLaval
Siden indeholder både landsresultater, højtydende besætninger og køer samt resultater for enkeltbesætninger
Uddrag af RYK's årsberetning med omtale af ydelsesresultater på landsplan samt for de enkelte malkeracer.
Et lille tilbageblik over, hvordan ydelseskontrollen er blevet udført siden 1895, hvor verdens første systematiske ydelseskontrol blev startet op i Danmark, nærmere bestemt i Vejen.
Orientering til besætningsejere, der skal have foretaget efterkontrol
Her vises eksempler på de fleste typer af indberetninger. Siden kan også være nyttig for besætningsejere, der selv indtaster oplysninger til Kvægdatabasen.
Det gennemsnitlige ydelsesresultat for 2009 blev på 9.022 kg mælk. Det er en flot stigning på 100 kg mælk og 13 kg fedt. Besætningsstørrelsen steg med knap 9 pct. til 135,3 årskøer.
Ydelseskontrollens landsresultat og resultater fra alle ydelseskontrollerede besætninger
Reglerne for efterkontrol er opdateret således at de passer til elektroniske mælkemålere og ny malketeknik.
RYKs bestyrelse
Ydelsesresultater 2007-2008
DNA-test hvis kalven er mere end et halvt år gammel.
Orientering efterkontrol
Aftale efterkontrol
Dyr med let bagbenshalthed uden synlig årsag skal undersøges af dyrlæge inden transport til slagteri
Skuldersår anses for et problem, der kan løses ved rettidig indgriben i besætningen
Rådet finder det helt uacceptabelt at lægmand udfører rektalundersøgelse på hopper.
Rum og vogne skal opfylde gældende krav til hold og opstaldning af svin.
Dyreværnsrådet finder det dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt at fjerne hårvækst på yvere ved flammebehandling, såfremt flammebehandlingen sker ved korrekt brug af et hertil egnet apparat.
Efter beslutning i Dansk Kvægs bestyrelse er der nu kommet en afklaring omkring tidspunktet for indberetning af løbning og løbeperiode.