Feedback Form

Nye artikler

Status – afklaring af betingelser for erhvervelse af betalingsrettigheder
Der forventes en snarlig afklaring af, hvordan de usikkerheder, der knytter sig til den nye praksis for erhvervelse af beta...
11.02.16

Fremtidens mekaniske ukrudtsbekæmpelse inden for økologisk jordbrug
Landmænd, maskinfabrikanter og rådgivere arbejder sammen om at finde løsninger til at optimere mekanisk ukrudtsbekæmpelse
11.02.16

Beregningsværktøjer for generationsskifte
Et værktøj til beregning ved generationsskifte både med og uden succession og med gaver.
11.02.16

Satser og beløbsgrænser 2015-2016
Oversigt over satser og beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen for 2015-2016.
11.02.16

Begivenheder

 Begivenheder

23.02.16-05.04.16 Masterclass - forår 2016
Topuddannelse inden for strategi og forretningsudvikling – første hold starter den 23. februar på Tøystrup Gods – vil du me...
01.02.16

22.02.16: Inspirationsmøde om bæredygtighed
Vil du imødekomme markedets stigende krav til bæredygtighed i din fødevare/landbrugsproduktion? Og er du nysgerrig på, hvor...
10.02.16

29.02-01.03.2016: Vækstregulering og beskæring i kernefrugt for begyndere
Der afholdes kursus i vækstregulering og beskæring i æbler og pærer for begyndere, hvor der både arbejdes teoretisk og prak...
10.02.16

08.03.2016: Temadag om pletvingefrugtfluen
GartneriRådgivningen A/S afholder temadag om pletvingefrugtfluen for bæravlere for at bidrage med erfaringer og viden om de...
27.01.16

15.06.16: Grovfoderekskursion 2016
Årets højdepunkt indenfor grovfoderproduktion, nemlig grovfoderekskursionen løber af stablen onsdag d. 15. juni 2016. Progr...
30.10.15