Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
12jun
12.06.18 Grovfoderekskursionen
Årets højdepunkt indenfor grovfoder. Kom, se og mærk det nyeste indenfor grovfoderproduktion på 2 veldrevne bedrifter i Vendsyssel.
• • • Læs mere
Kurser
12jun
12.06.18 Grovfoderekskursionen
Årets højdepunkt indenfor grovfoder. Kom, se og mærk det nyeste indenfor grovfoderproduktion på 2 veldrevne bedrifter i Vendsyssel.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Kvælstofprognosen for din bedrift på Landmand.dk
På Landmand.dk kan du nu se kvælstofprognosens betydning på din egen bedrift.
• • • Læs mere
Bekæmpelse af lys bladplet i vinterraps
Ved angreb er tidlig behandling afgørende for at få god effekt. Lige nu er der mange pletter på bladene, som ikke skyldes svampesygdomme. Bekæmpelse anbefales ved 5 procent planter angrebet af lys bladplet.
• • • Læs mere
Knækkefodsyge i vintersæd
En effektiv bekæmpelse er ikke muligt med de til rådighed værende midler. Bekæmpelsestærsklen i hvede og triticale er: over 35 pct. planter med angrebne hovedskud. Se symptomer og forslag til bekæmpelse.
• • • Læs mere
Påmindelse om indberetning af sprøjtejournaloplysninger - hvad nu?
Hvis du har fået en påmindelse, men ikke mener at du er pligtig til at indberette sprøjtejournaldata, så kontakt Miljøstyrelsens Informationscenter.
• • • Læs mere
Seneste artikler
Kvælstofprognosen for din bedrift på Landmand.dk
På Landmand.dk kan du nu se kvælstofprognosens betydning på din egen bedrift.
• • • Læs mere
Evaluering af reformen af førtidspension og fleksjob
Beskæftigelsesministeriet har udsendt evalueringsrapport om reformen af førtidspension og fleksjob.
• • • Læs mere
SKATM-2018-30-04. Selvstændig/lønmodtager – ikke momsregistreret – hæftelse for A-skat/AM-bidrag
Landsskatteretten konkluderer, at der i sagen er tale om et lønmodtagerforhold, ved en persons udførsel af arbejde for et selskab. Selskabet hæfter for A-skat og AM-bidrag. Der lægges bl.a. vægt på, at personen ikke var momsregistreret.
• • • Læs mere
SKATM-2018-30-03. Momsfritagelse – levering af bebygget fast ejendom – bevaringsværdige bygninger – ikke byggegrund
Skatterådet bekræfter, at salg af en grund med eksisterende bygninger ikke skal sidestilles med salg af en byggegrund. En del af bygningerne var bevaringsværdige, og måtte ikke nedrives.
• • • Læs mere