Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
24okt
24.10.2016 - 07.11.2016: Landbrug & Fødevarer Kvægs regionsmøder 2016
Se tid og sted for efterårets regionsmøder.
• • • Læs mere
24okt
24.10.2016: Regionsmøde Planteproduktion - Sjælland
Fra 18:00-21:00 afholder Sektorbestyrelsen Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion regionsmøde med fokus på resultater og nye muligheder i planteproduktionen. Mød op, og hør, hvor planteavlen er på vej hen og deltag i debatten.
• • • Læs mere
Kurser
24okt
24.10.2016 - 07.11.2016: Landbrug & Fødevarer Kvægs regionsmøder 2016
Se tid og sted for efterårets regionsmøder.
• • • Læs mere
24okt
24.10.2016: Regionsmøde Planteproduktion - Sjælland
Fra 18:00-21:00 afholder Sektorbestyrelsen Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion regionsmøde med fokus på resultater og nye muligheder i planteproduktionen. Mød op, og hør, hvor planteavlen er på vej hen og deltag i debatten.
• • • Læs mere
26okt
26.10.2016: Kom til gratis infomøde om naturpleje
Fra juni til oktober afholder SEGES en række gratis arrangementer, der skal sætte fokus på naturpleje. Målet er at vise, hvordan tilskudsmuligheder og regler kan kombineres med god naturpleje.
• • • Læs mere
27okt
27-10-2016: KURSUS - Opkvalificering af bedriftsrådgivere - Vojens
Modul 1: Krydsoverensstemmelse (KO), God Landbrugsmæssig stand (GLM), bedriftsbesøg samt rådgiveransvar.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Angreb af aksløberens larve i vintersæd
Angrebene er ret stedbundne og optræder derfor ofte i de samme områder.
• • • Læs mere
Nedsat effekt af de triazolholdige svampemidler mod Septoria i hvede i 2016
Den reducerede effekt, som man nu ser med triazolerne, koster i det samlede opnåelige udbytte og er meget bekymrende.
• • • Læs mere
Dispensation til udbringning af fast husdyrgødning til 30. november 2016
Der er givet dispensation til, at fast husdyrgødning på JB 5-11 i 2016 kan udbringes frem til 30. november mod normalt 15. november.
• • • Læs mere
Angreb af fritfluelarver i rug
Der er ingen muligheder for bekæmpelse på nuværende tidspunkt.
• • • Læs mere
Seneste artikler
Angreb af aksløberens larve i vintersæd
Angrebene er ret stedbundne og optræder derfor ofte i de samme områder.
• • • Læs mere
Guides med gode råd til et godt fleksjobforløb
STAR har udarbejdet guides til både jobcentrene, arbejdsgiverne og fleksjobberne med gode råd til, hvordan en fleksjobansættelse kan forløbe bedst muligt med fokus på udvikling af arbejdsevnen.
• • • Læs mere
SEGES lancerer film og katalog om målrettede miljøtiltag
Se det nye virkemiddelkatalog og film om den målrettede miljøindsats i landbruget samt 2 film om landmænds erfaringer med minivådområder og vådområdeprojekter.
• • • Læs mere
Følg vandprocenten i kernemajs og tørstofprocenten i kolbemajs
I fem marker fordelt over landet er fulgt tørstofprocenten i kolbemajs og vandprocenten i kernemajs. Se resultater fra prøveudtagning 17. oktober i to marker. Moniteringen afsluttes.
• • • Læs mere