Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
24okt
24.10.2016 - 07.11.2016: Landbrug & Fødevarer Kvægs regionsmøder 2016
Se tid og sted for efterårets regionsmøder.
• • • Læs mere
24okt
24.10.2016: Regionsmøde Planteproduktion - Sjælland
Fra 18:00-21:00 afholder Sektorbestyrelsen Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion regionsmøde med fokus på resultater og nye muligheder i planteproduktionen. Mød op, og hør, hvor planteavlen er på vej hen og deltag i debatten.
• • • Læs mere
Kurser
24okt
24.10.2016 - 07.11.2016: Landbrug & Fødevarer Kvægs regionsmøder 2016
Se tid og sted for efterårets regionsmøder.
• • • Læs mere
24okt
24.10.2016: Regionsmøde Planteproduktion - Sjælland
Fra 18:00-21:00 afholder Sektorbestyrelsen Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion regionsmøde med fokus på resultater og nye muligheder i planteproduktionen. Mød op, og hør, hvor planteavlen er på vej hen og deltag i debatten.
• • • Læs mere
26okt
26.10.2016: Nye trends i fjerkræproduktion
Temadag for fjerkræproducenter, medarbejdere samt branchens rådgivere og personer fra finansieringsverdenen
• • • Læs mere
26okt
26.10.2016: Kom til gratis infomøde om naturpleje
Fra juni til oktober afholder SEGES en række gratis arrangementer, der skal sætte fokus på naturpleje. Målet er at vise, hvordan tilskudsmuligheder og regler kan kombineres med god naturpleje.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
  
Mikronæringsstoffer i kvæggylle
Indholdet af mikronæringsstofferne Cu, Zn, B og Mn målt i kvæggylle fra 18 besætninger i 2014. Resultaterne viste, at der på kvægbrug typisk udbringes en større mængde mikronæringsstoffer end afgrøderne bortfører
• • • Læs mere
  
Jacobs digitale farm
Hollænderen Jacob van den Borne er helt i front med præcisionsjordbrug. På 10 år har han mindsket overlappet i markerne med 12 procent, reduceret gødningsmængden med 25 procent og øget udbytterne med 10 procent.
• • • Læs mere
24nov
24.11.2016: ERFA-dag for forsøgsmedarbejdere
Kom til årets ERFA-dag i Ringsted torsdag den 24. november.
• • • Læs mere
  
Forsøgsarbejde: ERFA-dag for forsøgsmedarbejdere
Kom til årets ERFA-dag i Ringsted torsdag den 24. november.
• • • Læs mere
Seneste artikler
  
Mikronæringsstoffer i kvæggylle
Indholdet af mikronæringsstofferne Cu, Zn, B og Mn målt i kvæggylle fra 18 besætninger i 2014. Resultaterne viste, at der på kvægbrug typisk udbringes en større mængde mikronæringsstoffer end afgrøderne bortfører
• • • Læs mere
  
Jacobs digitale farm
Hollænderen Jacob van den Borne er helt i front med præcisionsjordbrug. På 10 år har han mindsket overlappet i markerne med 12 procent, reduceret gødningsmængden med 25 procent og øget udbytterne med 10 procent.
• • • Læs mere
24nov
24.11.2016: ERFA-dag for forsøgsmedarbejdere
Kom til årets ERFA-dag i Ringsted torsdag den 24. november.
• • • Læs mere
  
Forsøgsarbejde: ERFA-dag for forsøgsmedarbejdere
Kom til årets ERFA-dag i Ringsted torsdag den 24. november.
• • • Læs mere