Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
29nov
29.11.2017: Arbejdsmiljøuddannelse
Arbejdsmiljøuddannelse, hvor landbruget er omdrejningspunktet.
• • • Læs mere
30nov
30.11.2017: Præcisionsjordbrug i praksis
De senere års udvikling inden for datahåndtering har givet planteavlere flere muligheder for at skabe værdi med præcisionsjordbrug.
• • • Læs mere
Kurser
29nov
29.11.2017: Arbejdsmiljøuddannelse
Arbejdsmiljøuddannelse, hvor landbruget er omdrejningspunktet.
• • • Læs mere
30nov
30.11.2017: Præcisionsjordbrug i praksis
De senere års udvikling inden for datahåndtering har givet planteavlere flere muligheder for at skabe værdi med præcisionsjordbrug.
• • • Læs mere
29nov
29.11.2017: Økologi-Kongres
Kom til Økologi-Kongres 2017 d. 29. - 30. november 2017 på Comwell Kolding.
• • • Læs mere
30nov
30.11.2017: Regionsmøde - Planteproduktion - Nordjylland
Sektorbestyrelsen Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion inviterer til regionale møder i oktober, november og december 2017 med fokus på resultater og nye muligheder i planteproduktionen.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Undersøgelser af kontrolleret dræning på Hofmansgave 2012-2017
Kontrolleret dræning reducerede drænafstrømningen markant; men det øgede næppe kvælstoffjernelsen i rodzonen.
• • • Læs mere
Hjælp til økologer når der skal vælges gødning
Programmet ”Valg af gødning til de økologiske marker” giver overblik over muligheder og støtter i beslutningerne.
• • • Læs mere
Høstudbytter på SortInfo - 2017
Opdateret oversigt over resultaterne fra sortsforsøg i Landsforsøgene, den lovbestemte værdiafprøvning, de supplerende forsøg samt de økologiske forsøg.
• • • Læs mere
Plantekongres 2018 viser vej til sikre udbytter og smartere produktion
Kongressen rummer 91 sessioner og har fokus på både de højaktuelle og mere langsigtede løsninger. Landmænd, rådgivere, studerende og alle andre, som holder af planter, miljøet og naturen kan glæde sig til den 16.-17. januar 2018 i Herning.
• • • Læs mere
Seneste artikler
Uge 47 – Vender inflationen?
Sidste uges tal for inflationen i Europa viser igen en aftagende tendens, og niveauet er langt fra ECBs målsætning på 2 %. Vi ser på de mere langsigtede tendenser for inflationen, og hvordan vil det påvirke renterne fremover – Ugenyt uge 47
• • • Læs mere
SKATM-2017-11-09. Sikkerhedsstillelser - pantsætning
Skatterådet kunne bekræfte, at en pantsætning skulle anses som foretaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, således at der ikke var tale om en sikkerhedsstillelse, der begrænsede spørgers mulighed for opsparing i virksomhedsordningen.
• • • Læs mere
Nye retningslinjer vedr. LEI-kode og enkeltmandsvirksomheder
Finanstilsynet har den 16/11 udsendt nye retningslinjer for LEI-koder og enkeltmandsvirksomheder, der fastslår, at enkeltmandsvirksomheder som udgangspunkt ikke behøver en LEI-kode.
• • • Læs mere
Hvordan læses biomassens gasudbytte?
Beskrivelse af begreberne teoretisk, maximal udrådningspotentiale og praktisk gasudbytte
• • • Læs mere