Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
1maj
01-05-2018: Temadag om pilotprojektordningen om præcisionsjordbrug
Temadagen har fokus på erfaringsudveksling indenfor håndtering af gylleanalyser samt udarbejdelsen af tildelingskort samt workshop.
• • • Læs mere
3maj
03-05-2018: Temadag om pilotprojektordningen om præcisionsjordbrug
Temadagen har fokus på erfaringsudveksling indenfor håndtering af gylleanalyser samt udarbejdelsen af tildelingskort samt workshop.
• • • Læs mere
Kurser
1maj
01-05-2018: Temadag om pilotprojektordningen om præcisionsjordbrug
Temadagen har fokus på erfaringsudveksling indenfor håndtering af gylleanalyser samt udarbejdelsen af tildelingskort samt workshop.
• • • Læs mere
3maj
03-05-2018: Temadag om pilotprojektordningen om præcisionsjordbrug
Temadagen har fokus på erfaringsudveksling indenfor håndtering af gylleanalyser samt udarbejdelsen af tildelingskort samt workshop.
• • • Læs mere
12jun
12.06.18 Grovfoderekskursionen
Årets højdepunkt indenfor grovfoder. Kom, se og mærk det nyeste indenfor grovfoderproduktion på 2 veldrevne bedrifter i Vendsyssel.
• • • Læs mere
14jun
14.06.2018: Konference om kvælstofregulering på basis af lokale målinger
De mange resultater fra GUDP projektet om emissionsbaseret regulering præsenteres, herunder hvordan måling af kvælstof i vandløb, i dræn og i jord kan indgå i en fremtidig målrettet kvælstofindsats.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Sådan bekæmper du kæmpebjørneklo på din øko-bedrift
Bjørneklo på bedriften SKAL bekæmpes og det gælder om at være grundig, at vurdere sin bestand og vælge den rigtige strategi til bekæmpelse.
• • • Læs mere
Sidste frist for Matrigon i vinterraps
Rapsmarkerne nærmer sig stadie 55, som er sprøjtefrist for Matrigon.
• • • Læs mere
Forsøgsarbejde: Vinterrapssortsforsøg og lys bladplet
Det ser ud til, at der også 2018 kan blive udbredte angreb af lysbladplet. Hvis der er angreb i sortsforsøgene bør de behandles snarest muligt.
• • • Læs mere
Gratis CropSAT-app
Overfør biomassekortet og tildelingskortet fra CropSAT.dk til din telefon eller tablet vha. app'en DataVäxt Mobil. App'en er gratis og kan hentes til Android og Apple.
• • • Læs mere
Seneste artikler
Arbejdsmiljøkataloget for landbrug
Kataloget præsenterer arbejdsmiljøvenlige produkter, der understøtter sikkerhed og beskyttelse i landbrug. Siden er udarbejdet af SEGES i samarbejde med DLBR konsulenter og producenter.
• • • Læs mere
Sådan bekæmper du kæmpebjørneklo på din øko-bedrift
Bjørneklo på bedriften SKAL bekæmpes og det gælder om at være grundig, at vurdere sin bestand og vælge den rigtige strategi til bekæmpelse.
• • • Læs mere
Sidste frist for Matrigon i vinterraps
Rapsmarkerne nærmer sig stadie 55, som er sprøjtefrist for Matrigon.
• • • Læs mere
Forsøgsarbejde: Vinterrapssortsforsøg og lys bladplet
Det ser ud til, at der også 2018 kan blive udbredte angreb af lysbladplet. Hvis der er angreb i sortsforsøgene bør de behandles snarest muligt.
• • • Læs mere