Begivenheder
4jun
04.06.2020: Afskallet havre til økologiske husdyr
Webinar: Afskallet havre har et højt protein- og fedtindhold, som gør den til en god foderkilde for både fjerkræ, grise og køer.
• • • Læs mere
11jun
11.06.2020: Sådan øger du jordens frugtbarhed
Webinar: Bliv klogere på, hvordan du vurderer jordfrugtbarheden på din jord, og hvilke tiltag der skal til for at øge jordfrugtbarheden.
• • • Læs mere
Kurser
4jun
04.06.2020: Afskallet havre til økologiske husdyr
Webinar: Afskallet havre har et højt protein- og fedtindhold, som gør den til en god foderkilde for både fjerkræ, grise og køer.
• • • Læs mere
11jun
11.06.2020: Sådan øger du jordens frugtbarhed
Webinar: Bliv klogere på, hvordan du vurderer jordfrugtbarheden på din jord, og hvilke tiltag der skal til for at øge jordfrugtbarheden.
• • • Læs mere
16jun
Gratis webinar om Task Force Kalves anbefalinger for kalveproduktionen
Der er brug for handling, hvis kalveproduktionen skal forbedres. Hvis alle i værdikæ-den arbejder sammen, er der penge at hente på bundlinjen. Deltag i det gratis webi-nar, og hør Task Force Kalves fire anbefalinger for området.
• • • Læs mere
16jun
So-seminar 2020
Deltag i det online So-seminar den 16. juni 2020, og bliv opdateret med den nyeste viden.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Angreb af havreål i vårsæd
Der er fundet angreb i flere marker. Evt. bekæmpelse kan være aktuel fra begyndende strækning fra primo marts, men kun såfremt der er vækst i planterne på dette tidspunkt. Bekæmpelse anbefales på de tidlige vækststadier ved 5 procent angrebne planter.
• • • Læs mere
Er der godt gang i vårbyggen, og skal der vækstreguleres?
Vårbyggen har generelt busket sig rigtigt godt i år, og lige nu er det meget forskelligt hvor langt afgrøderne er i udviklingen, vækststadierne varierer fra st. 31- 37 (1. knæ mærkbart – spids af faneblad synligt).
• • • Læs mere
Svensk prognose for angreb af rapsjordlopper i 2020-21
Der forventes et middel til højt bekæmpelsesbehov i Skåne i efteråret 2020, men med variationer mellem marker. I Danmark kan det være anderledes, og forekomsten af rapsjordlopper følges igen via gule fangbakker.
• • • Læs mere
Sortsvalg i vinterraps 2020
Vælg en vinterrapssort med et højt og stabilt udbytte i flere års forsøg, til hovedparten af dit vinterrapsareal. Du kan overveje en af de nye lovende sorter på et mindre areal.
• • • Læs mere
Seneste artikler
Udenlandske medarbejdere – COVID-19 arbejds- og opholdstilladelse – biometri
SIRI åbner nu for personlig betjening i fire afdelinger. Der åbnes op i forbindelse med behandling af ansøgninger om arbejds- og opholdstilladelse - biometri.
• • • Læs mere
SKATM-2020-00-17. Tilskud til energibesparelser i boliger gøres skattefri
Der er primært tale om tilskud til udskiftning af oliefyr.
• • • Læs mere
SKATM-2020-30-08. Elafgift – elvarmesats ikke mulig – fælles aftagernummer i ejerforening
Skatterådet kunne ikke bekræfte, at elopvarmede sommerhuse kunne få leveret strøm til den lave elvarmesats på forbrug over 4.000 kWh årligt. Elektriciteten blev afregnet af en ejerforening og blev således ikke leveret til det enkelte sommerhus.
• • • Læs mere
SKATM-2020.18-05. Kapitalinstrument kaldet hybrid kernekapital var ikke gæld
Der er ikke tale om gæld, hvis debitor ikke har en forpligtelse til på et forud aftalt tidspunkt at tilbagebetale, og debitor selv bestemmer, hvornår tilbagebetalingen skal ske.
• • • Læs mere