Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
4jun
04.06.2019: Markvandring på Djursland
SEGES’ økologiske Landsforsøg
• • • Læs mere
12jun
12.06.2019: Klimakonference og -workshop
Kom og vær med til at præge, hvad et kommende klima-værktøj til økologiske landbrug skal indeholde.
• • • Læs mere
Kurser
4jun
04.06.2019: Markvandring på Djursland
SEGES’ økologiske Landsforsøg
• • • Læs mere
12jun
12.06.2019: Klimakonference og -workshop
Kom og vær med til at præge, hvad et kommende klima-værktøj til økologiske landbrug skal indeholde.
• • • Læs mere
13jun
13.06.2019: Få den nyeste viden om grovfoder
Kom med til Grovfoderekskursion den 13. juni i Sønderjylland.
• • • Læs mere
13jun
13.06.2019: Demodag om præcisionsjordbrug
Drone, robot og intelligente redskaber til marken? Se den nyeste teknologi til demodag om præcisionsjordbrug.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
3. Registrering af bygfluer i vårhvede og vårbyg
Der er mange bygfluer i vårhvede. I vårbyg fanges pt. relativ få de fleste steder.
• • • Læs mere
Forsøgsarbejde: Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene
Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene er revideret.
• • • Læs mere
Frostskadede vinterhvedemarker
I nogle marker er der tale om alvorlige frostskader. Dette er meget usædvanligt og antages at skyldes lavere frostskader end normalt og over mange dage samt en kraftig udvikling af mange marker i foråret
• • • Læs mere
Statistik for kalkforbruget i 2018
Tildelingen af kalk til jordbruget steg i 2018 med 12 pct. i forhold til 2017
• • • Læs mere
Seneste artikler
SKATM-2019-25-05. Pensionsmidler kunne konkret investeres i aktier, der gav ret til fortrinsret til ferieboliger
Skatterådet fandt, at aktionærerne ved fortrinsretten ikke ville opnå en sådan økonomisk fordel, at afkastet på aktionærernes pensionsordninger måtte antages at blive nedsat. Derfor medførte investeringen ikke ophævelse af pensionsordningen.
• • • Læs mere
SKATM-2019-13-18. Skatteforbehold og omgørelse af allerede gennemførte selskabsretlige transaktioner
• • • Læs mere
SKATM-2019-30-12. Kravet om registrering af varebiler til firmabilkørsel gælder, uanset om bilen er indregistreret i CPR- eller CVR-nummer
Notatet præciserer, at varebiler indregistreret i CPR-nummer kan være omfattet af kravet til registrering til firmakørsel, selvom varebilsejere kan have modtaget anden vejledning fra skattemyndighederne.
• • • Læs mere
3. Registrering af bygfluer i vårhvede og vårbyg
Der er mange bygfluer i vårhvede. I vårbyg fanges pt. relativ få de fleste steder.
• • • Læs mere