Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
21sep
21.09.2017: Temadag for landmænd med særlig intesse for naturpleje - Ringkøbing
På dette heldagsarrangement vil der være faglige indlæg om regler for tilskud til naturpleje, samspil med grundbetaling og hensyn til dyrene i naturplejen. Der er også rig mulighed for erfaringsudveksling.
• • • Læs mere
21sep
21.09.17: Store Markdag - økologisk planteavl
Kom til Store Markdag på Stenalt Gods d. 21. september 2017.
• • • Læs mere
Kurser
21sep
21.09.2017: Temadag for landmænd med særlig intesse for naturpleje - Ringkøbing
På dette heldagsarrangement vil der være faglige indlæg om regler for tilskud til naturpleje, samspil med grundbetaling og hensyn til dyrene i naturplejen. Der er også rig mulighed for erfaringsudveksling.
• • • Læs mere
21sep
21.09.17: Store Markdag - økologisk planteavl
Kom til Store Markdag på Stenalt Gods d. 21. september 2017.
• • • Læs mere
5okt
05.10.2017: Informationsmøde for landmænd og rådgivere om tilskud til naturpleje - Nykøbing M.
Mødet henvender sig til landmænd, der har naturområder, hvor der bliver søgt, eller hvor man gerne vil søge tilskud til naturpleje.
• • • Læs mere
5okt
05.10.2017: Får landmanden nok ud af efterafgrøder?
Er kålbrok en reel trussel i olieræddike? Hvilke alternative arter har vi?
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Beregn udviklingen i jordens humusindhold med PlantePro-Kulstofberegner
Der er udviklet et program, som ud fra få dyrkningsoplysninger beregner, hvordan markens humusindhold udvikler sig.
• • • Læs mere
Snegle som aldrig før
Ved mange snegle skal sneglekorn spredes straks efter såning. Der kan være behov for højere doser end normalt. Overvej ved massive forekomster i stedet at så vårafgrøder.
• • • Læs mere
4. registrering af rapsjordlopper i uge 38
Der er stadig få rapsjordlopper i fangbakkerne de fleste steder. Hvis der er mange gnav, anbefales det også at udføre bekæmpelse rettet mod larver.
• • • Læs mere
1. registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg i uge 38
Grundet det ustadige vejr og den sene såning er der pt. kun udført få registreringer.
• • • Læs mere
Seneste artikler
Følg majsens udvikling frem mod høst
De tidligste marker snart klar til høst
• • • Læs mere
Aktuelt til dyrlæger nr. 4 - 2017
læs om: Kursus: Dyrlæge i økologiske malkekvægsbesætninger, Ny ”øko-oversigt” i DMS, Fortsat gratis abort-diagnostik, Gratis praksisbesøg: Få ny inspiration til dit sygdomsforebyggende arbejde og Klog på klove
• • • Læs mere
Beregn udviklingen i jordens humusindhold med PlantePro-Kulstofberegner
Der er udviklet et program, som ud fra få dyrkningsoplysninger beregner, hvordan markens humusindhold udvikler sig.
• • • Læs mere
Dokumentation ved sprøjtning med prosulfocarb eller langs vandløb eller langs § 3-områder
Skema til registrering af sprøjtning med prosulfocarb og sprøjtning langs vandløb, søer og § 3-områder med plantebeskyttelsesmidler, hvor der er afstandskrav på etiketten.
• • • Læs mere