Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
7dec
07.12.2016: Udviklingsdage for økologikonsulenter
På Kaløvig Center i Rønde
• • • Læs mere
14dec
14-15.12.2016: Planteværn for professionelle sprøjteførere
SEGES og LMO udbyder et fagkursus om plantebeskyttelse for den professionelle sprøjtefører.
• • • Læs mere
Kurser
7dec
07.12.2016: Udviklingsdage for økologikonsulenter
På Kaløvig Center i Rønde
• • • Læs mere
14dec
14-15.12.2016: Planteværn for professionelle sprøjteførere
SEGES og LMO udbyder et fagkursus om plantebeskyttelse for den professionelle sprøjtefører.
• • • Læs mere
15dec
15.12.2016 OptiMek workshop om mekanisk ukrudtsbekæmpelse
Ukrudt koster store udbyttetab i økologisk planteavl. Samtidig indsnævres mulighederne for herbicidanvendelse især i mindre konventionelt dykrede afgrøder. Tilsammen kalder det på nye innovative metoder til en effektiv ukrudtsbekæmpelsesstrategi.
• • • Læs mere
15dec
15.-16.12.2016: Kursus i Planteernæring for viderekomne
I samarbejde med Københavns Universitet afholder SEGES et kursus i Planteernæring for viderekomne 15.-16. december på Hotel Vejlefjord. Der er nu åbent for tilmelding.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Kvælstofpåvirkning af grundvand
GEUS har i rapporten: National Kvælstofmodel - Kvælstofpåvirkning af grundvand beregnet konsekvenserne for grundvandets nitratindhold af Fødevare- og landbrugspakken. Denitrifikation under rodzonen er dog ikke medregnet, så resultatet er for pessimistisk.
• • • Læs mere
Tre nye gødninger til de økologiske planteavlere
DAKA har markedsført tre gødninger under fællesbetegnelsen Øgro.
• • • Læs mere
Strategi for svampebekæmpelse i hvede
Anvend gerne et SDHI-middel (Viverda/Bell/Propulse (hvis godkendt) ved den første del af aksbeskyttelsen og anvend gerne blandinger af triazoler (Prosaro/ProlineXpert) eller ren Armure ved den sidste behandling.
• • • Læs mere
Movento SC 100 er godkendt til mindre anvendelse i prydplanter og planteskolekulturer
Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Movento SC 100 til mindre anvendelse i prydplanter/planteskolekulturer i væksthus og på friland.
• • • Læs mere
Seneste artikler
INTERBULL breeding values calculated december 2016
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet 6. december 2016
• • • Læs mere
SKATM-2016-14-16. Værdi af renteswap ikke en balancepost. Finansielle kontrakter. Lagerprincippet. Ikke ret til ændring af primo indkomståret
Landsskatteretten fandt ikke, at lagerbeskattede finansielle kontrakter samt lagerbeskattede fordringer og gæld var balanceposter, der var omfattet af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 7.
• • • Læs mere
Uge 49 – ECB og OPEC i fokus
Efter solid jobrapport i USA vendes fokus imod denne uges rentemøde i den europæiske centralbank (ECB). Forventningerne er høje, og mødet imødeses med spænding især efter OPEC-aftale og et italiensk nej ved folkeafstemning - Ugenyt uge 49
• • • Læs mere
Test af håndholdt nitratmåleudstyr i felten
Nitratsensor og teststrimler viser sig særligt egnede som screeningsværktøjer til at lokalisere kvælstofbelastede områder ved måling af nitratkoncentrationer i drænvand for landmænd og konsulenter.
• • • Læs mere