Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
30jun
30.06.16: Øko-markvandring Nordic Seed, Dyngby
Markvandring om sorter til økologisk dyrkning.
• • • Læs mere
23jun
23.06.16: Øko-markvandring om havre, vårbyg og hvede.
Markvandring d. 23. juni i Sønderjylland.
• • • Læs mere
Kurser
30jun
30.06.16: Øko-markvandring Nordic Seed, Dyngby
Markvandring om sorter til økologisk dyrkning.
• • • Læs mere
23jun
23.06.16: Øko-markvandring om havre, vårbyg og hvede.
Markvandring d. 23. juni i Sønderjylland.
• • • Læs mere
30maj
30.05.2017: Ny fosforregulering og betydningen for biogasanlæg
Kurset henvender sig bredt til interessenter, der arbejder med biogasanlæg. Det kan fx være ejere, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, rådgivere eller leverandører inden for biogas.
• • • Læs mere
4jul
04.07.16: Øko-markvandring i Nordvestjylland
Markvandring om sorter, grønne proteinafgrøder og radrensning
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Angreb af smelderlarver i vårbyg
De kraftigste angreb ses normalt 2-3 år efter græsdyrkning.
• • • Læs mere
Kraftige angreb af stankelben
Der vises billeder af angreb
• • • Læs mere
Sortsvalg i vinterraps 2017
Vinterrapssorter, der har givet et højt og stabilt udbytte igennem flere års forsøg bør vælges til hovedparten af vinterrapsarealet.
• • • Læs mere
Nyt om svampesygdomme i vintersæd, vårsæd og alm. rajgræs til frø i uge 21 i registreringsnettet
Der findes gulrust i mange marker med Benchmark.
• • • Læs mere
Seneste artikler
Godt nyt for naturen og naturplejerne - Tilskud til alle der har søgt om tilskud til pleje af græs- og naturarealer i 2017
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har netop oplyst, at alle ansøgninger om tilsagn til 5 årigt tilskud til ”Pleje af græs- og naturarealer” i 2017 bliver imødekommet.
• • • Læs mere
Har du tjek på pengestrømsopgørelsen?
Ny tegnefilm forklarer, hvordan du læser pengestrømsopgørelsen i budgetopfølgningen, og hvad alle tallene betyder.
• • • Læs mere
Angreb af smelderlarver i vårbyg
De kraftigste angreb ses normalt 2-3 år efter græsdyrkning.
• • • Læs mere
Kraftige angreb af stankelben
Der vises billeder af angreb
• • • Læs mere