Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
8jan
08.01.2019: Aktuel økologi
Kursusdag designet til kvæg-, plante- og driftsøkonomirådgivere, der arbejder med økologiske landbrug.
• • • Læs mere
29jan
29.01.2019: Orienteringsmøde om socialjura 2019
Orienteringsmødet afholdes den 29. januar 2019 på Comwell, Kolding.
• • • Læs mere
Kurser
8jan
08.01.2019: Aktuel økologi
Kursusdag designet til kvæg-, plante- og driftsøkonomirådgivere, der arbejder med økologiske landbrug.
• • • Læs mere
29jan
29.01.2019: Orienteringsmøde om socialjura 2019
Orienteringsmødet afholdes den 29. januar 2019 på Comwell, Kolding.
• • • Læs mere
10sep
10.09.2019: Fodringsdag 2019
Program kommer senere
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Teorien bag gradueret tildeling af kvælstof – et undervisningsmateriale
Skal du afholde kurser i gradueret tildeling af kvælstof? Her kan du finde alt, hvad du skal bruge til planlægningen af kurset og i undervisningen.
• • • Læs mere
Udvaskning af kvælstof fra græsmarker
Gennemgang af litteraturen omhandlende udvaskning af kvælstof fra græsmarker.
• • • Læs mere
Udvaskning af kvælstof fra majs
Gennemgang af litteraturen omhandlende udvaskning af kvælstof fra majs
• • • Læs mere
Oversigt over Landsforsøgene 2018
Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning.
• • • Læs mere
Seneste artikler
SKATM-2018-30-28. Minivådområde – afståelse af jord ikke momspligtigt – ikke byggegrund
Skattestyrelsen bekræfter i et bindende svar overfor SEGES, at afståelse af landbrugsjord til et minivådområdeprojekt ikke er momspligtigt. Arealet, der afstås, kan ikke betragtes som en byggegrund.
• • • Læs mere
SKATM-2018-13-57. AMBA ud af kooperationsbeskatningen pga. beskeden lejeindtægt.
Et kooperationsbeskattet AMBA ville udleje et lille areal til et fjernvarmeselskab, så fjernvarmeselskabet kunne videredistribuere spildvarme fra AMBA’et. Lejeindtægten ville medføre, at AMBA’et ”røg” ud af kooperationsbeskatningen.
• • • Læs mere
SKATM-2018-23-06. Seniornedslag. Genoptagelse af afgørelser om beskæftigelsesgraden. Lovændring
Lønmodtagere kan frem til 31. marts 2019 få genoptaget afgørelser om beskæftigelsesgraden. Genoptagelsen skal ske på lønmodtagerens foranledning, da ATP ikke af egen drift genoptager afgørelser.
• • • Læs mere
SKATM-2018-30-27. Nedsættelse af elafgift fra 2019 – Nedsættelse af elvarmeafgift fra 2021 – Elvarmeafgift sommerhuse
Den almindelige sats for elafgift sænkes med 4 øre pr. kWh fra 1. januar 2019. Endvidere sænkes elvarmeafgiften yderligere fra 2021. Derudover vil elvarmeafgiften, iflg. Finanslovsaftalen for 2019 også komme til at omfatte elopvarmede sommerhuse.
• • • Læs mere