Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
29aug
29.08.2017: Reminder: Kursus i ekspropriation
Med inddragelse af den nyeste rets- og taksationspraksis sætter kurset fokus på ekspropriationsbetingelserne, udmålingen af ekspropriationserstatningen, de skatte- og momsretlige forhold ved ekspropriation samt landsaftalerne.
• • • Læs mere
31aug
31.08.2017: Temadag for rådgivere med særlig ekspertise i naturpleje og tilskudsregler omkring natur:
Temadage er for specialiserede naturrådgivere. Her er der mulighed for at sætte trumf på rådgivningen om naturpleje. Erfaringer og status på kontrolsager bliver fremlagt, og der er rig mulighed for erfaringsudveksling med andre rådgivere.
• • • Læs mere
Kurser
29aug
29.08.2017: Reminder: Kursus i ekspropriation
Med inddragelse af den nyeste rets- og taksationspraksis sætter kurset fokus på ekspropriationsbetingelserne, udmålingen af ekspropriationserstatningen, de skatte- og momsretlige forhold ved ekspropriation samt landsaftalerne.
• • • Læs mere
31aug
31.08.2017: Temadag for rådgivere med særlig ekspertise i naturpleje og tilskudsregler omkring natur:
Temadage er for specialiserede naturrådgivere. Her er der mulighed for at sætte trumf på rådgivningen om naturpleje. Erfaringer og status på kontrolsager bliver fremlagt, og der er rig mulighed for erfaringsudveksling med andre rådgivere.
• • • Læs mere
14sep
14.09.2017: Temadag for landmænd med særlig interesse for naturpleje - Hillerød
På dette heldagsarrangement vil der være faglige indlæg om regler for tilskud til naturpleje, samspil med grundbetaling og hensyn til dyrene i naturplejen. Der er også rig mulighed for erfaringsudveksling.
• • • Læs mere
21sep
21.09.17: Store Markdag - økologisk planteavl
Kom til Store Markdag på Stenalt Gods d. 21. september 2017.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Aktuelt om kartoffelskimmel
Situationen for kartoffelskimmel pr. den 16. 08 er nærmere omtalt i KartoffelNyt nr. 26, 2017.
• • • Læs mere
Udlæg af alm. rajgræs i renbestand i efteråret 2017
Udlæg af alm. rajgræs i renbestand i efteråret 2017 kan være et godt alternativ til korn, men det kræver en kontrakt og lysten til at dyrke frø.
• • • Læs mere
Høstudbytter på SortInfo - 2017
Opdateret oversigt over resultaterne fra sortsforsøg i Landsforsøgene, den lovbestemte værdiafprøvning, de supplerende forsøg samt de økologiske forsøg.
• • • Læs mere
Regneark til beregning af konsekvenser af nye fosforregler, opdateret
SEGES har udarbejdet et regneark, hvor man hurtigt kan beregne konsekvenserne af den ny fosforregulering, som erstatter begrebet dyreenheder og den kendte harmoniberegning.
• • • Læs mere
Seneste artikler
Aktuelt om kartoffelskimmel
Situationen for kartoffelskimmel pr. den 16. 08 er nærmere omtalt i KartoffelNyt nr. 26, 2017.
• • • Læs mere
Udlæg af alm. rajgræs i renbestand i efteråret 2017
Udlæg af alm. rajgræs i renbestand i efteråret 2017 kan være et godt alternativ til korn, men det kræver en kontrakt og lysten til at dyrke frø.
• • • Læs mere
Mønstringsregler
Formålet med mønstring er at præsentere hesten så den tager sig bedst mulig ud.
• • • Læs mere
Tjek majsmarkerne for evt. larver af majshalvmøl
Majshalvmøllet breder sig i Danmark. Majsmarkerne skal tjekkes for evt. angreb fra omkring september, så problemets omfang kan følges.
• • • Læs mere