Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
27sep
27.09.2018: Temadag om beskyttede diger
Landbrug & Fødevarer og SEGES inviterer til temadag om beskyttelse og forvaltning af sten- og jorddiger
• • • Læs mere
1okt
01.10.2018: Kulstofbinding på kvægbrug – måling og tiltag
Kvægbrugets klimapåvirkning er til diskussion mange steder, og et af spørgsmålene er, i hvor høj grad kulstofbalancen i jorden ved fx mere græs i sædskiftet, kan kompensere for metanudslippet fra dyrenes fordøjelse og gødning.
• • • Læs mere
Kurser
27sep
27.09.2018: Temadag om beskyttede diger
Landbrug & Fødevarer og SEGES inviterer til temadag om beskyttelse og forvaltning af sten- og jorddiger
• • • Læs mere
1okt
01.10.2018: Kulstofbinding på kvægbrug – måling og tiltag
Kvægbrugets klimapåvirkning er til diskussion mange steder, og et af spørgsmålene er, i hvor høj grad kulstofbalancen i jorden ved fx mere græs i sædskiftet, kan kompensere for metanudslippet fra dyrenes fordøjelse og gødning.
• • • Læs mere
3okt
03.10.2018: Reminder: Kursus - Planloven
Få den nyeste viden om planlovgivningen. Der er netop kommet en ny landzonevejledning (juli 2018), og det nye Planklagenævn har truffet en række principielle afgørelser.
• • • Læs mere
24okt
24.10.18 Temadag om husdyrgødning
Se de nyeste teknologier til optimal håndtering af husdyrgødning i marken.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Følg tørstofprocenten i kolbemajs og vandprocenten i kernemajs
I fem marker fordelt over det meste af landet følges tørstofprocenten i kolbemajs og vandprocenten i kernemajs frem til høst. Se resultater fra prøver udtaget 17/9.
• • • Læs mere
Sidste chance for at undgå bøde for manglende indberetning af gødningsregnskab for 2016/2017
Landbrugsstyrelsen har udsendt en nyhed med en sidste opfordring til at få indsendt gødningsregnskaber for planperioden 2016/2017.
• • • Læs mere
Høstudbytter på SortInfo - 2018
Opdateret oversigt over resultaterne fra sortsforsøg i Landsforsøgene, den lovbestemte værdiafprøvning, de supplerende forsøg samt de økologiske forsøg.
• • • Læs mere
Sortben i kartofler – betydning af nye bakteriearter
Skiftet i retning af mere aggressive arter af bakterieråd i kartofler, som forårsager sortben understreger den store betydning af en sygdomsfri præbasisavl og en stor fokusering på forebyggelsen af bakterieråd i hele kæden af kartoffelproduktionen.
• • • Læs mere
Seneste artikler
SKATM-2018-18-13. Ikke fradrag for valutakurstab fra indbetaling af foreløbige skatter til udbetaling af overskydende skat
Valutakurstabet fra indbetaling af foreløbige skatter til Norge til udbetaling af overskydende skat kunne ikke fratrækkes.
• • • Læs mere
SKATM-2018-18-12. Ikke fradrag for tab grundet ”CEO Fraud”
Et selskab betalte godt 13 mio. kr. til en kinesisk bank. Betalingen skete på baggrund af fremsendte fakturaer på aktiekøb, der fremstod som sendt fra direktøren, men ikke var det.
• • • Læs mere
SKATM-2018-13-47. Afgørelse af, hvornår man er selvstændigt erhvervsdrivende efter LL § 4
LL § 4 definerer, at man som deltager i et I/S ikke nødvendigvis er selvstændigt erhvervsdrivende. Der er nu kommet en afgørelse herom.
• • • Læs mere
SKATM-2018-13-46. Manglende oplysning til SKAT om anskaffelse af aktier optaget til handel medførte, at tab ikke kunne fratrækkes
Selvom tab ikke kunne fratrækkes, skulle gevinster på andre aktier i samme depot beskattes.
• • • Læs mere