Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
18dec
Reminder: 18-12-2017: Workshop om kronvildt på landbrugsarealer
I nogle områder af landet opleves der markskader fra kronvildt. På workshoppen er der indlæg om problematikken. Der bliver drøftelse af erfaringer med kronvildt, og mulighed for at udveksle ideer til fremtidige tiltag.
• • • Læs mere
19dec
Reminder: 19-12-2017: Workshop om bramgæs på landbrugsarealer
I nogle områder af landet opleves der markskader fra bramgæs. På workshoppen er der indlæg om problematikken. Der bliver drøftelse af erfaringer med bramgæs, og mulighed for at udveksle ideer til fremtidige tiltag.
• • • Læs mere
Kurser
18dec
Reminder: 18-12-2017: Workshop om kronvildt på landbrugsarealer
I nogle områder af landet opleves der markskader fra kronvildt. På workshoppen er der indlæg om problematikken. Der bliver drøftelse af erfaringer med kronvildt, og mulighed for at udveksle ideer til fremtidige tiltag.
• • • Læs mere
19dec
Reminder: 19-12-2017: Workshop om bramgæs på landbrugsarealer
I nogle områder af landet opleves der markskader fra bramgæs. På workshoppen er der indlæg om problematikken. Der bliver drøftelse af erfaringer med bramgæs, og mulighed for at udveksle ideer til fremtidige tiltag.
• • • Læs mere
19dec
19.-20.12.2017: Kursus for professionelle sprøjteførere
SEGES og LMO udbyder et to-dags kursus om plantebeskyttelse for den professionelle sprøjtefører, som også tæller som opdateringskursus.
• • • Læs mere
4jan
04.01.2018: ØKO-regeldag
Økologikonsulenter inviteres til at besøge Landbrugsstyrelsen i Augustenborg og til den årlige opdatering om regler, tilskud og administration for økologiske bedrifter.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Uigennemtrængelig myremalm giver afvandingsproblemer
På Løvenholt Gods ved Salten har de ligesom mange andre steder problemer med våde pletter i markernes lavninger. En kortlægning af jordbundsforholdene viste, at inden for samme mark var der forskellige årsa-ger hertil, bl.a. et udbredt lag af myremalm.
• • • Læs mere
De skæve indlæg på Plantekongres 2018
Hør Peter Lund Madsen fortælle, hvordan du får din hjerne i topform. Mød Henrik Schärfe, som har fået fremstillet en robot i eget billede. Hør også om tillid, FN’s bæredygtighedsmål, og hvordan Paula Larrain mener landbruget kan forbedre sit image.
• • • Læs mere
Hundegræs til frø - dyrkningsvejledning
Dyrkningsvejledningen til hundegræs til frø beskriver de dyrkningsmæssige tiltag, der sikre et høje udbytte af frø.
• • • Læs mere
Rødsvingel til frø - dyrkningsvejledning
Dyrkningsvejledningen for rødsvingel til frø beskriver de dyrkningsmæssige tiltag, der skal sikre et højt udbytte af frø og en høj kvalitet.
• • • Læs mere
Seneste artikler
SKATM-2017-02-04. Overtagelse efter planlovens § 47 A ikke omfattet af skattefrihed efter EBL § 11
Avancen ved en kommunes overtagelse af et areal efter skatteyders krav om dette efter planlovens § 47 A var ikke skattefri for skatteyder efter EBL § 11.
• • • Læs mere
Kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag
Det bliver muligt at få efterløns- og fleksydelsesbidrag udbetalt skattefrit i perioden 1. januar 2018 – 30. juni 2018.
• • • Læs mere
Erstatningsnatur - hvornår kan det være relevant?
Regeringen har via Naturpakken et ønske om at udvide muligheden for at arbejde med erstatningsnatur. Her opsummeres på de nuværende erfaringer og viden om brug af erstatningsnatur.
• • • Læs mere
Effekt af høsttidspunkt på in vitro opløselighed af NDF i kolbe og stængelfraktioner fra helsædsmajs
In vitro opløseligheden af NDF fraktionen fra majs var ikke påvirket af høsttidspunkt, men der blev fundet væsentlige forskelle mellem EFOS og IVOS opløseligheden af NDF fra kolbe- og stængelfraktionerne i majs
• • • Læs mere