Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
22feb
22.02.2018:Temamøde om staldgulve og miljøteknologi - 09:30-12:00
For at gøre viden let tilgængelig for rådgivere og sagsbehandlere i kommunerne afholdes temamøder om en ny undersøgelse af ammoniakemissionen fra kvægstalde.
• • • Læs mere
22feb
22.02.2018:Temamøde om staldgulve og miljøteknologi - 13:00-15:30
For at gøre viden let tilgængelig for rådgivere og sagsbehandlere i kommunerne afholdes temamøder om en ny undersøgelse af ammoniakemissionen fra kvægstalde.
• • • Læs mere
Kurser
22feb
22.02.2018:Temamøde om staldgulve og miljøteknologi - 09:30-12:00
For at gøre viden let tilgængelig for rådgivere og sagsbehandlere i kommunerne afholdes temamøder om en ny undersøgelse af ammoniakemissionen fra kvægstalde.
• • • Læs mere
22feb
22.02.2018:Temamøde om staldgulve og miljøteknologi - 13:00-15:30
For at gøre viden let tilgængelig for rådgivere og sagsbehandlere i kommunerne afholdes temamøder om en ny undersøgelse af ammoniakemissionen fra kvægstalde.
• • • Læs mere
26feb
26.-27.02.2018: Kvægkongres 2018
Kvægkongressen er det årlige samlingspunkt for landmænd med kvægbedrifter, forskere, beslutningstagere og interesseorganisationer i og omkring kvægbruget.
• • • Læs mere
7mar
07.03.2018: Møde om økologisk gødning på Fyn
Forskerparken 10, 5230 Odense M
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
  
Forudsigelse af fosforbehov med fosfortal og DGT
Flere landsforsøg har vist betydelige merudbytter for fosfortilførsel på trods af høje fosfortal. På disse arealer har DGT-metoden i flere tilfælde været bedre til at forudsige behovet for fosfor.
• • • Læs mere
  
Vi søger landmænd, som har nyere erfaringer med dræning
Hvordan er det lige, man får drænet og afvandet sine marker på den rigtige måde? SEGES vil gerne samle de gode erfaringer i en guide, som kan hjælpe landmænd, der skal i gang med et drænprojekt.
• • • Læs mere
  
Gødskning af vinterraps i foråret 2018
Den økonomisk optimale kvælstofkvote gør, at kvælstofstrategien til vinterraps bør genovervejes.
• • • Læs mere
21mar
21.03.2018: Kursus i forsøg
Nye forsøgsmedarbejdere og volontører indbydes til Introduktionskursus på Forsøgsgården Koldkærgård tirsdag den 21. marts 2018, kl. 9.30 - 16.00.
• • • Læs mere
Seneste artikler
Forudsigelse af fosforbehov med fosfortal og DGT
Flere landsforsøg har vist betydelige merudbytter for fosfortilførsel på trods af høje fosfortal. På disse arealer har DGT-metoden i flere tilfælde været bedre til at forudsige behovet for fosfor.
• • • Læs mere
Sæt fokus på de travle perioder i markdriften - opdateret
SEGES har udviklet et regneværktøj, Maskintid, der kan hjælpe med at sætte fokus på de tidspunkter på året, hvor der er travlt i marken, og hvor rettidigheden i markarbejdet bliver udfordret.
• • • Læs mere
Allégården - en visionær kødproducent med speciale i gourmetkylling - fra jord til bord
Artikel bragt i Erhvervsfjerkræ nr. 2 i 2018
• • • Læs mere
Vi søger landmænd, som har nyere erfaringer med dræning
Hvordan er det lige, man får drænet og afvandet sine marker på den rigtige måde? SEGES vil gerne samle de gode erfaringer i en guide, som kan hjælpe landmænd, der skal i gang med et drænprojekt.
• • • Læs mere