Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
21feb
21-02-2017: KURSUS - Opkvalificering af bedriftsrådgivere - Vojens
Modul 2: Områder i den nye horisontale forordning.
• • • Læs mere
22feb
22-02-2017: KURSUS - Opkvalificering af bedriftsrådgivere - Sorø
Modul 2: Områder i den nye horisontale forordning
• • • Læs mere
Kurser
21feb
21-02-2017: KURSUS - Opkvalificering af bedriftsrådgivere - Vojens
Modul 2: Områder i den nye horisontale forordning.
• • • Læs mere
22feb
22-02-2017: KURSUS - Opkvalificering af bedriftsrådgivere - Sorø
Modul 2: Områder i den nye horisontale forordning
• • • Læs mere
27feb
27.02.17: Sprøjteopdateringskursus for frilandsgrønsagsproducenter
GartneriRådgivningen A/S tilbyder et målrettet sprøjteopdateringskursus for frilandsgrønsagsavlere mandag den 27. februar 2017 i Odense.
• • • Læs mere
28feb
28.02.17: Bær temadag i Odense
GartneriRådgivningen A/S inviterer til temadag for bæravlere. Det overordnede tema vil være nye muligheder i bærproduktionen i forhold til at introducere andre eller nye kulturer i produktionen samt værdiforøgelse ved produktudvikling.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Dispensation til Select 240 EC til brug i havefrø og flere havebrugskulturer
Miljøstyrelsen har givet dispensation til brug af Select 240 EC til bekæmpelse af enårig rapgræs i jordbær, løg, gulerod, pastinak, persillerod, knoldselleri, rødbede, havefrøkulturer og planteskolekulturer i perioden 15. april til 13. august 2017.
• • • Læs mere
Import af ikke-økologisk gødning på øko-bedrifter
Økologiske bedrifter, som ikke kan skaffe nok økologisk gødning, har mulighed for at importere ikke-økologisk husdyrgødning eller anden organisk gødning, som er specifikt defineret på en positivliste i EU-reglerne (bilag 1) for økologi.
• • • Læs mere
Status på ansøgning om målrettede efterafgrøder
SEGES vil løbende vise udviklingen i ansøgte efterafgrøder på et kort, som udarbejdes på basis af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen´s opdaterede liste i Tast selv-service.
• • • Læs mere
Kvælstofpåvirkning af grundvand
GEUS har i rapporten: National Kvælstofmodel - Kvælstofpåvirkning af grundvand beregnet konsekvenserne for grundvandets nitratindhold af Fødevare- og landbrugspakken. Denitrifikation under rodzonen er dog ikke medregnet, så resultatet er for pessimistisk.
• • • Læs mere
Seneste artikler
Dispensation til Select 240 EC til brug i havefrø og flere havebrugskulturer
Miljøstyrelsen har givet dispensation til brug af Select 240 EC til bekæmpelse af enårig rapgræs i jordbær, løg, gulerod, pastinak, persillerod, knoldselleri, rødbede, havefrøkulturer og planteskolekulturer i perioden 15. april til 13. august 2017.
• • • Læs mere
Hvad er din kommunes naturkapitalindeks?
AU-DCE har udgivet en teknisk rapport, der redegør for Naturkapitalindekset i de enkelte danske kommuner.
• • • Læs mere
SKATM-2017-11-02 Anvendelse af virksomhedsordningen godkendt
Virksomhedsordningen kunne anvendes, da vurdering som beboelse var en fejl. Af samme grund kunne udgifter til vedligeholdelse mv. også fratrækkes.
• • • Læs mere
Import af ikke-økologisk gødning på øko-bedrifter
Økologiske bedrifter, som ikke kan skaffe nok økologisk gødning, har mulighed for at importere ikke-økologisk husdyrgødning eller anden organisk gødning, som er specifikt defineret på en positivliste i EU-reglerne (bilag 1) for økologi.
• • • Læs mere