Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
3maj
03.-04.05.2017: REMINDER - kursus – Familiejura i landbruget 2017
Kurset indeholder topaktuelle og fagligt relevante emner inden for familieretten på et fagligt højt niveau. Der er endnu plads til nye deltagere i netværket.
• • • Læs mere
4maj
04.05.2017: Temadag om økologisk og alternativ kyllingeproduktion
Bliv opdatere på den nyeste viden inden for blandt andet indretning af udearealer til økologiske slagtekyllinger og frilandskyllinger.
• • • Læs mere
Kurser
3maj
03.-04.05.2017: REMINDER - kursus – Familiejura i landbruget 2017
Kurset indeholder topaktuelle og fagligt relevante emner inden for familieretten på et fagligt højt niveau. Der er endnu plads til nye deltagere i netværket.
• • • Læs mere
4maj
04.05.2017: Temadag om økologisk og alternativ kyllingeproduktion
Bliv opdatere på den nyeste viden inden for blandt andet indretning af udearealer til økologiske slagtekyllinger og frilandskyllinger.
• • • Læs mere
9maj
09.05.2017: Workshop om ejer- & generationsskifte i Region Syd
Hvis et ejerskifte skal lykkes, kræver det mange overvejelser, og overvejelser tager tid. Derfor bør et ejerskifte startes op i god tid. SEGES’ workshop klæder dig på til at komme i gang med dit ejerskifte, uanset om du er køber eller sælger.
• • • Læs mere
16maj
16-05-2017: KURSUS - Bedømmelser i Landsforsøgene 2017
Så er det tid til årets bedømmelseskurser i Landsforsøgene.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Skadedyr i korn
Mod bladlus anbefales omkring 50 pct. dosis i hvede og omkring 75 pct. dosis i vårbyg ved overskridelse af de vejledende bekæmpelsestærskler. Se løsningsforslag.
• • • Læs mere
Bekæmpelse af aksløberens larve
Der var god effekt af behandlingen med Avaunt i efteråret
• • • Læs mere
Nyt om svampesygdomme i vintersæd og alm. rajgræs til frø i uge 17 i registreringsnettet
Det kølige vejr medfører, at meldug og rust udvikler sig langsommere end normalt. Der er stor spredning i markernes udviklingstrin.
• • • Læs mere
Tysk prognose for meldugangreb i hvede
Den tyske model kunne med 71,9 procent korrekthed forudsige, om bekæmpelsestærsklen for hvedemeldug blev overskredet.
• • • Læs mere
Seneste artikler
23maj
23.05.2017: Reminder: Kursus - Den nye planlov: Set fra landzonen
Kurset sætter fokus på den nye planlov og de ændringer af planloven, der har særlig betydning for landzonen og landbruget. Kurset indeholder derudover andre aktuelle og faglige relevante emner inden for planlægning i landzonen.
• • • Læs mere
31maj
31.05.2017: MasterClass - modul 4
Kursustilbud til økologiske planteavlere
• • • Læs mere
  
Afstandskrav fra øko-svinefolde til nabobeboelse og -skel
Illustrativ skitse til tydeliggørelse af lovkrav.
• • • Læs mere
7jun
07.06.2017: MasterClass - modul 3
Kursus tilbud til økologiske mælkeproducenter
• • • Læs mere