Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
Begivenheder
25maj
25.05.2018: Bedømmelser i Landsforsøgene
Udfører du bedømmelser og registreringer i Landsforsøgene? Så holder dette kursus dig fagligt ajourført. Kurset henvender sig til dig, der skal udføre bedømmelser og registreringer i Landsforsøgene og registreringsnettet.
• • • Læs mere
4jun
04.06.2018: Rodens dag
Bliv klogere på hvad der foregår i de dybe jordlag, hvordan afgrøder reagerer på vandstress, hvordan jordens mikroorganismer påvirkes af dybe rødder og meget mere.
• • • Læs mere
Kurser
25maj
25.05.2018: Bedømmelser i Landsforsøgene
Udfører du bedømmelser og registreringer i Landsforsøgene? Så holder dette kursus dig fagligt ajourført. Kurset henvender sig til dig, der skal udføre bedømmelser og registreringer i Landsforsøgene og registreringsnettet.
• • • Læs mere
4jun
04.06.2018: Rodens dag
Bliv klogere på hvad der foregår i de dybe jordlag, hvordan afgrøder reagerer på vandstress, hvordan jordens mikroorganismer påvirkes af dybe rødder og meget mere.
• • • Læs mere
6jun
06.06.2018: Fremtidens landbrugsmaskiner
Skolen for præcisionsjordbrug deltager på Græsland 2018. Her demonstrerer SEGES i samarbejde med Semler Agro John Deere’s 8R - en selvkørende traktor anno 2018 udstyret med robotteknologi.
• • • Læs mere
7jun
Lovpligtigt kursus om beskyttelse af slagtekyllinger
For slagtekyllingeproducenter og medarbejdere afholdes torsdag den 7. juni 2018 kl. 9 – 16 på SEGES, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Kvikbekæmpelse uden glyphosat før høst i konsumafgrøder
Med forbud mod at anvende glyphosat før høst af konsumafgrøder må andre vinduer udnyttes optimalt.
• • • Læs mere
Sprøjtning under varme og tørre forhold
Sprøjt tidligt om morgenen eller sent om aftenen, når dagtemperaturen er over 25 grader - gælder både planteværn og mikronæringsstoffer.
• • • Læs mere
Gradueret tildeling af svampemidler
Inspirationsarket giver en kort instruktion om graduering af svampemidler ud fra CropSat-tildelingskort eller afgrødesensorer.
• • • Læs mere
Larver af glimmerbøsser i raps
Angreb af glimmerbøsselarver tillægges mindre betydning. Se fotos.
• • • Læs mere
Seneste artikler
Hårde tider for solceller, mens lavere elafgift lurer om hjørnet
Flere stramninger på solcelleområdet rammer ejere af både små og store anlæg, ligesom inve-stering i nye solcelleanlæg er gjort mindre attraktivt. Til gengæld lurer flere lempelser i elafgiften, hvor den første allerede er trådt i kraft.
• • • Læs mere
SKATM-2018-30-10. Taxametertilskud til opholdssted med landbrug var levering mod vederlag – påvirkning af delvis fradragsret – momspligt på varesalg
Virksomhed med både momspligtigt landbrug og momsfritaget herberg havde fuldt momsfradrag for udgifter vedr. landbruget. Kommunale tilskud til herberg var vederlag for momsfri leverance, og påvirkede fradrag for fællesudgifter.
• • • Læs mere
SKATM-18-29-01. Frist for boets krav om afsluttende ansættelse var overskredet
2 måneders fristen i dødsboskattelovens § 13, stk. 2, løber fra datoen for skifterettens afgørelse om boets udlevering. Krav om afsluttende ansættelse var indgivet for sent.
• • • Læs mere
SKATM-2018-13-22. Hovedaktionær med bolig i selskabets ejendom
En hovedaktionær boede i selskabets 230 m2 store lejlighed for ca. 54 tkr. p.a. SKAT forhøjede huslejen til 204 tkr. LSR nedsatte huslejen til ca. 113 tkr., så den passede med den gældende omkostningsbestemte leje.
• • • Læs mere