Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
27sep
27.09.2018: Temadag om beskyttede diger
Landbrug & Fødevarer og SEGES inviterer til temadag om beskyttelse og forvaltning af sten- og jorddiger
• • • Læs mere
1okt
01.10.2018: Kulstofbinding på kvægbrug – måling og tiltag
Kvægbrugets klimapåvirkning er til diskussion mange steder, og et af spørgsmålene er, i hvor høj grad kulstofbalancen i jorden ved fx mere græs i sædskiftet, kan kompensere for metanudslippet fra dyrenes fordøjelse og gødning.
• • • Læs mere
Kurser
27sep
27.09.2018: Temadag om beskyttede diger
Landbrug & Fødevarer og SEGES inviterer til temadag om beskyttelse og forvaltning af sten- og jorddiger
• • • Læs mere
1okt
01.10.2018: Kulstofbinding på kvægbrug – måling og tiltag
Kvægbrugets klimapåvirkning er til diskussion mange steder, og et af spørgsmålene er, i hvor høj grad kulstofbalancen i jorden ved fx mere græs i sædskiftet, kan kompensere for metanudslippet fra dyrenes fordøjelse og gødning.
• • • Læs mere
3okt
03.10.2018: Reminder: Kursus - Planloven
Få den nyeste viden om planlovgivningen. Der er netop kommet en ny landzonevejledning (juli 2018), og det nye Planklagenævn har truffet en række principielle afgørelser.
• • • Læs mere
24okt
24.10.18 Temadag om husdyrgødning
Se de nyeste teknologier til optimal håndtering af husdyrgødning i marken.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Ortiva Top har fået fornyet godkendelsen
I forbindelse med at Ortiva Top har fået fornyet godkendelsen er der sket flere ændringer, blandt andet er anvendelsen i løg, forårsløg, spidskål og squash bortfaldet, og max dosering er reduceret i flere afgrøder.
• • • Læs mere
Dyrkningsvejledning for anvendelse af spildevandsslam
Dyrkningsvejledning for anvendelse af spildevandsslam indeholder relevante oplysninger omkring brugen af slam, herunder blandt andet typiske indhold af næringsstoffer, gødningsvirkninger og information om op-bevaring og udbringning.
• • • Læs mere
Dyrkningsvejledning for anvendelse af komposteret husholdningsaffald og haveparkaffald
Dyrkningsvejledning indeholder relevante oplysninger omkring brugen af kompost, herunder blandt andet typiske indhold af næringsstoffer, gødningsvirkninger og information om opbevaring og udbringning.
• • • Læs mere
Dyrkningsvejledning for anvendelse af restprodukter
Dyrkningsvejledning for anvendelse af restprodukter er en generel vejledning, der skal give et overblik over forskellige restprodukter, herunder vurdering af gødningsvirkninger og andre egenskaber, og hvad man skal være opmærksom på ved brugen af dem.
• • • Læs mere
Seneste artikler
Ortiva Top har fået fornyet godkendelsen
I forbindelse med at Ortiva Top har fået fornyet godkendelsen er der sket flere ændringer, blandt andet er anvendelsen i løg, forårsløg, spidskål og squash bortfaldet, og max dosering er reduceret i flere afgrøder.
• • • Læs mere
Dyrkningsvejledning for anvendelse af spildevandsslam
Dyrkningsvejledning for anvendelse af spildevandsslam indeholder relevante oplysninger omkring brugen af slam, herunder blandt andet typiske indhold af næringsstoffer, gødningsvirkninger og information om op-bevaring og udbringning.
• • • Læs mere
Dyrkningsvejledning for anvendelse af komposteret husholdningsaffald og haveparkaffald
Dyrkningsvejledning indeholder relevante oplysninger omkring brugen af kompost, herunder blandt andet typiske indhold af næringsstoffer, gødningsvirkninger og information om opbevaring og udbringning.
• • • Læs mere
Dyrkningsvejledning for anvendelse af restprodukter
Dyrkningsvejledning for anvendelse af restprodukter er en generel vejledning, der skal give et overblik over forskellige restprodukter, herunder vurdering af gødningsvirkninger og andre egenskaber, og hvad man skal være opmærksom på ved brugen af dem.
• • • Læs mere