Feedback Form

Nye artikler

Brancheregler, Økologisk svineproduktion
Leverandører til Friland skal udover økologiregler og Frilands produktionskoncept overholde Brancheaftale vedrørende supple...
27.03.15

Vurdér de økonomiske konsekvenser ved omsåning
Er vintersæden kraftigt angrebet af havrerødsot kan omsåning være nødvendig. I marker der ligger på vippen er udbytteforven...
27.03.15

Kontaktpersoner vedrørende spørgsmål om krydsoverensstemmelse
Oversigt over kontaktpersoner på SEGES, hvis der er spørgsmål til de enkelte krydsoverensstemmelseskrav.
27.03.15

Forebyg havrecystenematoder
Hvert år ses der angreb af havrecystenematoder eller havreål i havre, vårbyg og vårhvede - såvel økologiske som konventione...
27.03.15

Begivenheder

 Begivenheder

09.04.15: SMART Natura konference i Vejle
SMART Natura konferencen vil give konkrete løsningsmodeller, der kan benyttes af kommuner, lodsejere og rådgivningscentre i...
09.03.15

14.04.15: Demonstration af kvikbekæmpelse ved Randers
Tirsdag den 14. april er der gratis demonstration af kvikbekæmpelse med RotoWeed, en nyudviklet maskine til bekæmpelse af r...
23.03.15

27.05.15: Markdag - radrensning og såning af efterafgrøder
Markdag - radrensning og såning af efterafgrøder på Foulumgård i Tjele.
10.02.15

01.06.15 Temadag markfrø 2015 Flakkebjerg
Så er der sat en dato til den årlige tur i markfrøforsøgene hos Aarhus universitet forskningscenter Flakkebjerg. Det bliver...
11.03.15

09.06.15: IPM-demodag/Plantetræf
IPM-demodag/Plantetræf i Korning ved Horsens.
10.02.15