Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
10aug
10.08.16: Kom til gratis infomøde om naturpleje
Fra juni til oktober afholder SEGES en række gratis arrangementer, der skal sætte fokus på naturpleje. Målet er at vise, hvordan tilskudsmuligheder og regler kan kombineres med god naturpleje.
• • • Læs mere
24aug
24.-26.08.16: Nordic Meeting on Agricultural Occupational Health & Safety
SEGES and Danish Agriculture & Food Council are proud to invite you to the Nordic Meeting (NMAOHS 2016).
• • • Læs mere
Kurser
10aug
10.08.16: Kom til gratis infomøde om naturpleje
Fra juni til oktober afholder SEGES en række gratis arrangementer, der skal sætte fokus på naturpleje. Målet er at vise, hvordan tilskudsmuligheder og regler kan kombineres med god naturpleje.
• • • Læs mere
24aug
24.-26.08.16: Nordic Meeting on Agricultural Occupational Health & Safety
SEGES and Danish Agriculture & Food Council are proud to invite you to the Nordic Meeting (NMAOHS 2016).
• • • Læs mere
1sep
01.09.16: Kursus - Sæt trumf på din rådgivning om naturpleje
Kursusdagen er for rådgivere med ekspertise inden for rådgivning i tilskud til naturpleje. Du udbygger din viden om regler og tilskud til naturpleje. Både via oplæg, erfaringsudveksling med andre rådgivere og ekskursion til forskellige naturtyper.
• • • Læs mere
20sep
20.09.16: Kom til gratis temadage og infomøder om naturpleje
Fra juni til oktober afholder SEGES en række gratis arrangementer, der skal sætte fokus på naturpleje. Målet er at vise, hvordan tilskudsmuligheder og regler kan kombineres med god naturpleje.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Tilmelding til seminar om mark- og gødningsplanlægning 2016
Så er det ved at være tid for at tilmelde sig årets udgave af mark- og gødningsseminar, så du kan blive opdateret med aktuel viden til den kommende planlægningssæson. Send gerne forslag til emner, som du syntes mangler i programmet.
• • • Læs mere
Efterafgrøder eller kvotenedsættelse i efteråret 2016
Hvis MFO-kravet er opfyldt på anden vis end med efterafgrøder, så kan det være relevant at overveje at reducere kvælstofkvoten for at maksimere vintersædsarealet
• • • Læs mere
Regneark til beregning af opbevaringskapaciteten for gylle på kvæg- og svinebrug er opdateret
Den faktiske produktion af gylle kan beregnes ud fra produktion, fodring og vandspild. Beregningen illustrerer behovet for gylleudbringning i efteråret eller for udvidet opbevaringskapacitet
• • • Læs mere
Temaaften om planteavl med fokus på forsøg med stråforkorter i rug
Artikler om temaaften hvor der var fokus på planteavl og konsulent oplæg om forsøg med stråforkorter i rug. 90 unge kommende landmænd deltog i markvandringen.
• • • Læs mere
Seneste artikler
Landbrugets bidragssatser
Landbrugets bidragssatser ultimo 2015.
• • • Læs mere
Sundhedsrådgivningsaftaler i økologiske svinebesætninger
Reglerne for sundhedsrådgivningsaftaler i økologiske svinebesætninger beskrives i dette kapitel.
• • • Læs mere
Tilmelding til seminar om mark- og gødningsplanlægning 2016
Så er det ved at være tid for at tilmelde sig årets udgave af mark- og gødningsseminar, så du kan blive opdateret med aktuel viden til den kommende planlægningssæson. Send gerne forslag til emner, som du syntes mangler i programmet.
• • • Læs mere
Efterafgrøder eller kvotenedsættelse i efteråret 2016
Hvis MFO-kravet er opfyldt på anden vis end med efterafgrøder, så kan det være relevant at overveje at reducere kvælstofkvoten for at maksimere vintersædsarealet
• • • Læs mere