Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
20nov
20.11.2018: Regionale møder - Planteavl 2018 - Østjylland
Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion inviterer til regionale møder 2018
• • • Læs mere
21nov
21.11.2018: Regionale møder - Planteavl 2018 - Sydhavsøerne
Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion inviterer til regionale møder 2018
• • • Læs mere
Kurser
20nov
20.11.2018: Regionale møder - Planteavl 2018 - Østjylland
Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion inviterer til regionale møder 2018
• • • Læs mere
21nov
21.11.2018: Regionale møder - Planteavl 2018 - Sydhavsøerne
Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion inviterer til regionale møder 2018
• • • Læs mere
22nov
22.11.2018: Regionale møder - Planteavl 2018 - Vestjylland
Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion inviterer til regionale møder 2018
• • • Læs mere
26nov
26.11.2018: Deltag i møder om vildtskader i marken og bæredygtig vildtforvaltning
REMINDER: På møderne 26.11. og 28.11. præsenterer vi den seneste nye viden på området, samt ideer og løsninger til fremtidig forvaltning af hjortevildt og bramgæs i relation til landbrugsarealer og natur.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
  
Video: er der penge i præcisionsjordbrug?
Bidrager de nye teknologier egentlig til landmandens bundlinie? Vi spørger tre landmænd med erfaring i præcisionsjordbrug.
• • • Læs mere
29nov
29.11.18 Fremtidens teknologier - Guidet tur på AgroMek
Turen er for dig, der vil se den fremmeste teknologi inden for planteavl.
• • • Læs mere
  
Oversigten over Landsforsøg 2018
Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning.
• • • Læs mere
27nov
27.11.18 Fremtidens teknologier - guidet tur på AgroMek
Turen er for dig, der vil se den fremmeste teknologi inden for planteavl
• • • Læs mere
Seneste artikler
SKATM-2018-24-02. Tilbagebetaling af produktionsafgift på sukkerroer
Nordic Sugar A/S efterlyser sukkerroedyrkere fra 1999-2001, idet disse kan få tilbagebetalt produktionsafgifter for produktionsårene 1999/2000 og 2000/2001. Tilbagebetalingen er som udgangspunkt skattepligtigt i 2018.
• • • Læs mere
SKATM-2018-09-03. Fradrag for driftsmiddelsaldo. Ophør
Der var tale om virksomhedsophør i 2010, og et selskabs erhvervelse af en udlejningsejendom i 2010 var uden forbindelse med den ophørte virksomhed.
• • • Læs mere
SKATM-2018-02-05. Ejendomsavance. Tab. Genoptagelse
Tab fra og med indkomstår 2015, som ikke selvangives, kan ikke fremføres, medmindre der sker genoptagelse efter skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27. Indkomstår 2015 bør derfor genoptages senest 1. maj 2019. Lempeligere regler for indkomstår 2002-2014.
• • • Læs mere
Tænk hele vejen rundt
Det er vigtigt, at du sikrer både virksomheden, familien og din alderdom, når du køber en ejendom – og tilsvarende at du sikrer din alderdom, når du sælger en ejendom. Ved at læse vores anbefalinger er du sikker på, at du kommer hele vejen rundt.
• • • Læs mere