Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
21mar
21.03.2018: Kursus i forsøg
Nye forsøgsmedarbejdere og volontører indbydes til Introduktionskursus på Forsøgsgården Koldkærgård tirsdag den 21. marts 2018, kl. 9.30 - 16.00.
• • • Læs mere
12jun
12.06.18 Grovfoderekskursionen
Årets højdepunkt indenfor grovfoder. Kom, se og mærk det nyeste indenfor grovfoderproduktion på 2 veldrevne bedrifter i Vendsyssel.
• • • Læs mere
Kurser
21mar
21.03.2018: Kursus i forsøg
Nye forsøgsmedarbejdere og volontører indbydes til Introduktionskursus på Forsøgsgården Koldkærgård tirsdag den 21. marts 2018, kl. 9.30 - 16.00.
• • • Læs mere
12jun
12.06.18 Grovfoderekskursionen
Årets højdepunkt indenfor grovfoder. Kom, se og mærk det nyeste indenfor grovfoderproduktion på 2 veldrevne bedrifter i Vendsyssel.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Vær opmærksom på forøget behov for svovl, kalium og bor
Behovet for svovl, kalium og bor forventes i år at være større end normalt, fordi vinternedbøren har været over normalen.
• • • Læs mere
Kvælstofprognosen 2018
Kvælstofprognosen for 2018 viser et større kvælstofbehov end normalt. På landsplan er kvælstofbehovet ca. 9.000 tons eller omkring 3,6 kg N pr. ha landbrugsareal større end normalt.
• • • Læs mere
Vækstregulering i vinterraps
Vækstregulering ved begyndende vækst i vinterraps anbefales kun i meget kraftigt udviklede marker.
• • • Læs mere
Kvælstoftilførsel og proteinindhold i maltbyg
Kvælstofnormen for vårbyg kan med fordel reduceres til 15-20 kg under Landbrugsstyrelsens norm for vårbyg for 2017/18, hvis man skal ramme det optimale proteinindhold i maltbyg. N-min-prøver kan forbedre sikkerheden på fastsættelsen af kvælstofbehovet.
• • • Læs mere
Seneste artikler
SKATM-2018-18-03. Bitcoins
Gevinst og tab ved anskaffelse af Bitcoins og Bitcoin cash anses enten for skattepligtig efter reglerne om spekulation eller som skattefrie formuegevinster/-tab
• • • Læs mere
SKATM-2018-13-15. KASI Jesper. Tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri omstrukturering
En rådgiver ansøgte på vegne af 2 selskaber om lov til skattefri tilførsel. Efterfølgende transaktioner gjorde, at tilladelsen blev tilbagekaldt. Dette fik også betydning for den part, der ikke havde indflydelse på de efterfølgende transaktioner.
• • • Læs mere
Natura 2000 projektordningen er sat på pause i 2018
Det er planlagt, at tilskudsordningen til fremme af naturpleje i Natura 2000-områder vender tilbage i 2019.
• • • Læs mere
Vær opmærksom på forøget behov for svovl, kalium og bor
Behovet for svovl, kalium og bor forventes i år at være større end normalt, fordi vinternedbøren har været over normalen.
• • • Læs mere