Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
29nov
29.11.2017: Arbejdsmiljøuddannelse
Arbejdsmiljøuddannelse, hvor landbruget er omdrejningspunktet.
• • • Læs mere
30nov
30.11.2017: Præcisionsjordbrug i praksis
De senere års udvikling inden for datahåndtering har givet planteavlere flere muligheder for at skabe værdi med præcisionsjordbrug.
• • • Læs mere
Kurser
29nov
29.11.2017: Arbejdsmiljøuddannelse
Arbejdsmiljøuddannelse, hvor landbruget er omdrejningspunktet.
• • • Læs mere
30nov
30.11.2017: Præcisionsjordbrug i praksis
De senere års udvikling inden for datahåndtering har givet planteavlere flere muligheder for at skabe værdi med præcisionsjordbrug.
• • • Læs mere
29nov
29.11.2017: Økologi-Kongres
Kom til Økologi-Kongres 2017 d. 29. - 30. november 2017 på Comwell Kolding.
• • • Læs mere
30nov
30.11.2017: Regionsmøde - Planteproduktion - Nordjylland
Sektorbestyrelsen Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion inviterer til regionale møder i oktober, november og december 2017 med fokus på resultater og nye muligheder i planteproduktionen.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Forlænget frist for udbringning af fast husdyrgødning og affald til og med 30. november
Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen forlænger fristen for udbringning af fast husdyrgødning og fast affald på lerjord til og med den 30. november 2017.
• • • Læs mere
Undersøgelse af kålbrokangreb i efterafgrøde af olieræddike
I oktober 2017 er angrebet af kålbrok undersøgt i 50 marker med efterafgrøde af olieræddike. Der blev fundet angreb af kålbrok i 18 procent af markerne og med op til 6 procent angrebne planter. Der var spildrapsplanter i 1/3 af markerne.
• • • Læs mere
Udledning af kvælstof til vandmiløjet lav i 2016
Aarhus Universitet har ud fra målinger beregnet, at udledningen af nitrat-kvælstof i 2016 er 8 til 20 pct. lavere end i de foregående fem år, og ikke kan være påvirket af Fødevare- og Landbrugspakken.
• • • Læs mere
Forsøgsarbejde: ERFA-dag for forsøgsmedarbejdere
Folk der arbejder med markforsøg indbydes til spændende Erfa-dag med besøg ved Axel Månsson og KMC
• • • Læs mere
Seneste artikler
Mættede randzoner har potentiale til at blive et billigt virkemiddel
En overslagsberegning viser, at mættede randzoner har potentiale til at blive et omkostningseffektivt kvælstofvirkemiddel og et alternativ til efterafgrøder.
• • • Læs mere
Udvaskning fra rodzonen er, ifølge ny rapport fra Aarhus Universitet, på samme niveau i dag som i år 1900.
Nye vurderinger fra Aarhus Universitet forventes at få betydning for, hvor stor udledningen af kvælstof må være for at nå en god økologisk tilstand og på de virkemidler som skal anvendes.
• • • Læs mere
Forlænget frist for udbringning af fast husdyrgødning og affald til og med 30. november
Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen forlænger fristen for udbringning af fast husdyrgødning og fast affald på lerjord til og med den 30. november 2017.
• • • Læs mere
Undersøgelse af kålbrokangreb i efterafgrøde af olieræddike
I oktober 2017 er angrebet af kålbrok undersøgt i 50 marker med efterafgrøde af olieræddike. Der blev fundet angreb af kålbrok i 18 procent af markerne og med op til 6 procent angrebne planter. Der var spildrapsplanter i 1/3 af markerne.
• • • Læs mere