Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
16dec
16.12.2019: ABSOLUT sidste chance for kursus i planteernæring i praksis i de næste 5 år
For fjerde år i træk udbydes kurset i praktisk planteernæring i samarbejde med Københavns Universitet. Dette er foreløbig sidste gang. BEMÆRK NY TILMELDINGSDATO: 9. OKTOBER.
• • • Læs mere
7jan
07.01.2020: Aktuel økologi
Kursusdag designet til kvæg-, plante- og driftsøkonomirådgivere, der arbejder med økologiske landbrug.
• • • Læs mere
Kurser
16dec
16.12.2019: ABSOLUT sidste chance for kursus i planteernæring i praksis i de næste 5 år
For fjerde år i træk udbydes kurset i praktisk planteernæring i samarbejde med Københavns Universitet. Dette er foreløbig sidste gang. BEMÆRK NY TILMELDINGSDATO: 9. OKTOBER.
• • • Læs mere
7jan
07.01.2020: Aktuel økologi
Kursusdag designet til kvæg-, plante- og driftsøkonomirådgivere, der arbejder med økologiske landbrug.
• • • Læs mere
14jan
14.-15.01.2020: Plantekongres 2020
Kom med til den største faglige begivenhed om planter, miljø og natur den 14. – 15. januar 2020.
• • • Læs mere
4feb
04.02.2020: Orienteringsmøde om socialjura 2020
Orienteringsmødet afholdes den 4. februar på Comwell, Middelfart . Tilmeldingsfrist den 3. januar 2020.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Regler for økologisk planteavl
Det følgende giver en kort oversigt over de vigtigste regler inden for økologisk planteavl og eksempler på omlægningsforløb.
• • • Læs mere
Se behov for målrettede efterafgrøder 2020 på Landmand.dk
SEGES har udviklet en applikation på Landmand.dk, der viser procent målrettede efterafgrøder 2020 for det eller de kystvandoplande, som dine marker ligger i.
• • • Læs mere
Undersøgelse af kilder til miljøbetinget resistens hos svampen Aspergillus fumigatus
I 2-3 procent af prøverne indsamlet fra marker blev der påvist miljøbetinget resistens mod triazoler hos Aspergillus fumigatus.
• • • Læs mere
Reglone i frøgræs og hvidkløver
Reglone må anvendes frem til og med 3. februar 2020 til ukrudtsbekæmpelse i visse frøarter.
• • • Læs mere
Seneste artikler
SKATM-2019-13-43. Søn i hovedaktionærselskabs lejlighed. Procentbeskatning af faderen
En fars selskab købte en lejlighed, der opdeltes i 3 værelser. De 2 lejedes ud til sønnen på markedsvilkår. Faderen udbyttebeskattedes af forskellen mellem den betalte leje og en leje opgjort efter procentreglerne 5 + 1% i LL. § 16, stk. 9.
• • • Læs mere
SKATM-2019-30-23. Lovændringer punkt- og energiafgifter 2020
I notatet gennemgås ændringer af punkt- og energiafgiftslove fra 2020. En række punktafgifter forhøjes, overskudsvarmeafgiften omlægges, bødepraksis for overtrædelser af punktafgiftslovgivningen skærpes, ligesom der er flere ændringer på motorområdet.
• • • Læs mere
SKATM-2019-13-42. Hvordan fratrækker et selskab tab efter lagerprincippet?
Et selskab 1 fratrak tab på selskab 2 efter lagerprincippet. SKAT argumenterede for nægtelse af fradrag efter realisationsprincippet og henså til, at fordringen var forøget også efter fradragsåret. LSR gav medhold i, at fordringens værdi var 0 kr.
• • • Læs mere
SKATM-2019-30-22. Opbevaring af paller – momspligtig opbevaringsydelse
En virksomheds ordning med opbevaring af paller for kunder, hvor kunden indleverer paller, men ikke nødvendigvis får den samme palle retur, blev anset som en momspligtig opbevaringsydelse, og ikke som køb og salg af varer.
• • • Læs mere