Begivenheder
20feb
20.02.2020: Skal du være en af de nye bæredygtighedskonsulenter?
Tag med på kurset og bliv certificeret til at udføre RISE-bæredygtighedsanalyser, som måler bæredygtigheden på danske landbrugsbedrifter.
• • • Læs mere
24feb
24.-25.02.2020: Kvægkongres 2020
Kom med til kvægbranchens største faglige begivenhed den 24.-25. februar 2020
• • • Læs mere
Kurser
20feb
20.02.2020: Skal du være en af de nye bæredygtighedskonsulenter?
Tag med på kurset og bliv certificeret til at udføre RISE-bæredygtighedsanalyser, som måler bæredygtigheden på danske landbrugsbedrifter.
• • • Læs mere
24feb
24.-25.02.2020: Kvægkongres 2020
Kom med til kvægbranchens største faglige begivenhed den 24.-25. februar 2020
• • • Læs mere
2mar
02.03.2020: Digitale teknologier til fremtidens planteproduktion
Hør om den nyeste udvikling, anvendelse samt fremtidsperspektiverne i digitale teknologier i planteavlen.
• • • Læs mere
17mar
17.03.2020: So-seminar 2020
Kom til So-seminar den 17. marts og bliv opdateret med den nyeste viden.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Undersøgelse af afledningsbehovet i et dansk vandløb
Afstrømningen i vandløbet Gerå er blevet analyseret for forskellige tidsperioder, under regulativmæssige forhold, ved hydrogeologisk modellering. der er undersøgt, hvorledes vandløbsregulativet imødekommer afledningsbehovet i oplandet nu og i fremtiden.
• • • Læs mere
Forebyggelse af kartoffelcystenematoder
Forebyggelse af kartoffelcystenematoder indeholder en strategi som bygger på løbende anvendelse af jordprøver og resistente sorter.
• • • Læs mere
Overvintrende efterafgrøder bør nedmuldes ved først givne lejlighed
Det er vigtigt at nedmulde eller nedvisne overvintrende efterafgrøder tidligt. Der bør være mindst 1-2 uger fra nedmuldning af en efterafgrøde af rajgræs til såning af hovedafgrøden.
• • • Læs mere
Bladgødskning af kartofler
Effekten af bladgødskning med fosfor og mikronæringsstoffer på udbyttet i kartofler
• • • Læs mere
Seneste artikler
Undersøgelse af afledningsbehovet i et dansk vandløb
Afstrømningen i vandløbet Gerå er blevet analyseret for forskellige tidsperioder, under regulativmæssige forhold, ved hydrogeologisk modellering. der er undersøgt, hvorledes vandløbsregulativet imødekommer afledningsbehovet i oplandet nu og i fremtiden.
• • • Læs mere
Det Sker i Økologi: Arrangementer inden for økologisk jordbrug
Udvalgte møder, seminarer, kurser, temadage, åbent hus, markvandringer, udstillinger mv. inden for økologisk jordbrugsproduktion
• • • Læs mere
Kvægkongres: Årsmødet er gratis
Tilmeld dig årsmødet 24. februar og hør, hvordan det går for dansk kvægbrug.
• • • Læs mere
Forebyggelse af kartoffelcystenematoder
Forebyggelse af kartoffelcystenematoder indeholder en strategi som bygger på løbende anvendelse af jordprøver og resistente sorter.
• • • Læs mere