Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
17sep
17.-18.09.2019: Fagligt Nyt 2019
På to dage tager vi dig med rundt om højaktuelle temaer indenfor dansk svineproduktion. Du får korte og lange indlæg - og der vil være mulighed for spørgsmål og debat.
• • • Læs mere
1okt
REMINDER - 01.10.2019:Kursus i ansættelsesret: Opsigelse af medarbejdere og ferieloven
Kurset er for dig, som vil være helt skarp på håndteringen af opsigelsessituationen, og for dig, der vil være opdateret på de praktiske og skattemæssige konsekvenser af den nye ferielov samt overgangsreglerne, som træder i kraft den 1. september 2019.
• • • Læs mere
Kurser
17sep
17.-18.09.2019: Fagligt Nyt 2019
På to dage tager vi dig med rundt om højaktuelle temaer indenfor dansk svineproduktion. Du får korte og lange indlæg - og der vil være mulighed for spørgsmål og debat.
• • • Læs mere
1okt
REMINDER - 01.10.2019:Kursus i ansættelsesret: Opsigelse af medarbejdere og ferieloven
Kurset er for dig, som vil være helt skarp på håndteringen af opsigelsessituationen, og for dig, der vil være opdateret på de praktiske og skattemæssige konsekvenser af den nye ferielov samt overgangsreglerne, som træder i kraft den 1. september 2019.
• • • Læs mere
3okt
REMINDER - Socialjuraseminar den 3.-4. oktober 2019
På dette års socialjuraseminar får du den nødvendige viden om nye regler og reformer og deres betydning for dit daglige arbejde og dine kunder. Vi sætter bl.a. fokus på regler og praksis i forhold til den nye dagpengereform samt på den svære samtale.
• • • Læs mere
9okt
09.10.19: Nye teknologier til marken
Se nye teknologier og løsninger til dansk landbrug på Future Croppings demonstrationsareal på Vindumovergaard ved Bjerringbro.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
1. registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg i uge 38
De første registreringer er foretaget. Der bedømmes i tidligt såede marker i milde områder af landet. Der er fundet bladlus i enkelte tilfælde i hvedemarker sået ultimo august.
• • • Læs mere
Registrering af rapsjordlopper 16.-17. september 2019
4. registrering er foretaget. Bekæmpelse rettet mod larver kan vente lidt endnu i de fleste marker. Hold fortsat øje med bladgnav i sentsåede marker.
• • • Læs mere
Landbrugsstyrelsens breve om efterafgrødekrav skaber usikkerhed
Landmændene bliver i tvivl om, hvorvidt de har indberettet efterafgrøder til tiden. Men brevet er udelukkende information om bedriftens efterafgrødekrav ud fra den indsendte markplan.
• • • Læs mere
Høstudbytter på SortInfo - 2019
Opdateret oversigt over resultaterne fra sortsforsøg i Landsforsøgene, den lovbestemte værdiafprøvning, de supplerende forsøg samt de økologiske forsøg.
• • • Læs mere
Seneste artikler
1. registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg i uge 38
De første registreringer er foretaget. Der bedømmes i tidligt såede marker i milde områder af landet. Der er fundet bladlus i enkelte tilfælde i hvedemarker sået ultimo august.
• • • Læs mere
Registrering af rapsjordlopper 16.-17. september 2019
4. registrering er foretaget. Bekæmpelse rettet mod larver kan vente lidt endnu i de fleste marker. Hold fortsat øje med bladgnav i sentsåede marker.
• • • Læs mere
Vinterklargøring af græsmarker
Det er nu, at fundamentet for næste års græshøst skal lægges. Sidste slæt bør høstes senest start oktober. Det gør det nemmere at opnå passende tørstofindhold i sidste slæt og større udbytte næste år. Hold fokus på stubhøjde, kvælstof- og kaliumforsyning.
• • • Læs mere
JM 27-19 Arbejdsløshedsforsikring – formueforvaltning – definitionsskift
Når flere virksomheder drives under samme CVR-nr., anses de for en samlet virksomhed, hvorfor begge virksomheder skal være ophørt. Vejledende udtalelse fra CKA.
• • • Læs mere