Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
11dec
Reminder: 11.12.2017: Workshop - Fastlæggelse af jordens udbyttepotentiale, rodzonekapacitet og tekstur
Jordens evne til at indeholde plantetilgængeligt vand (rodzonekapacitet) er en af de parametre, der har størst betydning for udbyttepotentialet. Kendskab til rodzonekapaciteten er afgørende for bestemmelse af vandingsbehov og -styring.
• • • Læs mere
11dec
11.12.2017: Workshop - Bland dig til robuste afgrøder og højere udbytter
Opnå bedre kvalitet, dyrkningsmæssige fordele og større diversitet gennem målrettede sorts- og artsblandinger
• • • Læs mere
Kurser
11dec
Reminder: 11.12.2017: Workshop - Fastlæggelse af jordens udbyttepotentiale, rodzonekapacitet og tekstur
Jordens evne til at indeholde plantetilgængeligt vand (rodzonekapacitet) er en af de parametre, der har størst betydning for udbyttepotentialet. Kendskab til rodzonekapaciteten er afgørende for bestemmelse af vandingsbehov og -styring.
• • • Læs mere
11dec
11.12.2017: Workshop - Bland dig til robuste afgrøder og højere udbytter
Opnå bedre kvalitet, dyrkningsmæssige fordele og større diversitet gennem målrettede sorts- og artsblandinger
• • • Læs mere
12dec
12.12.2017: Workshop for landmænd - Bring præcisionsbestemt planteværn i anvendelse
Både for landmænd og andre med interesse for præcisionssprøjtning. Kom til workshoppen hvis du ønsker at komme i gang med at bruge de muligheder, der er i præcisionsbestemt planteværn.
• • • Læs mere
13dec
13.12.2017: Etablering af minivådområder - Kursus for entreprenører
De næste år skal der etableres omkring 2000 minivådområder til at rense markdræn for næringsstoffer. Projekterne gennemføres med tilskud fra Landbrugsstyrelsen, og der er særlige krav til minivådområdernes konstruktion.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Forebyggelse af resistens mod svampemidler
Der er kun få virkemekanismer i de godkendte svampemidler.
• • • Læs mere
Fortsat nedgang i triazolernes effekt mod Septoria i hvede
Ved brug af stærkere SDHI-midler øges risikoen for udvikling af resistens mod SDHI-midler. Begræns derfor anvendelsen.
• • • Læs mere
Herbicidresistens kan undgås, men det kræver omtanke
Jo større ukrudtstryk og jo mere man behandler, jo hurtigere bliver der udviklet resistens – og vice versa.
• • • Læs mere
Plantekongres: Er de danske miljøregler de skrappeste?
Hør udenlandske forskeres vurdering af de beregninger, der er brugt til at opstille kravene i vandplanerne, og hør en ekspert vurdere de danske miljøkrav set i lyset af kravene til tyske og hollandske landmænd.
• • • Læs mere
Seneste artikler
Majssorter til 2018
Se spritnye resultater for majssorter på sortinfo. Vælg kun majssorter, som er afprøvet i landsforsøgene
• • • Læs mere
Husk afgifterne når du handler i Tyskland
Skal du købe julegaver til medarbejderne eller købe ind til firmajulefrokosten, kan det være fristende at køre en tur til Tyskland for at hente chokolade, slik, vin eller spiritus. Det er nemlig ofte billigere end her i Danmark.
• • • Læs mere
Rådighedsbegrebet og forskellige støtte- og tilskudsordninger
Rådighedsbegrebet er et begreb, der indenfor støtteområdet er et af flere kriterier, der har betydning for, hvem der kan søge diverse støtte- og tilskudsordninger.
• • • Læs mere
SKATM-2017-14-11. Genoptagelse af indkomstansættelser med henblik på fradrag uden indskud
Anmodning om genoptagelse med henblik på at få fradrag for etableringskontoindskud uden binding blev afslået.
• • • Læs mere