Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
Begivenheder
20jun
20.06.2018 Kom og se de sønderjyske øko-forsøg
Rundvisning i sortsforsøg med vårbyg, havre og vårhvede. Forsøg med hestebønnesorter i GUDP-projektet Fabares. Eftervirkning af rødkløver. Forsøg med sorter af solsikke til modenhed
• • • Læs mere
21jun
21.06.2018 Markvandring på Djursland - stabile og høje udbytter
Djursland Landboforening og SEGES Økologi Innovation inviterer til rundvisning i forsøgsmarkerne ved Gl. Estrup og Stenalt med fokus på stabile og høje udbytter i de økologiske marker.
• • • Læs mere
Kurser
20jun
20.06.2018 Kom og se de sønderjyske øko-forsøg
Rundvisning i sortsforsøg med vårbyg, havre og vårhvede. Forsøg med hestebønnesorter i GUDP-projektet Fabares. Eftervirkning af rødkløver. Forsøg med sorter af solsikke til modenhed
• • • Læs mere
21jun
21.06.2018 Markvandring på Djursland - stabile og høje udbytter
Djursland Landboforening og SEGES Økologi Innovation inviterer til rundvisning i forsøgsmarkerne ved Gl. Estrup og Stenalt med fokus på stabile og høje udbytter i de økologiske marker.
• • • Læs mere
21jun
21.06.2018: Præcisionsjordbrug – udfordringer og muligheder
Temadag i Pilotprojektordningen om præcisionslandbrug.
• • • Læs mere
26jun
26.06.2018:Temadag om målrettet naturpleje
Med udgangspunkt i erfaringerne fra projektet ”Fra viden til virkning” sætter vi på denne temadag spot på, hvordan vi sikrer en målrettet og virkningsfuld naturpleje.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
  
Angreb af skadegørere i vintersæd, vårsæd og majs i registreringsnettet i uge 25
Der skal nu ikke foretages flere registreringer i korn.
• • • Læs mere
  
Følg rapsens udvikling fra satellit
Rapsens udvikling i 2018 afviger stærkt fra udviklingen i 2017. Satellitten ”ser” for eksempel, at afgrøden havde en hård start i 2017, og at blomstringen er startet 10 dage senere i 2018, men afsluttet på samme tid som i 2017.
• • • Læs mere
13dec
13.-14.12.2018: Kom på kursus i Planteernæring med fokus på det praktiske
Skal du med på tredje runde af kurset, som gennemføres i samarbejde med fantastiske undervisere fra Københavns Universitet?
• • • Læs mere
  
Pilotprojektordning om Præcisionsjordbrug: Vejledning til udfyldning af Skema 2 i Mark Online
Se her i instruktionsvideoen, hvordan du som bruger af MarkOnline kan lave et udtræk, der lever op til kravene i Skema 2 i Pilotprojektordningen om Præcisionslandbrug.
• • • Læs mere
Seneste artikler
P22-18 Pligt til opfølgning – vejledningspligt – helhedsvurdering – re-aludligning
Principafgørelsen vedrører rækkevidden af kommunens vejledningsforpligtelse og pligt til opfølgning.
• • • Læs mere
Angreb af skadegørere i vintersæd, vårsæd og majs i registreringsnettet i uge 25
Der skal nu ikke foretages flere registreringer i korn.
• • • Læs mere
P19-18 Arbejdsskade – fast bopæl – udstationering – personkreds – dansk arbejdsgiver – EU-forordning
En arbejdstager med dansk arbejdsgiver og fast bopæl uden for Danmark, der kommer til skade i udlandet og ikke har udført arbejde i Danmark umiddelbart forud for udsendelse, er ikke omfattet af reglerne om social sikring efter EU-forordningen.
• • • Læs mere
P16-18 Fleksløntilskud – fuldtidsløn – lønloft – sagsoplysning – efterregulering – tilbagebetaling – forældelse
Principafgørelsen afklarer kommunens ansvar for at indhente arbejdsgiverens oplysninger om lønloftet og borgerens ret til regulering, når kommunen ikke har oplyst sagen tilstrækkeligt.
• • • Læs mere