Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
27jun
27.06.2017: Markvandring - sorter til økologi
Markvandring hos Nordic Seed om økologisk vårbyg, vinterhvede, hestebønner og lupin.
• • • Læs mere
29nov
29.11.2017: Økologi-Kongres 2017
Årets store økologi begivenhed afholdes denne gang d. 29. - 30. november på Hotel Comwell i Kolding
• • • Læs mere
Kurser
27jun
27.06.2017: Markvandring - sorter til økologi
Markvandring hos Nordic Seed om økologisk vårbyg, vinterhvede, hestebønner og lupin.
• • • Læs mere
29nov
29.11.2017: Økologi-Kongres 2017
Årets store økologi begivenhed afholdes denne gang d. 29. - 30. november på Hotel Comwell i Kolding
• • • Læs mere
  
Valg til L&F, Kvægs bestyrelse
På KvægKongres 2017 afholdes valg til L&F, Kvægs bestyrelse
• • • Læs mere
14dec
14.-15.12.2017: Planteernæring med fokus på det praktiske
Har du en særlig interesse for planteernæring? Så kan du få opdateret din teoretiske viden på kurset ”Planteernæring med fokus på det praktiske.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Nyt tilfælde af ny virussygdom fundet i hvede igen
Ejendomme med angreb af Soil borne cereal mosaic virus (SBCMV) bør ikke have maskinfællesskab med andre ejendomme.
• • • Læs mere
SJI lukker for indberetning 30. juni
Miljøstyrelsen oplyser, at sidste frist for indberetning af sprøjtejournaler i denne omgang er fredag den 30. juni 2017.
• • • Læs mere
Aktuelt om svampesygdomme i hestebønner
Der er modtaget en del meldinger om vikkeskimmel. Der er fundet chokoladeplet i 2 marker i denne uge.
• • • Læs mere
Skal der anvendes hvedeudsæd bejdset mod goldfodsyge?
I ca. 80 procent af hvedeforsøgene med forfrugt hvede og såning til og med 7. september har bejdsning været rentabel.
• • • Læs mere
Seneste artikler
Nyt tilfælde af ny virussygdom fundet i hvede igen
Ejendomme med angreb af Soil borne cereal mosaic virus (SBCMV) bør ikke have maskinfællesskab med andre ejendomme.
• • • Læs mere
SJI lukker for indberetning 30. juni
Miljøstyrelsen oplyser, at sidste frist for indberetning af sprøjtejournaler i denne omgang er fredag den 30. juni 2017.
• • • Læs mere
Hvad du bør vide hvis du bruger gips i strøelsen til dine køer
Gips i strøelsen øger mængden i gyllen af svovlbrinte, som i høje koncentrationer kan være dødelig. Derfor er der en række punkter, man bør være opmærksom på, hvis man anvender denne type strøelse.
• • • Læs mere
Fakta om gips som strøelse
Gips i strøelsen til køer har tidligere givet anledning til mistanke om gipsen som årsag til dannelse af svovlbrinte i gyllen - med forgiftning af køer til følge. SEGES har nu samlet viden om gips i strøelse og gylle.
• • • Læs mere