Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
26feb
26.-27.02.2018: Kvægkongres 2018
Kvægkongressen er det årlige samlingspunkt for landmænd med kvægbedrifter, forskere, beslutningstagere og interesseorganisationer i og omkring kvægbruget.
• • • Læs mere
Kurser
26feb
26.-27.02.2018: Kvægkongres 2018
Kvægkongressen er det årlige samlingspunkt for landmænd med kvægbedrifter, forskere, beslutningstagere og interesseorganisationer i og omkring kvægbruget.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Planteavlerne går mod lidt bedre tider
En gennemsnitlig planteproducent forventes i 2017 at opnå et driftsresultat efter ejerløn mv. på ca. 140.000 kr. Det er en forbedring fra 2016 på omkring 140.000 kr. Læs den nye indkomstprognose 2017-2019 for planteavlerne og se videoen.
• • • Læs mere
Generel dispensation til at så ikke-økologisk ubejdset udsæd af vinterrug i foråret til afgræsning
Den 11. januar 2018 træder en generel dispensation til indkøb af ubejdset ikke-økologisk udsæd af vinterrug til afgræsning i kraft.
• • • Læs mere
Prestige FS 370 må kun anvendes som vådbejdse ved påsprøjtning af læggekartoflerne under lægningen i marken
Bayer har truffet en europæisk beslutning om, at Prestige FS 370 kun må anvendes til svampe- og insektbekæmpelse i kartofler ved bejdsning af læggekartofler i forbindelse med lægning.
• • • Læs mere
Gratis Årsmøde for Planteproduktion den 16. januar 2018
Kom til Årsmøde for Planteproduktion i Herning Kongrescenter. Vi stiller skarpt på nye resultater, fremskridt og udfordringer for danske planteavlere. Deltagelse er gratis, og alle er velkomne.
• • • Læs mere
Seneste artikler
Dagpengereform – lovforslag vedr. fremtidens arbejdsmarked er trådt i kraft
Første del af lovforslaget vedr. fremtidens arbejdsmarked trådte i kraft den 1. januar 2018.
• • • Læs mere
SKATM-2018-18-01. Tab på renteswap, der ikke tidligere var fratrukket, kunne fradrages i 2017.
Skatteyder havde ikke brugt lagerprincippet i 2008 og 2009, og havde dermed ikke taget fradrag for værdinedgangen disse år. Tabet kunne fratrækkes i 2017.
• • • Læs mere
Nye krav i brancheaftalen for økologiske kreaturer fra 2018
Landmænd, der leverer økologisk mælk og/eller økologiske kreaturer til Friland eller Thise, skal overholde de supplerende regler.
• • • Læs mere
Planteavlerne går mod lidt bedre tider
En gennemsnitlig planteproducent forventes i 2017 at opnå et driftsresultat efter ejerløn mv. på ca. 140.000 kr. Det er en forbedring fra 2016 på omkring 140.000 kr. Læs den nye indkomstprognose 2017-2019 for planteavlerne og se videoen.
• • • Læs mere