Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
30apr
30.04.2019: Demonstration af placering af gylle til majs
30. april 2019 kl. 10 demonstreres forskellige typer af nedfældere til placering af gylle til majs. Alle er velkommen.
• • • Læs mere
22maj
22.05.2019: Bedømmelser i Landsforsøgene 2019
Mødested kl. 9.00 vil blive meldt ud senere, når vi har fundet et egnet areal med ukrudt.
• • • Læs mere
Kurser
30apr
30.04.2019: Demonstration af placering af gylle til majs
30. april 2019 kl. 10 demonstreres forskellige typer af nedfældere til placering af gylle til majs. Alle er velkommen.
• • • Læs mere
22maj
22.05.2019: Bedømmelser i Landsforsøgene 2019
Mødested kl. 9.00 vil blive meldt ud senere, når vi har fundet et egnet areal med ukrudt.
• • • Læs mere
12jun
12.06.2019: Klimakonference og -workshop
Kom og vær med til at præge, hvad et kommende klima-værktøj til økologiske landbrug skal indeholde.
• • • Læs mere
13jun
13.06.2019: Grovfoderekskursion 2019
Grovfoderekskursionen er i Sydjylland i år. Program følger.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Videoer: Digitalisering af dræn
Landmand Thomas Graugaard har valgt at få sine gamle drænkort digitaliseret. Landinspektør Morten Linnemann Madsen fra LandboThy har hjulpet ham at digitalisere drænene ud fra gamle drænkort.
• • • Læs mere
Se efter trips i rug, triticale og vinterbyg lige før begyndende skridning
Tripsene skader ved at suge indvendigt på bladskederne, så de brunfarves. Bekæmp kun ved mere end 0,5-1 trips pr. bladskede, da de opnåede merudbytter for bekæmpelse ofte er lave.
• • • Læs mere
Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i hestebønner
Chokoladeplet, rust og bedebladlus er de vigtigste skadevoldere i hestebønner.
• • • Læs mere
Skemaet gødningskvote og efterafgrøder 2019
Få overblik over hvem der har krav om at indsende de forskellige faner i skemaet, herunder frister for indsendelse. Læs også forskellige afklaringer fra Landbrugsstyrelsen.
• • • Læs mere
Seneste artikler
Videoer: Digitalisering af dræn
Landmand Thomas Graugaard har valgt at få sine gamle drænkort digitaliseret. Landinspektør Morten Linnemann Madsen fra LandboThy har hjulpet ham at digitalisere drænene ud fra gamle drænkort.
• • • Læs mere
3 Skilte til god smittebeskyttelse ved besøg i besætningen
Gør besøgende opmærksomme på dine ønsker til god smittebeskyttelse.
• • • Læs mere
Kom godt fra start med afgræsningen
Succesfuld afgræsning kan øge indtjeningen med 500-1.000 kr. pr årsko. Brug derfor værktøjerne på landbrugsinfo til planlægning og styring.
• • • Læs mere
Genomisk test giver flere muligheder i insemineringsplanen
Det er nu muligt at udlede resultater for arvelige sygdomme fra en genomisk test. Det gør det endnu lettere at undgå arvelige sygdomme.
• • • Læs mere