Begivenheder
30mar
30.03.2020: Forsøgsarbejde: Kursus i forsøg
Nye forsøgsmedarbejdere og volontører indbydes til Introduktionskursus hos Teknologisk Institut mandag den 30. marts 2020, kl. 9.30 - 16.00.
• • • Læs mere
1apr
Deltag i gratis webinar om økologisk ukrudtsbekæmpelse i foråret
Hold din viden opdateret på ny webinarrække: ”ØKOLOGI WEBINAR”. Første webinar handler om økologisk ukrudtsbekæmpelse i foråret. Tilmeld dig her.
• • • Læs mere
Kurser
30mar
30.03.2020: Forsøgsarbejde: Kursus i forsøg
Nye forsøgsmedarbejdere og volontører indbydes til Introduktionskursus hos Teknologisk Institut mandag den 30. marts 2020, kl. 9.30 - 16.00.
• • • Læs mere
1apr
Deltag i gratis webinar om økologisk ukrudtsbekæmpelse i foråret
Hold din viden opdateret på ny webinarrække: ”ØKOLOGI WEBINAR”. Første webinar handler om økologisk ukrudtsbekæmpelse i foråret. Tilmeld dig her.
• • • Læs mere
2apr
Deltag i gratis webinar om dyrkning af økologisk hamp
Hold din viden opdateret på ny webinarrække: ”ØKOLOGI WEBINAR”. Dette er det andet webinar i rækken, og det handler om dyrkning af økologisk hamp. Tilmeld dig her.
• • • Læs mere
9jun
09.06.2020: Grovfoderekskursion 2020
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til årets højdepunkt indenfor grovfoderproduktion. Kom, se og mærk det nyeste indenfor grovfoderproduktion på 2 veldrevne bedrifter tirsdag d. 9. juni. Program og tilmelding følger.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Svampemidler med epoxiconazol må kun bruges til oktober 2021
Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse er fastsat til den 30. oktober 2021. Bell, Viverda, Opera og Rubric indeholder epoxiconazol.
• • • Læs mere
BotaniGard WP er godkendt til mindre anvendelse i jordbær på friland
Miljøstyrelsen har godkendt BotaniGard WP til mindre anvendelse mod mellus i jordbær på friland.
• • • Læs mere
Gødningsregler for økologer
Den tilladte gødningsmængde på økologiske bedrifter er reguleret af flere forskellige regelsæt, og det er altid det laveste niveau, som skal overholdes.
• • • Læs mere
Se hvor der ud fra satellitmålinger kan være behov for omsåning på dine vintersædsmarker
På Landmand.dk kan du nu se, om der kan være behov for omsåning/isåning i dine vintersædsmarker med korn. Beregningerne er foretaget ud fra nyeste satellitbilleder.
• • • Læs mere
Seneste artikler
SKATM-2020-13-23. Efterfølgende tilladelse til omstrukturering gennemført efter de objektive regler uden tilladelse
Skattefri omstrukturering. Afgørelsen beskriver en af mange muligheder for med tilbagevirkende kraft at komme ud af det 3-årige ejertidskrav efter de objektive regler.
• • • Læs mere
SKATM-2020-14-08. SKATs genoptagelse – oplysninger i projekt money transfer – ugyldige pga. fristoverskridelser
Ansættelsesændringerne var ugyldige, da fristen for ekstraordinære skatteansættelser var sprunget. For 2007 og 2008 var 3-månedersfristen for udsendelse af afgørelsen sprunget. For 2009 og 2010 var 6-månedersfristen for udsendelsen af forslaget sprunget.
• • • Læs mere
SKATM-2020-13-22. Indbyrdes aktionæraftale om overdragelse af værdifulde aktier for 1 kr.
4 aktionærer ejede hver sit holdingselskab, der igen ejede 25 % af det fælles driftselskab. Aktionærerne ville lave en aftale om afståelse af aktieposten for 1 kr. i tilfælde af en aktionærs død. LSR godkendte aftalen.
• • • Læs mere
SKATM-2020-06-03. Genindtræden af fuld skattepligt – ophold i Danmark – 180-dagesreglen
Skatteyderen blev separeret i 2001 og flyttede til udlandet. Samlivet anses for genoptaget, og den fulde skattepligt genindtrådte pga. bopæl ved ægtefællen og ophold her på mere end 180 dage. Mellemliggende dage medregnes.
• • • Læs mere