Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
29aug
REMINDER: 29.08.2019: Kursus: Arbejdsløshedsforsikring og efterløn
Kurset omhandler den nye dagpengereforms betydning for reglerne om arbejdsløshedsforsikring og efterløn med fokus på selvstændige. Kurset sikrer, at du kender de nye love og regler og kan anvende dem i arbejdet med dine kunder.
• • • Læs mere
10sep
10.09.2019: Fodringsdag 2019
Kom med til Fodringsdag ’19, og lær det nyeste om fodring af malkekøer.
• • • Læs mere
Kurser
29aug
REMINDER: 29.08.2019: Kursus: Arbejdsløshedsforsikring og efterløn
Kurset omhandler den nye dagpengereforms betydning for reglerne om arbejdsløshedsforsikring og efterløn med fokus på selvstændige. Kurset sikrer, at du kender de nye love og regler og kan anvende dem i arbejdet med dine kunder.
• • • Læs mere
10sep
10.09.2019: Fodringsdag 2019
Kom med til Fodringsdag ’19, og lær det nyeste om fodring af malkekøer.
• • • Læs mere
17sep
17.-18.09.2019: Fagligt Nyt 2019
På to dage tager vi dig med rundt om højaktuelle temaer indenfor dansk svineproduktion. Du får korte og lange indlæg - og der vil være mulighed for spørgsmål og debat.
• • • Læs mere
26sep
REMINDER - 01.10.2019:Kursus i ansættelsesret: Opsigelse af medarbejdere og ferieloven
Kurset er for dig, som vil være helt skarp på håndteringen af opsigelsessituationen, og for dig, der vil være opdateret på de praktiske og skattemæssige konsekvenser af den nye ferielov samt overgangsreglerne, som træder i kraft den 1. september 2019.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Høstudbytter på SortInfo - 2019
Opdateret oversigt over resultaterne fra sortsforsøg i Landsforsøgene, den lovbestemte værdiafprøvning, de supplerende forsøg samt de økologiske forsøg.
• • • Læs mere
Så gode er laboratorierne til at analysere prøver af jord, gylle og planter
Der er gennemført kontrol med kvaliteten af jord-, gylle- og planteanalyser hos kommercielle laboratorier i sæsonen 2018-2019.
• • • Læs mere
10. september 2019 er sidste frist for handel med pligtige- og husdyrefterafgrøder mellem bedrifter
Det vil fremadrettet fortsat være muligt at overdrage pligtige og husdyrefterafgrøder fra bedrifter, som ophører i Register for Gødningsregnskab.
• • • Læs mere
Angreb af meldrøjer i forskellige rugsorter
I et forsøg med kunstig smitte ved AU var der i år mindst angreb i de afprøvede KWS sorter.
• • • Læs mere
Seneste artikler
SKATM-2019-26-06. Skatteministeriet svarer på uklarheder vedrørende regler for deleøkonomi
SEGES har indsendt spørgsmål til Skatteministeriet vedrørende håndteringen af det forhøjede bundfradrag ved bagudforskudt indkomstår samt definition på ”en virksomhed” ved opfyldelse af krav om tredjepartsindberetning.
• • • Læs mere
SKATM-2019-11-10. Kapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for indkomståret 2019
SKAT har for indkomståret 2019 beregnet kapitalafkastsatsen til 0 % og rentekorrektionssatsen til 3 %.
• • • Læs mere
SKATM-2019-26-05. Deleøkonomi, oversigt over skattereglerne
Oversigt over skattereglerne for privat udlejning af bil, både, værelser, bolig en del af året og fritidsboliger.
• • • Læs mere
Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019
Miljøstyrelsen har igangsat høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. SEGES orienterer hermed om muligheden for at indsende høringssvar.
• • • Læs mere