Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
19nov
19.11.2019: Landmand inviterer til et kig på fremtidens bæredygtige slagtekalv
Tirsdag den 19. november kan mælke- og slagtekalveproducenter se, hvordan SEGES og en række partnere forsøger at udvikle en bæredygtig slagtekalv med lavt klimaaftryk og høj spisekvalitet hos en slagtekalveproducent ved Randers.
• • • Læs mere
20nov
20. - 21.11 2019: Økologi-Kongres 2019
Kongressen afholdes d. 20. - 21. november 2019 Vingsted Hotel & Konferencecenter.
• • • Læs mere
Kurser
19nov
19.11.2019: Landmand inviterer til et kig på fremtidens bæredygtige slagtekalv
Tirsdag den 19. november kan mælke- og slagtekalveproducenter se, hvordan SEGES og en række partnere forsøger at udvikle en bæredygtig slagtekalv med lavt klimaaftryk og høj spisekvalitet hos en slagtekalveproducent ved Randers.
• • • Læs mere
20nov
20. - 21.11 2019: Økologi-Kongres 2019
Kongressen afholdes d. 20. - 21. november 2019 Vingsted Hotel & Konferencecenter.
• • • Læs mere
3dec
03.12.2019: Temadag om dyrkning af korn og raps
Deltag i temadagen og få den nyeste viden om, hvordan du skal dyrke din vårbyg og vinterraps.
• • • Læs mere
5dec
05.12.2019: Landmand og leder – konferencen om økonomi og virksomhedsledelse
Deltag i årets konference om økonomi og virksomhedsledelse i landbruget og få inspiration til, hvordan du som leder og din bedrift bliver en succes – nu og i fremtiden.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Skærpet praksis for dispensationer til ikke-økologiske læggekartofler fra 2020
Landbrugsstyrelsen indfører en tidsfrist for ansøgninger om dispensation til ikke-økologisk læggemateriale til kartofler i 2020, og en ny praksis, der fra 2021 vil begrænse mulighederne for at søge dispensation til brug af ikke økologisk læggemateriale
• • • Læs mere
Oversigten 2019 - Foreløbige afsnit Bælgsæd
• • • Læs mere
Oversigten 2019 - Foreløbige afsnit Vårhvede
• • • Læs mere
Oversigten 2019 - Foreløbige afsnit Havre
• • • Læs mere
Seneste artikler
Byggesagsbehandling i 2020
På grund af de øgede krav til dokumentation og kontrol vil de samlede omkostninger til byggesagsbehandling stige med det nye BR18. Kommunen er fortsat berettiget til at kræve byggesagsgebyr, uanset om byggeriet er underlagt certificeringsordningen.
• • • Læs mere
Ny beregning af fordøjelighed i frisk majshelsæd i Landsforsøgene
Organisk stof fordøjelighed i frisk majshelsæd beregnes fremover i Landsforsøgene efter samme for-mel som bruges i praksis. Det giver mindre forskel i foderværdi mellem sorterne.
• • • Læs mere
Næringsstofindholdet i malkekøernes gødning er steget
Næringsstofindholdet i malkekøernes gødning er steget. Det gælder især for kvælstof og fosfor hos Jerseykø-erne. Det betyder ekstra behov for arealer til udbringning af husdyrgødningen, og især for Jersey er fosforlof-tet et øget problem.
• • • Læs mere
Mælkeydelsen stiger stærkt, men desværre stiger næringsstofudskillelsen mere
Når mælkeydelsen stiger, stiger mængden af næringsstoffer køerne udskiller også. Det betyder større krav til harmoniareal pr. ko. Efter mange år med stigende effektivitet, er protein- og fosforudnyttelsen desværre faldet en smule de seneste par år.
• • • Læs mere