Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
28okt
28-10-2016: KURSUS - Opkvalificering af bedriftsrådgivere - Sorø
Modul 1: Krydsoverensstemmelse (KO), God Landbrugsmæssig stand (GLM), bedriftsbesøg samt rådgiveransvar.
• • • Læs mere
31okt
31.10.2016: Naturpleje og økologisk drift
Landmænd, rådgivere og andre med interesse for naturpleje kombineret med økologisk drift, inviteres til workshop om både muligheder og udfordringer ved økologisk naturpleje.
• • • Læs mere
Kurser
28okt
28-10-2016: KURSUS - Opkvalificering af bedriftsrådgivere - Sorø
Modul 1: Krydsoverensstemmelse (KO), God Landbrugsmæssig stand (GLM), bedriftsbesøg samt rådgiveransvar.
• • • Læs mere
31okt
31.10.2016: Naturpleje og økologisk drift
Landmænd, rådgivere og andre med interesse for naturpleje kombineret med økologisk drift, inviteres til workshop om både muligheder og udfordringer ved økologisk naturpleje.
• • • Læs mere
2nov
02.11.2016: Temadag om reduceret jordbearbejdning - Slagelse
Bliv opdateret om den nyeste viden om reduceret jordbearbejdning og sammenspillet med jordens frugtbarhed. Du får resultater om 11 forskellige harve- og så-systemer opnået ved et stort 4-årigt projekt.
• • • Læs mere
2nov
02.11.2016: Regionsmøde Planteproduktion - Sydhavsøerne
Fra 19:00-22:00 afholder Sektorbestyrelsen Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion regionsmøde med fokus på resultater og nye muligheder i planteproduktionen. Mød op, og hør, hvor planteavlen er på vej hen og deltag i debatten.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Kålbrok breder sig i rapsmarkerne
Den tidlige såning og det varme vejr har givet gode betingelser for kålbrok. Alle rapsmarker bør derfor kontrolleres for evt. angreb.
• • • Læs mere
Stor forskel i udnyttet værdi af husdyrgødning
Ved hjælp af informationer fra gødningsregnskabet kan du beregne værdien af husdyrgødningen.
• • • Læs mere
Store gevinster ved øget biomasseproduktion
En satsning på biomasse kan nedbringe Danmarks udledning af drivhusgasser med 20 % samtidig med at produktionen af foder og fødevarer opretholdes. Det viser en opdateret udgave af ”+ 10 millioner tons planen”.
• • • Læs mere
Vacciplant er godkendt til mindre anvendelse i kernefrugt
Efter anmodning fra Nordisk Alkali har Miljøstyrelsen godkendt Vacciplant til mindre anvendelse mod skurv og gloeosporiumråd i æbler og pærer.
• • • Læs mere
Seneste artikler
  
Overblik over lovgivning inden for naturforvaltning – og samspil mellem regler
Naturbeskyttelseslovens § 3 og relationerne til 1 års regel, 15 års genopdyrkningsret, artsfredning, bilag IV arter, anmeldelse af driftsændringer i Natura 2000-områder, randzoner og miljøfokusarealer.
• • • Læs mere
7dec
07.12.2016: Kursus - Miljøteknologier på Landbrugsområdet
Få indblik i de nyeste tiltag inden for miljøteknologi rettet mod landbruget - med indlæg fra førende producenter og rådgivere.
• • • Læs mere
  
Driftsgrensresultater 2015
Driftsgrensresultater 2015 er baseret på de driftsgrensanalyser i 2015 årsrapporter fra DLBR virksomhederne, som er blevet overført til økonomidatabasen.
• • • Læs mere
  
Drømmen om at blive herre i eget hus kan blive til virkelighed
Der er mange måder at blive selvstændig landmand på. Traditionelt har et realkreditlån været vejen frem, men en forpagtningsaftale, earn-out eller et partnerskab med en ekstern investor er gode alternativer. Se hvordan i SEGES’ tegnefilm.
• • • Læs mere