Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
30jun
30.06.16: Øko-markvandring Nordic Seed, Dyngby
Markvandring om sorter til økologisk dyrkning.
• • • Læs mere
23jun
23.06.16: Øko-markvandring om havre, vårbyg og hvede.
Markvandring d. 23. juni i Sønderjylland.
• • • Læs mere
Kurser
30jun
30.06.16: Øko-markvandring Nordic Seed, Dyngby
Markvandring om sorter til økologisk dyrkning.
• • • Læs mere
23jun
23.06.16: Øko-markvandring om havre, vårbyg og hvede.
Markvandring d. 23. juni i Sønderjylland.
• • • Læs mere
30maj
30.05.2017: Ny fosforregulering og betydningen for biogasanlæg
Kurset henvender sig bredt til interessenter, der arbejder med biogasanlæg. Det kan fx være ejere, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, rådgivere eller leverandører inden for biogas.
• • • Læs mere
4jul
04.07.16: Øko-markvandring i Nordvestjylland
Markvandring om sorter, grønne proteinafgrøder og radrensning
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Sortsvalg i vinterraps 2017
Vinterrapssorter, der har givet et højt og stabilt udbytte igennem flere års forsøg bør vælges til hovedparten af vinterrapsarealet.
• • • Læs mere
Nyt om svampesygdomme i vintersæd, vårsæd og alm. rajgræs til frø i uge 21 i registreringsnettet
Der findes gulrust i mange marker med Benchmark.
• • • Læs mere
Dispensation til brug af vækstreguleringsmidlet ConShape i juletræer
Miljøstyrelsen har givet en dispensation til anvendelse af ConShape til vækstregulering i juletræer i en periode på 120 dage, fra den 1. maj til den 28. august 2017.
• • • Læs mere
Svampebekæmpelse i ærter til modenhed
Svampebekæmpelse i ærter anbefales generelt ikke, da bekæmpelse kun meget sjældent er rentabel. Dette gælder også i fremavlsærter. Kun i ekstremt fugtige år kan sprøjtning i tiden omkring fuld blomstring være aktuel.
• • • Læs mere
Seneste artikler
Ny udskrift i DMS giver overblik over behandlinger i økologiske kvægbesætninger
DMS-udskriften ”Behandlingsoversigt øko” optæller løbende behandlinger på enkeltdyr i økologiske besætninger. Udskriften giver overblik over, hvor mange behandlinger det enkelte dyr har fået.
• • • Læs mere
Nye dagpengeregler for lønmodtagere – Nyt beregningsgrundlag pr. 1. juli 2017
Beregningsgrundlag for personer, der overgår fra selvstændig virksomhed til lønmodtagerarbejde før og efter 1. juli 2017 – svar fra Ase.
• • • Læs mere
Specialiseret klovrådgivning
Klovdyrlæger kan give specialiseret veterinær rådgivning i klovsundhed
• • • Læs mere
Registrering af ”reelle ejere”
Reglerne om indsamling og registrering af oplysninger om ”reelle ejere” i selskabsloven og en række andre love er trådt i kraft den 23. maj 2017.
• • • Læs mere