Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
31aug
Optimering af forretningen med finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter. Det er ikke så farligt, som det lyder.
• • • Læs mere
1sep
01.09.16: Kursus - Sæt trumf på din rådgivning om naturpleje
Kursusdagen er for rådgivere med ekspertise inden for rådgivning i tilskud til naturpleje. Du udbygger din viden om regler og tilskud til naturpleje. Både via oplæg, erfaringsudveksling med andre rådgivere og ekskursion til forskellige naturtyper.
• • • Læs mere
Kurser
31aug
Optimering af forretningen med finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter. Det er ikke så farligt, som det lyder.
• • • Læs mere
1sep
01.09.16: Kursus - Sæt trumf på din rådgivning om naturpleje
Kursusdagen er for rådgivere med ekspertise inden for rådgivning i tilskud til naturpleje. Du udbygger din viden om regler og tilskud til naturpleje. Både via oplæg, erfaringsudveksling med andre rådgivere og ekskursion til forskellige naturtyper.
• • • Læs mere
12sep
12.09.2016: Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål - ”Fodringsdagen”
Hermed følger program og tilmelding til den årlige fodringsdag, som finder sted i Herning Kongrescenter mandag den 12. september 2016. Bemærk, at indlæggene begynder allerede kl. 9.15, for nu er der motorvej til Herning fra næsten alle verdenshjørner.
• • • Læs mere
13sep
13.09.16: Styr på paragraf 3 sager – Indledende webinar
Hvis du bliver kontaktet af en landmand, som ønsker hjælp til en § 3 sag, skal du hurtigt kunne vurdere sagens karakter og afgøre om der er grundlag for at klage? Kurset henvender til natur- og miljøkonsulenter.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Udbringning af fast gødning i efteråret
Idet lukkeperioden forhindrer udbringning i vintermånederne opnås den største N-udnyttelse ved forårsudbringning. Hvor der er behov for efterårsudbringning, skal man være opmærksom på de forskellige udbringningsperioder
• • • Læs mere
Første registrering af rapsjordlopper uge 35
Der er endnu relativ få rapsjordlopper i de fleste marker. Hold især øje med bladgnav i marker med ubejdset udsæd.
• • • Læs mere
Høst af kernemajs
Kernemajs høstes, så snart den sorte plet er synlig ved kernernes tilhæftningssted og med maks. 40 pct. vand. Sen høst øger risikoen for angreb af Fusarium.
• • • Læs mere
Høstudbytter på SortInfo - 2016
Opdateret oversigt over resultaterne fra sortsforsøg i Landsforsøgene, den lovbestemte værdiafprøvning, de supplerende forsøg samt de økologiske forsøg.
• • • Læs mere
Seneste artikler
Økologisk Arealtilskud – husk ansøgning om autorisation
Er der søgt tilsagn om Økologisk Arealtilskud i fællesskema 2016, skal der indsendes en autorisationsansøgning senest 1. september 2016. Ønskes der alligevel ikke tilsagn bør ansøgningen trækkes tilbage.
• • • Læs mere
Høst og ensilering af majshelsæd
Majshelsæd med 30-34 pct. tørstof skal snittes kort og ensartet med 9-10 mm snitlængde, og kernerne skal findeles i småstykker. På trods af en stor plantehøjde, er der i år begrænset gevinst ved at sætte en højere stub.
• • • Læs mere
Oversigt over PCR kit hos RYK
Her kan du se, hvilke bakterier m.v. de forskellige PCR kits analyserer for.
• • • Læs mere
Høst og ensilering af kolbemajs
Kolbemajs høstes med 55 pct. tørstof. Tidlige, ensartede og veludviklede marker er bedst egnet til kolbemajs.
• • • Læs mere