Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
Begivenheder
20jun
20.06.2018 Kom og se de sønderjyske øko-forsøg
Rundvisning i sortsforsøg med vårbyg, havre og vårhvede. Forsøg med hestebønnesorter i GUDP-projektet Fabares. Eftervirkning af rødkløver. Forsøg med sorter af solsikke til modenhed
• • • Læs mere
21jun
21.06.2018 Markvandring på Djursland - stabile og høje udbytter
Djursland Landboforening og SEGES Økologi Innovation inviterer til rundvisning i forsøgsmarkerne ved Gl. Estrup og Stenalt med fokus på stabile og høje udbytter i de økologiske marker.
• • • Læs mere
Kurser
20jun
20.06.2018 Kom og se de sønderjyske øko-forsøg
Rundvisning i sortsforsøg med vårbyg, havre og vårhvede. Forsøg med hestebønnesorter i GUDP-projektet Fabares. Eftervirkning af rødkløver. Forsøg med sorter af solsikke til modenhed
• • • Læs mere
21jun
21.06.2018 Markvandring på Djursland - stabile og høje udbytter
Djursland Landboforening og SEGES Økologi Innovation inviterer til rundvisning i forsøgsmarkerne ved Gl. Estrup og Stenalt med fokus på stabile og høje udbytter i de økologiske marker.
• • • Læs mere
21jun
21.06.2018: Præcisionsjordbrug – udfordringer og muligheder
Temadag i Pilotprojektordningen om præcisionslandbrug.
• • • Læs mere
26jun
26.06.2018:Temadag om målrettet naturpleje
Med udgangspunkt i erfaringerne fra projektet ”Fra viden til virkning” sætter vi på denne temadag spot på, hvordan vi sikrer en målrettet og virkningsfuld naturpleje.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Bladlus i læggekartofler
Der er mange bladlus i mange afgrøder inklusiv kartofler. Det betyder øget risiko for spredning af specielt kartoffelvirus Y i læggekartofler
• • • Læs mere
Forsøgsarbejde: Ønskesorter af vinterhvede, rug og vinterbyg til supplerende forsøg 2019
Alle sorter af vintersædsarterne afprøves 8-12 steder i landet. Supplerende forsøg med et udvalg af sorter kan bestilles hos SEGES.
• • • Læs mere
Pas på giftig engbrandbæger i græsmarker
Det kan være nødvendigt at håndluge eller afslå, og fjerne plantematerialet fra områder i marken med engbrandbæger. Især heste er meget følsomme overfor giftstoffer i engbrandbæger.
• • • Læs mere
Tilmelding til registrering af rapsjordlopper 2018
Igen i år kan konsulenter melde sig til at følge flyvningen af rapsjordlopper i vinterraps via gule fangbakker.
• • • Læs mere
Seneste artikler
Husk selvangivelsen og restskatten senest 1. juli!
Husk, at du skal selvangive, hvor meget du har fået i over- eller underskud i din virksomhed i 2017 senest 1. juli, og overskrider du fristen, kan det koste
• • • Læs mere
SKATM-2018-30-14. Momsfritagelse kunstkurser – undervisning i musik, sprog, legemsøvelser m.m. – fysiske kurser – onlinekurser
Skatterådet bekræfter, at fysiske kurser i kunst kunne momsfritages, når de udbydes til private. Onlinekurser kunne derimod ikke momsfritages. Afgørelsen samt generelt om momsfritagelse for undervisning i ”aftenskolefag” og legemsøvelser omtales.
• • • Læs mere
SKATM-2018-02-03. Ejendomsavance. Fordeling af handelspris godkendt. Syn- og skøn. Herlighedsværdi
Landsskatteretten godkendte parternes fordeling af handelsprisen for en landbrugsejendom. Herlighedsværdi af parklignende have blev henført til stuehuset.
• • • Læs mere
SKATM-2018-10-01. Etablerings- og iværksætterkonto. Anmodning om ændring af skatteansættelsen gav ikke fradrag uden indskud
indkomstårene 2012-2014 efter anmodning herom i september måned 2015.
• • • Læs mere