Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
29aug
29.08.2017: Reminder: Kursus i ekspropriation
Med inddragelse af den nyeste rets- og taksationspraksis sætter kurset fokus på ekspropriationsbetingelserne, udmålingen af ekspropriationserstatningen, de skatte- og momsretlige forhold ved ekspropriation samt landsaftalerne.
• • • Læs mere
31aug
31.08.2017: Temadag for rådgivere med særlig ekspertise i naturpleje og tilskudsregler omkring natur:
Temadage er for specialiserede naturrådgivere. Her er der mulighed for at sætte trumf på rådgivningen om naturpleje. Erfaringer og status på kontrolsager bliver fremlagt, og der er rig mulighed for erfaringsudveksling med andre rådgivere.
• • • Læs mere
Kurser
29aug
29.08.2017: Reminder: Kursus i ekspropriation
Med inddragelse af den nyeste rets- og taksationspraksis sætter kurset fokus på ekspropriationsbetingelserne, udmålingen af ekspropriationserstatningen, de skatte- og momsretlige forhold ved ekspropriation samt landsaftalerne.
• • • Læs mere
31aug
31.08.2017: Temadag for rådgivere med særlig ekspertise i naturpleje og tilskudsregler omkring natur:
Temadage er for specialiserede naturrådgivere. Her er der mulighed for at sætte trumf på rådgivningen om naturpleje. Erfaringer og status på kontrolsager bliver fremlagt, og der er rig mulighed for erfaringsudveksling med andre rådgivere.
• • • Læs mere
5sep
05.09.2017: Fodringsdag 2017
Årets Fodringsdag behandler emner om kraftfoder, shredlage, ensilering, digital foderstyring, NorFor, sundhed, økonomi, fuldfodervogne, Jersey, økologi samt non-GM-fodring.
• • • Læs mere
14sep
14.09.2017: Temadag for landmænd med særlig interesse for naturpleje - Hillerød
På dette heldagsarrangement vil der være faglige indlæg om regler for tilskud til naturpleje, samspil med grundbetaling og hensyn til dyrene i naturplejen. Der er også rig mulighed for erfaringsudveksling.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Høstudbytter på SortInfo - 2017
Opdateret oversigt over resultaterne fra sortsforsøg i Landsforsøgene, den lovbestemte værdiafprøvning, de supplerende forsøg samt de økologiske forsøg.
• • • Læs mere
Regler for efterafgrøder 2017/18
I efteråret 2017 er der 5 typer efterafgrøder: pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder, MFO-efterafgrøder, frivillige målrettede efterafgrøder og græsefterafgrøder mv. på kvægundtagelsesbrug.
• • • Læs mere
Forebyggelse af havrerødsot i vintersæd
Fra 18. september kan du følge, hvor mange bladlus der er i vinterbyg og -hvede i registreringsnettets marker, som er sået før 15. september og ligger i milde områder. Bladlusene kan overføre havrerødsotvirus.
• • • Læs mere
Beregning af fosforloft i afgasset gylle fra biogasfællesanlæg, 2017/18
Læs, hvordan du beregner fosforloftet i afgasset gylle fra biogasfællesanlæg for planperioden 2017/18.
• • • Læs mere
Seneste artikler
Høstudbytter på SortInfo - 2017
Opdateret oversigt over resultaterne fra sortsforsøg i Landsforsøgene, den lovbestemte værdiafprøvning, de supplerende forsøg samt de økologiske forsøg.
• • • Læs mere
Regler for efterafgrøder 2017/18
I efteråret 2017 er der 5 typer efterafgrøder: pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder, MFO-efterafgrøder, frivillige målrettede efterafgrøder og græsefterafgrøder mv. på kvægundtagelsesbrug.
• • • Læs mere
Forebyggelse af havrerødsot i vintersæd
Fra 18. september kan du følge, hvor mange bladlus der er i vinterbyg og -hvede i registreringsnettets marker, som er sået før 15. september og ligger i milde områder. Bladlusene kan overføre havrerødsotvirus.
• • • Læs mere
Beregning af fosforloft i afgasset gylle fra biogasfællesanlæg, 2017/18
Læs, hvordan du beregner fosforloftet i afgasset gylle fra biogasfællesanlæg for planperioden 2017/18.
• • • Læs mere