Feedback Form

  

Oprettet: 01-07-2019

Opfølgning på demonstrationsforsøget i vinterhvede 2017-2018 (WP3)

Denne sæson var præget af usædvanlige vejrforhold, hvilket kan ses i resultaterne.

Forfatter: Mette Sønderskov, AU

Forsøget blev etableret under meget våde forhold og der var en kold periode i foråret 2018, som blev fulgt af et omslag til meget høje temperaturer og ingen nedbør. Forsøgslokaliteten modtog en nedbørsmængde på 198 mm fra april til september, hvilket er 184 mm mindre end året før og meget lavt for dette område. I samme periode var gennemsnitstemperaturen omkring 2 ℃ højere end i 2017 med temperaturer i sommeren, der nåede 32 ℃ i juli sammenlignet med 25 ℃ i 2017. Det var ikke muligt at vande i forsøget, da behovet ikke var forventet og kapaciteten blev presset på forsøgsarealerne denne sommer.

En overdigt over de forskellige strategier er vist i de tidligere opslag om forsøget.

Disse udfordringer forklarer til dels de forskelle, der blev observeret gennem sæsonen mellem strategierne. Selv med en ikke-optimal etablering i de direkte såede strategier (3 og 5) havde de et højere plantetal efter vinteren sammenlignet med standard strategien. Det højeste plantetal blev observeret i de strategier, som blev sået på høj rækkeafstand (strategi 4 og 6). Her var udsået en højere mængde, for at kompensere for et mindre antal rækker pr. meter og for at sikre en høje konkurrence i rækken, hvor ingen ukrudtsbekæmpelse er mulig uden herbicider. Dog sås en lavere afgrødebiomasse i de direkte såede strategier i juni, hvor strategierne med højere rækkeafstand havde den højeste afgrødebiomasse (figur 1).

Ved høst var der dog sket et skift, så de direkte såede strategier resulterede i det højeste udbytte. Der blev samlet ukrudtsbiomasse på samme tid i juni, men generelt var ukrudtsmængden meget lav (figur 2).

Den ekstremt tørre sommer forhindrede ukrudtsfremspiringen i foråret og det er svært at konkludere noget om strategierne indflydelse på ukrudtets vækst i denne sæson.

De direkte såede strategier fremstod som mere tørketolerante end de pløjede strategier. Strategier med højere rækkeafstand så lovende ud mht. afgrødebiomasse i den tidlige del af sæsonen, men kunne ikke modstå tørken. Det er svært at forklare forskellen mellem strategi 4 og 6, da den eneste forskel er en strigling lige efter radrensningen i strategi 6. Det tilskrives tilfældige forskelle. Forsøget er ikke udlagt med egentlige gentagelser, da det er et demonstrationsforsøg, hvor det visuelle indtryk har forrang.

Figur 1: Sammenhæng mellem afgrødebiomasse i starten af juni og udbyttet i de 6 strategier. Strategi 5: Brede rækker (18 cm) + glyfosat før direkte såning + senere såning + herb. efterår, strategi 3: Brede rækker (18 cm) + glyfosat før direkte såning + senere såning + herb. efterår + behovsbaseret forår, strategi 1: standard vinterhvede, strategi 2: standard + senere såning + herb. efterår, strategi 4: Brede rækker (20 cm) + senere såning + radrensning i forår, strategi 6: Brede rækker (20 cm) + senere såning + radrensning i forår + ukrudtsstrigling.

 

Figur 2: ukrudtsbiomasse i starten af juni i de 6 strategier. Se forklaring på strategier i figurtekst til figur 1.

 

 

 

   
Sidst bekræftet: 01-07-2019 Oprettet: 01-07-2019 Revideret: 01-07-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd i efteråret – valg af midler
Forslag til løsninger mod forskellige ukrudtsbestande, timing og sprøjteteknik ved ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.
09.08.19
Strategi for bekæmpelse af ukrudt i vintersæd skal være langsigtet
Der er nødvendigt med en langsigtet strategi for at forebygge opformering af ukrudt og at anvende de kemiske midler på en m...
09.08.19
Bekæmpelse af kvik, tidsler, grå bynke og andet rodukrudt i stub
God effekt af glyphosat efter høst kræver tilstrækkelig vækst i rodukrudtet. Læs om bekæmpelsesforslag og sprøjteteknik for...
09.08.19
Nye og ændrede godkendelser 2019
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2019" (deadline 1. december 2018).
22.07.19
IWMPRAISE danske udgivelser
EU-projektet IWMPRAISE (Integrated Weed Management: PRActical Implementation and Solutions for Europe) løber i 5 år fra jun...
18.07.19