Feedback Form

  

Oprettet: 01-07-2019

Opfølgning på demonstrationsforsøget i vinterhvede 2017-2018 (WP3)

Denne sæson var præget af usædvanlige vejrforhold, hvilket kan ses i resultaterne.

Forfatter: Mette Sønderskov, AU

Forsøget blev etableret under meget våde forhold og der var en kold periode i foråret 2018, som blev fulgt af et omslag til meget høje temperaturer og ingen nedbør. Forsøgslokaliteten modtog en nedbørsmængde på 198 mm fra april til september, hvilket er 184 mm mindre end året før og meget lavt for dette område. I samme periode var gennemsnitstemperaturen omkring 2 ℃ højere end i 2017 med temperaturer i sommeren, der nåede 32 ℃ i juli sammenlignet med 25 ℃ i 2017. Det var ikke muligt at vande i forsøget, da behovet ikke var forventet og kapaciteten blev presset på forsøgsarealerne denne sommer.

En overdigt over de forskellige strategier er vist i de tidligere opslag om forsøget.

Disse udfordringer forklarer til dels de forskelle, der blev observeret gennem sæsonen mellem strategierne. Selv med en ikke-optimal etablering i de direkte såede strategier (3 og 5) havde de et højere plantetal efter vinteren sammenlignet med standard strategien. Det højeste plantetal blev observeret i de strategier, som blev sået på høj rækkeafstand (strategi 4 og 6). Her var udsået en højere mængde, for at kompensere for et mindre antal rækker pr. meter og for at sikre en høje konkurrence i rækken, hvor ingen ukrudtsbekæmpelse er mulig uden herbicider. Dog sås en lavere afgrødebiomasse i de direkte såede strategier i juni, hvor strategierne med højere rækkeafstand havde den højeste afgrødebiomasse (figur 1).

Ved høst var der dog sket et skift, så de direkte såede strategier resulterede i det højeste udbytte. Der blev samlet ukrudtsbiomasse på samme tid i juni, men generelt var ukrudtsmængden meget lav (figur 2).

Den ekstremt tørre sommer forhindrede ukrudtsfremspiringen i foråret og det er svært at konkludere noget om strategierne indflydelse på ukrudtets vækst i denne sæson.

De direkte såede strategier fremstod som mere tørketolerante end de pløjede strategier. Strategier med højere rækkeafstand så lovende ud mht. afgrødebiomasse i den tidlige del af sæsonen, men kunne ikke modstå tørken. Det er svært at forklare forskellen mellem strategi 4 og 6, da den eneste forskel er en strigling lige efter radrensningen i strategi 6. Det tilskrives tilfældige forskelle. Forsøget er ikke udlagt med egentlige gentagelser, da det er et demonstrationsforsøg, hvor det visuelle indtryk har forrang.

Figur 1: Sammenhæng mellem afgrødebiomasse i starten af juni og udbyttet i de 6 strategier. Strategi 5: Brede rækker (18 cm) + glyfosat før direkte såning + senere såning + herb. efterår, strategi 3: Brede rækker (18 cm) + glyfosat før direkte såning + senere såning + herb. efterår + behovsbaseret forår, strategi 1: standard vinterhvede, strategi 2: standard + senere såning + herb. efterår, strategi 4: Brede rækker (20 cm) + senere såning + radrensning i forår, strategi 6: Brede rækker (20 cm) + senere såning + radrensning i forår + ukrudtsstrigling.

 

Figur 2: ukrudtsbiomasse i starten af juni i de 6 strategier. Se forklaring på strategier i figurtekst til figur 1.

 

 

 

   
Sidst bekræftet: 01-07-2019 Oprettet: 01-07-2019 Revideret: 01-07-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværnsteam


Af samme forfatter

Orius godkendt til mindre anvendelse i hyben
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Orius 200 EW og Orius Max 200 EW til mindre anvendelse mod rust...
06.12.19
Nye og ændrede godkendelser 2019
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2019" (deadline 1. december 2018).
06.12.19
Monitering af fusariumtoksiner i hvede i 2019
Ud af 24 prøver kunne der påvises DON i 8 prøver og i alle prøver under grænseværdien. En enkelt prøve indeholdt ZEA over g...
04.12.19
Bekæmp ukrudt med sædskiftet
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egn...
27.11.19
Undersøgelse af angreb af knoldbægersvamp i rapsmarker 2019
LMO og SLF har i august undersøgt angrebsstyrken i stubben af 72 vinterrapsmarker.
25.11.19