Diverse, Svin 

Oprettet: 08-08-2007

Spiret hvede - konsekvens for næringsindhold og tørstoftab

 

af Niels Morten Sloth og Anne-Katrine Skovsted Koch

Efter høsten i 2006 blev der indsamlet 19 prøver af spiret hvede fra praksis samt gennemført et kontrolleret spiringsforsøg af hvede for at undersøge spiringsgradens påvirkning af næringsstofindholdet. Formålet var, at sammenligne næringsstofindholdet i spiret hvede med næringsstofindholdet i ikke spiret hvede.

Gennemsnittet af de 19 prøver af spiret hvede fra praksis viste højere koncentration af protein og fosfor, men marginalt lavere energiindhold pr. hkg end gennemsnittet af hvede høstet i 2006. Ud fra denne sammenligning, kan det dog ikke konkluderes, at spiringen var årsag til dette.

Spiringsforsøget blev gennemført i et laboratorium, hvor hvede af sorten Smuggler fra samme parcel på en forædlingsstation blev sat til spiring i henholdsvis 5, 6 og 8 dage og derefter nedtørret. Halvdelen af prøverne blev renset med det formål, at efterligne den rensning, der sker ved mejetærskning.

Spiringsforsøget viste, at spiring og efterfølgende rensning medførte et betydeligt tørstoftab, mens spiring stort set ikke ændrede sammensætningen af næringsstoffer i renset korn.

For renset korn vil kraftig spiring - svarende til det observerede på laboratoriet - betyde tab af 13 til 20 procent tørstof i de områder af marken, hvor kornet spirer i akset. Det svarer til 13 til 21 procent af kornets energi, der ellers kunne være bragt hjem i kornlageret. Tørstoftabet i renset korn - regnet i procent - var i dette forsøg mere end det dobbelte af antallet af spiringsdage, men der er ikke grundlag for at konkludere en generel sammenhæng, bl.a. fordi spiring på et lunt laboratorium under kontrollerede forhold sandsynligvis sker med en anden hastighed end spiring i aks ude på marken.

Læs hele Erfaring nr. 0708:

Kilde: Info Svin

Sidst bekræftet: 26-07-2010 Oprettet: 08-08-2007 Revideret: 08-08-2007

Forfatter

Svin
Niels Morten Sloth

Af samme forfatter

Foderværdi af spiret korn
Dårligt høstvejr forsinker den resterende del af høsten. Risikoen for ringe foderkvalitet øges på grund af en forøget risik...
24.08.06
Totalt fosforniveau ved brug af fytase i fabriksfremstillet smågrisefoder
Grise i vækstintervallet 11-30 kg opnåede maksimal produktionsværdi ved 4,7 og 5,2 g total fosfor pr. FEsv ved et indhold a...
04.07.06