LBM - Arbejdsmiljø 

Oprettet: 19-07-2001

APV - på den nemme måde!

 
 

En meget forenklet håndtering og
forklaring af APV'en

 
 
 1. ArbejdsPladsVurdering skal gennemføres sammen med dem der er ansat på bedriften. Kig hjælpeskemaerne* igennem sammen og fordel eventuelt arbejdet mellem jer. De udfyldte skemaer er tænkt til den videre håndtering af hvor der er problemer, som skal beskrives og med i APV'en.

   
 2. Udfyld hovedskemaet (2) for din bedrift med gårdnavn, adresse og eget navn.

  Gennemgå så spørgsmålene i hjælpeskemaerne* for: -kvæg, -svin, -mark.

  Disse skemaer kan bruges til at få talt om de væsentlige ting, det er vigtigt at få drøftet med hinanden hvor tingene ikke er i orden, hvad der kan forbedres, og så få dette skrevet ned på hovedskemaet (2).

 3. Gennemgå staldafsnittene ét for ét. Husk også at få foderlagre, malkestald, lade, værksted og maskinhus med. Husk at få alle arbejdsfunktionerne såvel indendørs som i marken med.

 4. Tænk for hvert afsnit igennem, om der er problemer med støv, støj, kulde/varme/træk kemikalier/mikroorganismer, lys, arbejdsstillinger, psykisk arbejdsmiljø, opryddelighed og plads, samt risiko for ulykker.

 5. Hvert problem føres ind på hovedskemaet (2), sammen med løsning, og hvem der er ansvarlig for løsningen og hvornår løsningen skal være gennemført.

 6. Følg op på at løsningerne bliver gennemført og noter i opfølgningskolonnen, når i er færdige med en løsning.

 7. Når i er færdige med at udfylde APV'en skal den underskrives af de deltagende medarbejdere. Den skal være tilgængelig for alle ansatte og arbejdstilsynet (hvis besøg)

 8. Men den skal ikke sendes ind.

NB. Det er muligt at i ikke fik det hele med, man kan altid udbygge (ny teknik) eller fjerne ting (som er løst) efter behov. APV'en er en proces der altid er i gang.

Den bør altid gennemgås når du får nye medarbejdere, og den skal altid revurderes mindst hvert 3. år.

*) Hjælpeskemaerne er de spørgeskemaer og checklister for kvæg, svin og mark der findes under forrige afsnit.

Skemaer der kan redigeres eller printes ud

 • APV-Hovedskema (2) skema, godt til print, kan udfyldes direkte på skærmen!

 • APV-Hovedskema (2), Word
  (kan gemmes på din pc ved at højreklikke på linket og vælge "Gem destination som")

 

 

Sidst bekræftet: 18-02-2002 Oprettet: 19-07-2001 Revideret: 19-07-2001

Kontakt

Arbejdsmiljøkonsulent

Christina Edstrand

Miljø & Land


Forfatter

Kvæg
Morten Svane

Af samme forfatter

Arbejdspladsbrugsanvisninger
Oversigt over stoffer og materialer. Et landbrug med ansatte medarbejdere, der arbejder med farlige stoffer og materialer, ...
01.09.03

Læs også