Oprettet: 09-01-2015

Arbejdstilsynet på besætningsbesøg i 2015

Knap 600 landbrugsbedrifter får besøg af Arbejdstilsynet i 2015. Formålet er at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og forebygge fysisk nedslidning.

Arbejdstilsynet besøger i løbet af 2015 knap 600 virksomheder indenfor landbrug og skovbrug. Hovedformålet med besøgene er at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og at forebygge fysisk nedslidning. Hver virksomhed bliver besøgt to gange med en til seks måneders mellemrum. Under besøgene vil der være møde med ledelse og medarbejdere samt en rundgang i virksomheden. Besøgene vil som udgangspunkt være anmeldt. Det vil sige, at man får et brev forud for besøget.

Dialog og vejledning
Besøgene i 2015 er i højere grad baseret på dialog og vejledning end direkte kontrol. Dog kan Arbejdstilsynet stadig udstede forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende fare for medarbejdernes sikkerhed eller sundhed. Den tilsynsførende kan også stadig afgive strakspåbud, hvis der er tale om et alvorligt arbejdsmiljøproblem, der kan eller skal udbedres med det samme.

I indlægget ’En stærk krop resten af arbejdslivet’ på KvægKongres 2015 kan du høre mere om at forebygge fysisk nedslidning. Find hele kongresprogrammet på www.kvaegkongres.dk

 

Artiklen har været bragt i Kvæg Nyt nr. 01 – 2015

Sidst bekræftet: 29-12-2017 Oprettet: 09-01-2015 Revideret: 09-01-2015

Forfatter

Kvæg
Arbejdsmiljøchef

Helle Birk Domino

Miljø & Land


Arbejdsmiljøkonsulent

Christina Edstrand

Miljø & Land


Af samme forfatter

Planlægning forebygger arbejdsulykker
Artikel målrettet svineproduktion om forebyggelse af ulykker.
27.03.20
Wordskabelon til udfærdigelse af APV Handlingsplan
Gem filen ned på din PC og åbn i word
17.01.20
Risikovurdering
03.05.19
Fokusark
STOP OP!
03.05.19