Feedback Form

  

Oprettet: 04-09-2015

Faktaark - sikkert arbejde i højden

Faktaark om kornsiloer, ensilagesiloer, silo- og blandeanlæg samt tage og lofter giver specifikke anvisninger på, hvordan man tilrettelægger og udfører arbejdet i højden sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Krav til taghældning - A3
Krav til taghældning - A4

Faktaark:

Fritstående og gastætte siloer
Fritstående siloer og gastætte siloer er beholdere til opbevaring af korn og andre foderstoffer. Det kan være farligt at arbejde i og på siloer, da der er risiko for at falde ned.
Åbn pdf-filen - Fritstående og gastætte siloer

Indendørs silo og blandeanlæg
Indendørs silo- og blandeanlæg omfatter anlæg, der opbevarer og
bearbejder foder.
Åbn pdf-filen - Indendørssilo og blandeanlæg 

Lofter
Arbejde på lofter udgør en stor risiko for arbejdsulykker. Derfor er
det vigtigt at forebygge og forhindre nedstyrtningsfarer fra lofter.
Åbn pdf-filen - Lofter

Plansiloer
Arbejdet på plansiloer kan være risikabelt, da der kan være tre-fire meter ned fra øverste punkt. Det er derfor lovpligtigt at etablere sikkerhedsforanstaltninger, så personer ikke kan falde ned.
Åbn pdf-filen plansiloer

Tage
Arbejde på tage udgør en stor risiko for arbejdsulykker. Derfor er det vigtigt at udarbejde en risikovurdering og forebygge arbejdsulykker ved at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
Åbn pdf-filen - Tage

Faktaarkene er udarbejdet for Branchevejledning BAR.

Sidst bekræftet: 04-09-2015 Oprettet: 04-09-2015 Revideret: 04-09-2015

Forfatter

Kvæg
Arbejdsmiljøkonsulent

Christina Edstrand

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Af samme forfatter

Nyhedsbrev om Arbejdsmiljø, november 2018
Artikler i nyhedsbrevet: Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2018, Kend reglerne om unges arbejde, fald i dødsulykker, Arbejdsulyk...
02.11.18
Kursus om sikker og effektiv håndtering af kvæg
Sophie Atkinson er en af verdens førende eksperter i at forstå husdyr og udnytte deres naturlige instinkter, når man vil ha...
11.06.18
Nyhedsbrev om Arbejdsmiljø, juni 2018
Artikler i nyhedsbrevet: Undgå arbejdsulykker, Husk instruktionen, beredskabsplan for personskade, Lær om sikker håndteri...
06.06.18
Tjek bedriften for eksplosionsfare
På landbrugsbedrifter kan der være områder, hvor der er risiko for eksplosionsfare. Ejeren har pligt til at vurdere, om det...
23.02.18