Oprettet: 19-02-2010

Gylleudbringning - pas nu på!

I Danmark udbringes der i marts og april ca. 30 mio. tons gylle. Da udbringnings-perioden er kort, bliver der dagligt arbejdet i mange timer. Det medfører risiko for, at traktorføreren kan blive træt og uopmærksom. Læs her hvordan risikoen mindskes.

 
I Danmark produceres der årligt ca. 30 millioner tons gylle. Hovedparten af denne gylle udbringes i perioden marts-april, når markerne kan bære belastningen fra gyllevognene.

Da udbringningsperioden er kort, bliver der dagligt arbejdet i mange timer. Det medfører risiko for, at traktorføreren kan blive træt og uopmærksom. Det er velkendt, at træthed øger risikoen for, at der tages chancer, både hvad arbejdsmiljø og færdsel angår.

Gylleudbringning - pas nu på!

Der er mange forhold at holde sig for øje, når man skal udbringe gylle, men arbejdssikkerheden skal være i orden.

I rapporten ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED VED GYLLEUDBRINGNING beskrives og illustreres mange af de forhold, der skal være opmærksomhed omkring: 

  • Sikkerhed omkring gyllelageret
  • Fyldning af vogn
  • Transport fra marken
  • Påbudte advarselsskilte og opslag ved gylleanlæg
  • Klargøring og tilkobling af gyllevogn
  • Tilkobling af spredeudstyr – slangebom/nedfælder
  • Tilstoppede slanger/fordeler
  • Omrøring med traktordrevet propel

Gylle - risikabel håndtering
Læs rapporten "ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED VED GYLLEUDBRINGNING"    

  
Download Rapport: Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning

 

Læs mere om arbejdsmiljø og sikkerhed:
 www.landbrugogsikkerhed.dk 

Sidst bekræftet: 05-02-2020 Oprettet: 19-02-2010 Revideret: 19-02-2010

Forfatter

Kvæg
Arbejdsmiljøchef

Helle Birk Domino

Miljø & Land


Tormod Overby

Af samme forfatter

Planlægning forebygger arbejdsulykker
Artikel målrettet svineproduktion om forebyggelse af ulykker.
27.03.20
Nudging - et nyt værktøj i landbruget
Nudging afprøvet på en kvægbedrift med formålet at fremme det gode arbejdsmiljø og samtidig sætte fokus på hygiejne i malke...
12.12.18
Undgå fald fra siloen når I dækker af
Arbejdet på plansiloer kan være risikabelt, fordi der kan være tre-fire meter ned fra øverste punkt.
15.06.18
Små puf til at træffe sikre valg – nudging en ny vej
SEGES vil øge sikkerheden og skabe et bedre arbejdsmiljø i landbruget. Større sikkerhed kan nemlig både være med til at ska...
20.12.17
Landbrugets Arbejdsmiljøpris
Oversigt over Landbrugets Arbejdsmiljøpris fra 2010 og frem.
28.06.17