Oprettet: 09-09-2016

Spring aldrig gylleomrøringen over

Udvikling af svovlbrinte er altid en risiko ved gyllehåndtering. Risikoen øges dog, når man strør med gips.

Der har den senere tid verseret flere historier i medierne om landmænd, der har mistet køer på grund af svovlbrintegas. En del af dem har benyttet gips som strøelsesmateriale, hvilket har rejst spørgsmålet om sikkerheden ved at benytte gips.

SEGES Kvæg er i gang med at undersøge området, og specialkonsulent, Morten Lindgaard Jensen, henviser blandt andet til en engelsk undersøgelse, der kaster et rigtigt godt lys over problemstillingen.

”Undersøgelsen konkluderer, at risikoen for udviklingen af svovlbrintegas øges ved brug af gips. Selv små mængder gips kan være problematisk. En liter gylle kan maksimalt opløse tre gram gips. Og regner vi med, at hver ko producerer 70 liter gylle i døgnet, så kan 200 g gips være lige så stort et problem som 1 kg pr. ko, for der bliver produceret den samme mængde svovlbrinte,” forklarer Morten Lindgaard Jensen.

Gylleomrøring hver dag

At selv små mængder gips i gyllen kan øge udviklingen af svovlbrinte får ham til at understrege vigtigheden af, at man følger anbefalingerne for omrøring af gylle.

”Vi har altid anbefalet, at man omrører gyllen dagligt. For den svovlbrinte, der udvikles i gyllekanalen, vil ophobes i stillestående gylle og frigives, når gyllen omrøres. Bruger man gips, skal man altså vide, at det kan være livsfarligt for dyr og mennesker ikke at følge anbefalingerne for omrøring af gyllen,” understreger Morten Lindgaard Jensen og supplerer, at det samtidigt er vigtigt med et stort luftskifte i stalden.

SEGES Kvæg har fået chefforsker Anders Peter Adamsen, Videncenter for Svineproduktion, til at lave beregninger på udledningen af svovlbrinte i gylle, når man strør med gips. Han er ekspert i biokemi med stor erfaring på området, og hans beregninger viser, at der ved ophobning af svovlbrintegasser er risiko for stor udledning, når omrøring af gyllen starter. Derfor er også hans klare anbefaling at sikre daglig omrøring og god udluftning.

Husk de gode gyllevaner

Det aktuelle fokus på gyllehåndtering får Morten Lindgaard Jensen til at minde om de gode vaner i forhold til gyllehåndtering blandt andet, at der altid bør være mindst 40 cm fra gylleoverfladen til spalterne for at sikre, at der er frit løb til ordentlig omrøring af gyllen. Hvis der er mindre, skal der lukkes gylle ud, før der omrøres.

”Hvis gyllen står lige under spalterne, når omrøringen starter, er man altså langt ud over, hvad jeg vil betegne som sikker gyllehåndtering, ligegyldigt om man strør med gips eller ej,” påpeger Morten Lindgaard Jensen.

Specialkonsulent Helge Kromann, SEGES Kvæg, besøgte sidste år virksomheden Mijodan, der knuser kasserede gipsplader til gips, der blandt andet aftages af landbruget. Og han vurderer, at man kan bruge gips på samme måde, som man anvender jordbrugskalk.

”Det er udtørrende og faktisk mere pH-neutralt end kalk. Så der er ingen desinficerende effekt ved gips. Desuden skal man være opmærksom på, at der kan være nogle lokale restriktioner, da gipsaffald hører under Affaldsbekendtgørelsen og skal som sådan være indarbejdet i den kommunale affaldsplan,” fortæller Helge Kromann.

Han oplyser, at der ikke findes nogen egentlige krav til strøelse, hverken lovkrav eller i Arlagården, men at det altså er af yderste vigtighed, at man overholder de gældende sikkerhedsanbefalinger ved håndtering af gylle.

SEGES Kvæg har fået Teknologisk Institut til at analysere gylleprøver fra en landmand, der for nylig mistede 13 kvier. Landmanden brugte gips/halm/vand som strøelse og havde på grund af høsttravlhed ikke omrørt gyllen i en uge. Stalden er fra 1977 og dårligt ventileret, og den dag ulykken skete var det vindstille Derfor er der begrundet mistanke om, at kvierne er omkommet på grund af svovlbrinteforgiftning. Gylleprøver fra stalden har ikke vist svovlbrintemængder i alarmerende koncentrationer, og selvom prøverne har stået stille i seks dage i et laboratorium, gav det heller ikke udsædvanligt store koncentrationer, ligesom pH-værdien eller ammoniakkoncentrationen heller ikke gav anledning til advarsler. Det siger noget om usikkerheden ved gipsens reaktion, hvilket bekræfter, at man skal være ­agtpågivende.  

 

Derfor er gyllegasser farlige

Svovlbrinte og ammoniak
Svovlbrinte og ammoniak kan begge fortrænge ilten og resultere i iltmangel med deraf følgende kvælningsfare. Svovlbrinte mindsker blodets evne til at transportere ilt, og den angriber og skader vævet i øjne og lunger. I sundhedsskadelige koncentrationer er svovlbrinte lugtfri.

Begge gasser dannes under iltfri nedbrydning af organisk stof i gødningen. Det sker fx i gyllekanaler, kummer, rør og lukkede tanke.

Metan
Metan produceres også under iltfrie forhold. Den er ugiftig, men eksplosionsfarlig. Problemet med metan er størst i forhold til overdækkede pumpebrønde eller gylletanke, hvor gassen i rette koncentrationer kan eksplodere, hvis der springer en gnist fra fx håndværktøj eller en tændt cigaret.

 

 

Læs også:

Strøelsen påvirker gyllens gødningsværdi

Svovlbrinte er en snigende dræber

13 kvier døde i besætning – mistanke om svovlbrinteforgiftning

 


Artiklen har været bragt i kvægNYT nr. 16 - 2016


Sidst bekræftet: 24-08-2017 Oprettet: 09-09-2016 Revideret: 09-09-2016

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 11 - 2020
Læs om: Sådan får I tid til den ekstra indsats; En ko knokler lige så hårdt som en Tour de France-rytter; Overskuelighed ge...
29.05.20
Kvægnyt nr. 10 - 2020
Læs om: Sænkede sin kodøedelighed fra skyhøj; Gode erfaringer med par og gruppevis opstaldning; Stram op på antibiotika rut...
15.05.20
Kvægnyt nr. 9 - 2020
Læs om: Pas særligt godt på ældre køer i sommerhalvåret; Angus er et godt alternativ ved krydsning; Effekt af gylle bragt u...
01.05.20
Faglige input fra slagtekalveproducenten giver mælkeproducenter stor værdi
Vi sikrer forretningen og får faglige input, fortæller to mælkeproducenter om leverandørmøder hos deres aftager af tyrekalv...
01.05.20
Kvægnyt nr. 8 - 2020
Læs om: ”Vi vil skabe den arbejdsplads, vi gerne selv ville være på”; Sæt fokus på kodødeligheden – og hav modet til at tag...
17.04.20