Oprettet: 01-11-2019

Er din fodersilo sikker?

Når du får leveret foder, bærer du en vigtig del af ansvaret for chaufførens sikkerhed. Læs her, hvordan du får kigget din silo efter i sømmene.


Vand omkring siloen kan give tæring af bærende elementer og risiko for glatføre.Foto: SEGES

Siden 2018 har Arbejdstilsynet haft skærpet opmærksomhed på foderstofchaufførens risiko på bedrifterne, når siloerne fyldes. I den forbindelse er der gennemført en stor kortlægning af fodersiloer i hele landet. Det er sket i et samarbejde mellem bl.a. DAKOFO, brancheforeningen af korn- og foderstofhandlere i Danmark og SEGES.

Heldigvis viste den, at der langt de fleste steder ikke er alvorlige problemer. Ejerne af de siloer, der var alvorlige problemer ved, er blevet kontaktet af deres foder-leverandør. Men vær opmærksom på, at det altid er landmandens ansvar at få udbedret skader og holde øje med sliddet på siloen.

Sørg for jævnligt tjek

Godt samarbejde mellem landmand og foderleverandør kan sikre både chaufføren og bedriftens ansatte, hvis der laves jævnlige tjek af siloen samtidig med, at chaufføren tjekker, når han leverer foder. Det understreger Claus Saabye Eriksen, teamleder i DAKOFO:

”Hvis der er tale om alvorlige skader, kan foderleverandøren være nødt til at stoppe levering til den skadede silo, indtil skaden er udbedret, og det igen er forsvarligt for chaufføren at arbejde i nærheden af den. Den situation vil vi alle rigtig gerne undgå, så vi opfordrer til at udføre løbende eftersyn og til at have en god dialog landmand og foderleverandør imellem.”

Frostskader på fundamentet eller et siloben, som er blevet bøjet ved påkørsel, er eksempler på skader, som straks skal udbedres. Tag kontakt til siloleverandøren, der skal kunne stå inde for reparationen, for at garanti og leverandøransvar fortsat gælder.

Sådan øger du sikkerheden ved din silo

  • Sæt et truckværn op foran de udsatte hjørner, så påkørsel
    af siloens bærende dele undgås.
  • Tag området omkring siloen med i dræningen for at undgå tæring af bærende elementer og glatføre.
  • Undgå udluftning fra flere siloer i samme rør, så du undgår overtryk og silosprængning.
  • Efterse din silo jævnligt. Tag den med i sikkerhedsrunderingen af gårdens udstyr.
  • Undgå lappeløsninger. Der er store kræfter på spil i din silo,
    så skader skal udbedres kvalificeret. Spørg altid fagfolkene hos siloleverandøren, før du selv påtager dig reparationen.

 

Læs mere i artiklen:
Din silo – foderchaufførens arbejdsplads 
Her får du bl.a. en tjekliste til sikkerhedstjek udvendigt på siloen og anbefalinger ved indkøb af ny silo.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 20, 2019 

Sidst bekræftet: 01-11-2019 Oprettet: 01-11-2019 Revideret: 01-11-2019

Forfatter

Anlæg & Miljø
Arbejdsmiljøkonsulent

Marianne Norup

Miljø & Land


Af samme forfatter

Din silo - foderchaufførens arbejdsplads
Du tænker sikkert ofte på, hvordan du og dine folk undgår ulykker. Men det er også en del af sikkerheden på din bedrift at ...
30.10.19
Din silo - foderchaufførens arbejdsplads - tjekliste og regelgennemgang
Du tænker sikkert ofte på, hvordan du og dine folk undgår ulykker. Men det er også en del af sikkerheden på din bedrift at ...
25.10.19
Husk sikkerheden i en kold tid
Om wind chill faktor, glatte gulve og godt lys - gode tip til hverdagen på bedriften om vinteren.
06.02.19
Analyse af anmeldte arbejdsulykker, hvor kvæg har været involveret i Danmark i perioden maj til medio september 2018
Vi har analyseret de ulykker, der blev anmeldt i sommeren 2018 for at blive klogere på årsagerne. Alle, der arbejder med kv...
04.02.19
Husk sikkerheden i en kold tid
Du reagerer langsommere og koncentrerer dig dårligere, når du fryser.
25.01.19