Oprettet: 04-07-2018

Sådan undgår du høstbrande

Varmt og tørt vejr øger risikoen for høstbrande, som hvert år koster landmænd dyrt og bringer mennesker i fare. Her får du nogle enkle råd til forebyggelse.


Ved at være have fokus på rengøring og vedligeholdelse af maskinerne, kan høstbrandene forebygges.

Høstbrande er hvert år skyld i, at maskiner og afgrøder for store beløb går tabt, og at mennesker, dyr og bygninger bringes i fare. Ved at være have fokus på rengøring og vedligeholdelse af maskinerne, kan høstbrandene forebygges.

Derfor er det en god idé, at følge nedenstående råd:

Dagligt tjek under høsten

Inden arbejdet påbegyndes bør man

 • Rengøre motor og motorrum for avner og støv
 • Rense køleren
 • Smøre de "daglige" smøresteder iflg. instruktionsbog/smøreskema
 • Rengøre omkring udstødningssystemet og efterse for utætheder
 • Fjerne ophobning af støv og avner omkring bevægelige dele
 • Kontrollere for olie og vand.

Vær opmærksom under arbejdet

Ved at tage nogle enkle forholdsregler under arbejdet, kan risikoen for brand minimeres

 • Rengør jævnligt udstødningssystemet for støv og avner
 • Medbring en mobiltelefon til eventuel alarmering
 • Rens køleren jævnligt
 • Undlad tobaksrygning
 • Hold skærebordet fri af jorden, så slæbeskoene ikke kan ramme sten, der danner gnister. (Slæbeskoene kan evt. monteres med gnistfri ”såler" af kunststof – før sæsonen
 • Under meget tørre forhold bør man medbringe en tank med vand: for eksempel en marksprøjte med slange og strålerør eller en gyllevogn med bladsprede
 • Når mejetærskeren forlades ved pauser, må den ikke parkeres ved let antændelige materialer.

Slukningsudstyr

Hvis der alligevel opstår brand, er det vigtigt at være forberedt, sådan skaden begrænses.

Pulverslukkere kan anvendes til slukning af brande i mejetærskere og traktorer. Slukkerne egner sig ikke til brand i afgrøder, men kan evt. anvendes til slukning af mindre halmbrande. Til hver mejetærsker bør man mindst have to ildslukkere, som anbringes på hver sin side af mejetærskeren. Desuden skal der ifølge Arbejdstilsynets regler, være anbragt en 2 kg pulverslukker eller lignende i umiddelbar nærhed af førerpladsen.

Branddaskere kan bruges til at slukke brande i halm, tørt græs og lignende. Skovle kan evt. også bruges. Vand er effektivt til slukning af brand i halm, støv og avner, men ikke til brand i benzin og olie. Vand medbringes i tanke i form af marksprøjte med slange og strålerør eller gyllevogn med bladspreder.

Læs mere om hvordan du undgår høstbrande i pjecen Høstbrande - du har et ansvar.

Hent 112 app’en: I tilfælde af personskade er det en god idé på forhånd at have hentet 112 app’en til din mobil. Når du ringer fra 112 app’en sender din telefon din position til alarmcentralen.

Sidst bekræftet: 03-07-2019 Oprettet: 04-07-2018 Revideret: 04-07-2018

Kontakt

Arbejdsmiljøchef

Helle Birk Domino

Miljø & Land


Forfatter

Anlæg & Miljø
Lone Højgaard Borg

Af samme forfatter

Hold styr på ballerne i høsten – det gælder din og andres sikkerhed
Arbejdet med halmballer kan være farligt. Men med lidt planlægning og enkle forholdsregler kan ulykker forebygges. Læs her,...
17.07.18
Hvis maskinen går i stå under høsten
Sæt aldrig sikkerhedsanordninger ud af drift, og fjern nøglen fra kørende maskineri. Læs flere gode råd i forbindelse mask...
11.07.18
Her er de råd du skal følge for at undgå arbejdsulykker i høsten
Høst, mennesker og køretøjer er en farlig cocktail. Eksempler på alvorlige ulykker under høstarbejde er mange – alt for man...
05.07.18
Arbejde i højden
Fald fra små højder kan give skader man aldrig kommer helt over. Større højder kan koste dig liv eller førlighed. Sørg for ...
03.07.18
Håndtering af materiale – undgå tunge løft
Nogle løft kan skade din krop, mens andre kan styrke den. Find her nogle gode løsninger, der er særligt velegnet eller dir...
03.07.18

Læs også