Oprettet: 21-12-2012

Lad ikke sne og frost give arbejdsulykker

Hvis sneen falder og frosten sætter ind i julen, er det vigtigt at være opmærksom på de glatte overflader på bedriften. Mængden af arbejdsulykker øges, når kulden sætter ind.


I 2010 fik vi store snemængder og adskillige tage kollapsede pga. snetryk. To medarbejdere på bedriften her var i livsfare, da taget uden varsel styrtede ned over dem.

Når kulden sætter ind, sker der mange arbejdsulykker på grund af is og sne.

Arbejdstilsynet oplyser, at i vintre med megen sne og frost sker der op til 3.000 arbejdsulykker med glat føre på veje og fortove. Derfor er der en god grund til at sikre, at I er klar til glat føre allerede inden det er blevet glat.

Gode råd til forebyggelse af glatføreulykker
I kan som landmænd, med flere forskellige tiltag, nedbringe antallet af ulykker forbundet med glat føre.

Gode råd:

 • Ryd sne og gruse eller salte steder med færdsel – fx gårdspladser, ramper, veje, indkørsel, fortove og udendørs trapper.
 • Sørg for, at områderne er jævne og fri for genstande mv., så det er let at rydde sne. 
 • Sørg for, at I har glatførebekæmpet, allerede når de første ansatte møder ind, fx ved at sprede sand aftenen før. 
 • Husk at sikre ordentlig belysning af adgangsveje, transportveje og arbejdssteder, så man også i mørke kan orientere sig om, hvor det måtte være glat. 
 • Sørg for at veje og pladser er opbygget, så de er afvandet, når det bliver frostvejr.

Glatførebekæmpelse går forud for brug af glatførefodtøj, men er der steder hvor det ikke er muligt at glatførebekæmpe, så er det muligt at benytte glatførefodtøj (pigsko/støvler, pigsåler eller lignende)

Tage holder ikke til store snemængder
Vi har i tidligere år oplevet så kraftige snemængder at tagene på bygninger ikke holdt til belastningen. Adskillige tage er kollapset på grund af snetryk i vinteren 2010 og risikoen for lignende skader er stadig til stede ved voldsomt snevejr. Tagene afgiver intet varsel om, at det er ved at bryde sammen, så der er ingen tid til at reagere. Faren for kollaps er især stor ved tø. Når sneen suger vand, bliver den endnu tungere og den øgede vægt belaster tagkonstruktionen yderligere. Lad være med at kravle op på tagene for at fjerne sneen selv – det er alt for risikabelt – brug andre professionelle til det stykke arbejde.


Brug professionelle til at fjerne sne fra tagene.

Pas på stiger på glat underlag
En forskrækkelse, ømhed og blå mærker. Det var, hvad en 67-årig landmand fik ud af at klatre op ad en stige ved sit stuehus. Landmanden ville tjekke, hvorfor der hang mange istapper fra tagrenden. Da han placerede stigen, bemærkede han imidlertid ikke, at jorden var temmelig glat. Han kom op uden problemer, men på vej ned igen, gik det galt: Stigen skred og landmanden faldt lige så lang han var på maven hen over stigen.
At denne landmand slap fra styrtet uden at brække noget, må betegnes som et rent held. Arbejde på stiger er årsag til ulykker hvert år, og den største risiko er, at stigen skrider ud forneden – denne risiko øges betragteligt hvis underlaget oven i købet er glat.
Der er arbejde i landbruget som kræver brug af stige, for eksempel når du kontrollerer din beholdning i en silo. Men vurdér hver enkelt arbejdsopgave og overvej, om der er andre muligheder end brug af stige. Før du beslutter dig for at udføre arbejdet fra en stige, skal du vurdere, om det er mere sikkert at bruge et stillads, en lift eller tilsvarende sikker platform.

Skal der benyttes stiger, så husk følgende:

 • Tjek underlaget. Underlaget må hverken være blødt eller glat.
 • Stigen skal stilles op med den rigtige hældning: 75 grader i forhold til underlaget
 • Tjek om stigen er fejlfri. Det er vigtigt at stigens dupper er i god stand for at minimere risikoen for udskridning
 • Man bør ikke komme nærmere på stigens top end stående på det tredjeøverste stigetrin.
 • Benyt dig af en fodmand, der er med til at stabilisere stigen. 


Benyt dig af en fodmand, der er med til at stabilisere stigen.

Beredskabsplan
Hvis I vælger at lave en egentlig beredskabsplan, kan den fx indeholde:

 • Hvor på arbejdspladsen I vil lave glatføreforanstaltninger
 • Hvilke foranstaltninger I har tænkt at lave, og at der salt, grus og snerydningsudstyr klar
 • Hvornår I vil gøre det, og hvem der har opgaven. 
 • Hvornår og hvordan I vil instruere de ansatte om, hvordan de skal forholde sig ved glat føre.

Hvem har ansvaret:
De ansatte skal være klar over, hvordan de skal udføre opgaver på steder, hvor der er glat, fx på ensilagesiloer hvor plastikoverdækningen kan blive ustyrlig glat når der ligger is. Virksomheden har nemlig altid ansvaret for, at dens ansatte ikke kommer til skade på grund af vinterglat føre.

Læs mere
Arbejdstilsynet giver flere gode råd omkring forebyggelse af ulykker i vinterglat føre og skriver at hvis virksomhedens bedriftsområde er meget udstrakt, så gælder reglerne for skiftende arbejdssteders indretning fx i landbruget – så se Råd om forebyggelse af vinterglat føre på skiftende arbejdssteder

 

Sidst bekræftet: 08-03-2020 Oprettet: 21-12-2012 Revideret: 21-12-2012

Forfatter

Kvæg
Arbejdsmiljøchef

Helle Birk Domino

Miljø & Land


Af samme forfatter

Planlægning forebygger arbejdsulykker
Artikel målrettet svineproduktion om forebyggelse af ulykker.
27.03.20
Nudging - et nyt værktøj i landbruget
Nudging afprøvet på en kvægbedrift med formålet at fremme det gode arbejdsmiljø og samtidig sætte fokus på hygiejne i malke...
12.12.18
Undgå fald fra siloen når I dækker af
Arbejdet på plansiloer kan være risikabelt, fordi der kan være tre-fire meter ned fra øverste punkt.
15.06.18
Små puf til at træffe sikre valg – nudging en ny vej
SEGES vil øge sikkerheden og skabe et bedre arbejdsmiljø i landbruget. Større sikkerhed kan nemlig både være med til at ska...
20.12.17
Landbrugets Arbejdsmiljøpris
Oversigt over Landbrugets Arbejdsmiljøpris fra 2010 og frem.
28.06.17