Info  - Byggeri og Teknik 

Oprettet: 17-04-2009

Lungesundhed i landbruget

Forskerhold undersøger hvorfor man som landmand får astma

Projekt SUS, der dækker over Sund Stald, har til formål at besvare spørgsmålet: "Hvorfor får man som landmand astma". Forskerne gennemførte undersøgelser af 2000 landbrugsskoleelever og 400 unge på session, alle med tilknytning til landbruget. I øjeblikket er man i gang med at genundersøge gruppen og sammenholdt med målingerne fra de forskellige bedriftstyper håber man at kunne konkludere på sammenhængen.

 

Pust, pust - og bliv ved med at puste! Pust, Pust, Pust!

På Agromek var der fire dage i træk aktivitet omkring den del af Landscentrets stand, som havde med arbejdsmiljø at gøre. Knap 400 kongresdeltagere fik målt lungefunktionen, og de fik ovenstående instruktion. De pustede, så de blev både røde og blå i hovederne. Efterfølgende fik de resultatet forklaret af de læger og studerende, som bemandede standen fra 11-17 hver dag.

 

På Agromek var der fire dage i træk aktivitet omkring den del af Landscentrets stand, som havde med arbejdsmiljø at gøre. Knap 400 kongresdeltagere fik målt lungefunktionen, og de fik ovenstående instruktion. De pustede, så de blev både røde og blå i hovederne. Efterfølgende fik de resultatet forklaret af de læger og studerende, som bemandede standen fra 11-17 hver dag.

Alle fik individuel rådgivning, hvis der var nedsat lungefunktion. De fik dels at vide, hvad resultatet kunne tyde på, dels om hvad der evt. skulle gøres. De fleste havde en normal lungefunktion. Nogen fik besked på, at de burde holde op med at ryge, så de ikke risikerede et fortsat tab af lungefunktion. Enkelte havde tegn på svært nedsat lungefunktion af ukendt årsag, og de blev tilrådet at gå til deres egen læge. De fik også et brev med, så egen læge kunne se resultatet af lungefunktionsmålingen og kunne læse sig til, hvorfor vedkommende var blevet tilrådet besøg hos egen læge.

SUS-projektet - hvad er det?

Det var SUS-folkene, som var i gang. SUS står for Sund Stald, og det dækker over en undersøgelse af landmænds lungesygdomme - mere specifikt "Hvorfor får man som landmand astma?". Projektet blev sat i værk i starten af 1990´erne af lægerne Charlotte Hjort, Torben Sigsgaard og Øyvind Omland fra Århus Universitet. Ca. 2000 landbrugsskoleelever og ca. 400 sessionskontroller uden tilknytning til landbruget blev interviewet om sundhed og sygdom, fik målt lungefunktion, fik lavet allergitest og fik taget blodprøve.

Nu ca. 15 år senere har SUS-gruppen suppleret sig med endnu en læge, Vivi Schlünssen. Det seneste år har hun koordineret, at alle de personer, som blev set i 90´erne, fik tilbud om at blive undersøgt igen. Via brev og telefon er alle tidligere undersøgte blevet inviteret, og efter at have været i gang i næsten et år er der genundersøgt 52%. Resultaterne har vi ikke endnu. Alle deltagere fik igen målt lungefunktion, fik lavet allergitest, og fik taget blodprøve. Og så udfyldte de alle 1 eller 2 spørgeskemaer med spørgsmål om symptomer fra lungerne, tobaksvaner, andre sygdomme og lign., samt om deres ansættelser både indenfor og udenfor landbruget.

Hvornår får vi resultatet af projektet?

Alle tal skal bearbejdes, alle blodprøver skal undersøges, det hele skal statistisk analyseres, og så skal statistikken tolkes. Der venter flere års arbejde forude, inden der er resultater klar til præsentation. Men de skal nok komme! Og selv om det er længe at holde vejret, så er det næsten det, forskerne gør. Der er så mange muligheder for at kombinere oplysninger med analyser, at forskerne forventer sig meget af tallene. De vil så gerne komme tættere på at forstå, hvorfor astma opstår. Samtidig med personundersøgelser kører et andet forskerhold rundt omkring i landet og måler støv på en række gårde. Det er både svinestalde, kvægstalde, minkfarme, kyllingefarme og rugerier, som undersøges. Forskerne forsøger at få nogle gennemsnitstal for udsættelse for støv og andre luftforurenende stoffer. Når man kender et gennemsnit, så kan man forsøge at regne den enkelte projektdeltagers belastning ud. Og så kan man koble udsættelse for støv med symptomer på astma og se om der nogen sammenhæng. Måske er der svar i 2011?

Sidst bekræftet: 03-04-2017 Oprettet: 17-04-2009 Revideret: 17-04-2009

Forfatter

Kvæg
Arbejdsmiljøchef

Helle Birk Domino

Miljø & Land


Af samme forfatter

Planlægning forebygger arbejdsulykker
Artikel målrettet svineproduktion om forebyggelse af ulykker.
27.03.20
Nudging - et nyt værktøj i landbruget
Nudging afprøvet på en kvægbedrift med formålet at fremme det gode arbejdsmiljø og samtidig sætte fokus på hygiejne i malke...
12.12.18
Undgå fald fra siloen når I dækker af
Arbejdet på plansiloer kan være risikabelt, fordi der kan være tre-fire meter ned fra øverste punkt.
15.06.18
Små puf til at træffe sikre valg – nudging en ny vej
SEGES vil øge sikkerheden og skabe et bedre arbejdsmiljø i landbruget. Større sikkerhed kan nemlig både være med til at ska...
20.12.17
Landbrugets Arbejdsmiljøpris
Oversigt over Landbrugets Arbejdsmiljøpris fra 2010 og frem.
28.06.17